En illamento, a conciliación é cousa de todos

A situación actual de confinamento pola pandemia do coronavirus, obríganos a adaptarnos a un novo escenario  
Arcoiris en una casa italiana © UNICEF/UNI313475/Diffidenti

   "Conciliar: Conformar, facer acordes ou compatibles dous ou máis elementos que son ou parecen contrarios."

 

Nestes días, moitas familias están na casa, nunha situación insólita, na que todos poderán  interactuar de maneira diferente, aprenderán cousas novas ou, nalgúns casos, desaprenderán algúns dos anteriores hábitos e costumes. O balance final pode ter elementos moi positivos, pero quizais tamén negativos e, en gran medida, dependerá da capacidade de todos (pequenos e grandes) para adaptarse á situación, apoiar a outros e conciliar as nosas diferentes responsabilidade, necesidades e expectativas.

En tempos de illamento social, todos os membros da familia xogan un papel fundamental para poder conciliar mellor. A idade non é un problema: na medida das nosas capacidades, todos podemos apoiar, xa sexa axudando aos demais, evitando que se sobrecarguen de tarefas ou dando ánimos. Todos temos unha oportunidade única para fortalecer o vínculo familiar. Con todo, facelo mentres intentamos atender as nosas obrigacións laborais, académicas e domésticas, pode supoñer un reto enorme. Poderíase dicir que a conciliación xa non é o que era antes desta crise e necesitamos abordar aspectos novos ou reenfocar outros que quizais antes viamos de maneira diferente, por exemplo:

 •  Compaxinar o teletraballo e a educación a distancia ou, máis difícil aínda: abordar o peche dos centros educativos nun fogar onde os adultos traballan en servizos esenciais e non permanecen na casa gran parte do tempo.
 • Conciliar traballo, estudos, tempo libre e tarefas domésticas: rutinas, responsabilidades e horarios para compartir o peso do mantemento do fogar entre todos, incluídos os máis pequenos.
 • Levar a cabo o seguimento das tarefas escolares a distancia nun fogar onde non hai ordenadores, conexión a internet, tablet ou smartphone a disposición dos estudantes.
  •Buscar alternativas de apoio educativo en fogares onde os adultos non poden facer o seguimento das tarefas, ben polo seu nivel de estudos ou porque os nenos presentan necesidades educativas especiais.
  •Manter as rutinas familiares cando un membro da familia contraeu o virus e atópase illado dentro do domicilio, especialmente en casas moi pequenas.
  •O coidado dos nenos e nenas cando os seus pais ou coidadores enferman e a súa protección, se é necesario que sexan ingresados nun hospital

O peso destes novos retos de conciliación non pode recaer só sobre as familias. Algunhas cousas, como as tarefas domésticas ou o apoio escolar, pódense repartir entre os seus membros, pero outras supoñen un novo esforzo polo que hai que estar preparado e pode ser difícil. As familias necesitan apoio das institucións educativas, os servizos sociais ou das empresas onde traballan os adultos.

COVID-19: Nuevos retos para la conciliación familiar

 

Que apoio podemos dar desde o centro educativo?

O papel da escola como axente comunitario é especialmente importante en momentos de crises. A escola é unha contorna de ensinanza-aprendizaxe, pero tamén é un lugar de socialización e protección da infancia, un centro de traballo e un vínculo entre a comunidade escolar e o municipio, os servizos sociais, as asociacións ou as empresas locais. Aproveitar este potencial que ten a escola para conectar a diferentes axentes clave en favor da infancia pode ser fundamental para axudar ás familias máis vulnerables nesta situación.

Algunhas iniciativas que xa están a ter lugar en moitas localidades teñen unha relación directa coa protección dos dereitos da infancia. Por exemplo:

 • Supervisión nutricional do alumnado que dependía de becas comedor.
 • Coordinación con plataformas de apoio veciñal para a atención do alumnado máis vulnerable a través de educadores sociais.
 • Contacto cos servizos sociais e a policía municipal para facer seguimento da situación familiar do alumnado en risco de desprotección.
 • Provisión de metodoloxías alternativas para o alumnado falto de ordenador ou conexión a Internet a fin de que non perdan o ritmo.
   

Pero esta é unha situación tan nova que as mellores solucións quizais aínda están por chegar. Tes ideas para impulsar o dereito á educación nestes tempos incertos? Podes compartilo en redes co cancelo #educaCOVID19

Tamén podes axudarnos a coñecer o teu punto de vista se participas na encuesta para docentes que preparamos sobre a educación e o COVID-19. Grazas!

 

Ir Á enQUISA

 

 

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

O COVID-19 está a ter un impacto moi importante no dereito á educación de millóns de estudantes, nos docentes e centros educativos e nas familias. Requírense solucións innovadoras, recursos e tempo, pero tamén paciencia e boa vontade. Xuntos podemos superar este focho educativo e convertelo nunha aprendizaxe. Fagamos que todo saia ben!

Descobre máis

Educación e coronavirus

Saúdos sen contacto

mandrade | 07/09/2020

Saúdos sen contacto

O coronavirus está a cambiar moitas rutinas do noso día a día, pero que manteñamos a distancia física non significa que…

Coronavirus: Ao despacho do director!

mandrade | 20/05/2020

Coronavirus: Ao despacho do director!

Da capacidade dos equipos directivos dos centros educativos para interpretar estes momentos incertos dependerá, en gran…

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

mandrade | 20/05/2020

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

A convocatoria de recoñecementos correspondente ao curso 2019-2020 viuse tamén afectada pola pandemia da COVID-19 e o p…

Máscaras para ir a clase

mandrade | 13/05/2020

Máscaras para ir a clase

A Asociación Española de Normalización (UNE) publicou para a fabricación de máscaras hixiénicas. Coñecer estas normas s…

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

mandrade | 11/05/2020

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

mandrade | 07/05/2020

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

O documento "Protexer a saúde nas aulas" analiza catro aspectos clave para a reapertura dos centros educativos: o funci…