UNICEF Educación

O programa educativo de UNICEF dirixido a centros de ensinanza

DESCOBRE MÄIS

 

Descobre as nosas propostas para centros educativos 

Educación en Dereitos

Os dereitos da infancia poden ser a guía que organice a vida escolar, que axude a resolver os conflitos cotiáns do centro e que conecte a aula co mundo.

Biblioteca de recursos

Actividades educativas sobre dereitos de infancia, desenvolvemento sostible, solidariedade e cidadanía global.

Rede de centros

A rede de centros educativos de UNICEF é un reflex do esforzo que desenvolven colexios, escolas e institutos no seu compromiso cos dereitos da infancia e a cidadanía global.

Actividades para o curso 2019/2020

Este curso temos unha nova oportunidade de facer algo grande na clase. Non chas perdas, contamos contigo!

 

Participación infantil: Educa dando ás

participación é un dereito da infancia e unha poderosa ferramenta educativa. Aquí encontrarás ideas para que a participación na aula e o centro educativo contribúa a desenvolver o máximo potencial de cada estudante.

DESCobRE MÁiS

 

 

 

Guía de actividades e recursos para o curso 2019-2020

Na guía para docentes “Educa dando ás”, abordamos a participación infantil e adolescente como unha oportunidade para reforzar un enfoque de educación en dereitos de infancia no centro educativo e como unha vía para contribuír ao desenvolvemento do máximo potencial de cada estudante. 

DESCARGA A GUÍA

 

 

Educación en dereitos de infancia: recoñecementos

Xa hai 109 centros educativos recoñecidos como Centros Referentes en Educación en Dereitos de Infancia e Cidadanía Global. 

CO

Biblioteca: publicacións e recursos educativos

Últimas novas no blog