Empresas e UNICEF

Unha alianza con UNICEF é un compromiso orientado a promoción de valores, de dereitos e de transformación da sociedade. O noso propósito non é unicamente mobilizar recursos; unha alianza con UNICEF implica un obxectivo común: cambiar a vida de millóns de nenos en todo o mundo.  

POR QUe COLABORAR CON UNICEF?

Misión: Mellorar as condicións de vida dos nenos e converter os seus dereitos en norma de conduta internacional

Mandato Internacional: Convención sobre os Dereitos do Neno

Confianza e credibilidade: Sistema de Nacións Unidas

Enfoque innovador e sostible: Acompañamos os gobernos para fortalecer as políticas e estruturas que garanten os dereitos dos nenos

Alcance: Impacto sobre TODOS os nenos, en TODOS os países, en TODOS os aspectos que afectan ás súas vidas

CoMO COLABORAR CON UNICEF?

Investimento en infancia - Os fondos achegados pola empresa tradúcense nun cambio real na vida de moitos nenos, xa que se destinan a algún dos programas e proxectos que UNICEF desenvolve en máis de 150 países e territorios en todo o mundo.

Mercadotecnia social - A empresa oferta unha serie de produtos e/ou servizos aos seus clientes e provedores, que están ligados á alianza con UNICEF e cuxo beneficio reverte na organización.

Mobilización de empregados e clientes -O compromiso entre a empresa e UNICEF implica os seus empregados e clientes. Desta forma, ofrécese aos traballadores a oportunidade de participar no compromiso social da empresa.

Regalos e tarxetas UNICEF - A empresa adquire regalos de UNICEF ou envía as nosas tarxetas de Nadal, o que achega ás súas accións un enfoque solidario e contribúe á difusión e coñecemento da mensaxe de UNICEF no seu ámbito.

Campañas especiais - A empresa participa activamente na difusión da mensaxe de UNICEF a través das súas diferentes canles, converténdose nun actor clave na difusión e mobilización de recursos en chamamentos especiais como as emerxencias.

QUeN COLABORA CONnosco?
Últimas noticias de empresas y UNICEF