Impulsar a saúde
desde os centros educativos

Educa en saúde

 

Descobre as nosas propostas para centros educativos 

Educación en Dereitos

Os dereitos da infancia poden ser a guía que organice a vida escolar, que axude a resolver os conflitos cotiáns do centro e que conecte a aula co mundo.

Biblioteca de recursos

Actividades educativas sobre dereitos de infancia, desenvolvemento sostible, solidariedade e cidadanía global.

Rede de centros

A rede de centros educativos de UNICEF é un reflex do esforzo que desenvolven colexios, escolas e institutos no seu compromiso cos dereitos da infancia e a cidadanía global.

Últimas novas no blog