UNICEF Educación

O programa educativo de UNICEF dirixido a centros de ensinanza

DESCOBRE MÄIS

Tódo los dereitos, para todos, sempre

O programa educativo de UNICEF está dirixido a centros de ensinanza para a promoción e defensa desde as aulas dos dereitos da infancia e a adolescencia

Cidadanía global

Queremos promover entre nenos, nenas e adolescentes actitudes e valores de solidariedade, paz, tolerancia, xustiza social ou respecto á contorna, capacitándolles para facelo de forma responsable, solidaria e comprometida

Educación en dereitos

Os dereitos da infancia poden ser a guía que organice a vida escolar, que axude a resolver os conflitos cotiáns do centro e que conecte a aula co mundo.

 

Guía de actividades e recursos do curso 2018-2019

Na guía para docentes “A salvo na escola”, ofrecémosche ideas e ferramentas para poder abordar na aula a paz, a non-violencia e o bon trato desde unha perspectiva de participación infantil e xuvenil e dereitos de infancia.

DESCOBRE MÄIS

Actividades para o curso 2017/2018

Estas son as actividades que preparamos para o curso 2017/2018. Non chas perdas!

Biblioteca: publicacións e recursos educativos

Últimas novas no blog

Preguntas frecuentes

Os nosos materiais educativos sobre dereitos de infancia, desenvolvemento sustentable e cidadanía global  están dispoñibles para descarga gratuíta en www.unicef.es/gal/educa

¡Claro!: cada curso escolar enviamos a los docentes y centros educativos registrados en www.unicef.es/educa una guía de recursos con ideas para desarrollar un tema concreto sobre derechos de infancia, desarrollo y ciudadanía global en el aula. También enviamos las publicaciones sobre Educación en Derechos que se editan cada año. ¡Regístrate para recibirlas gratis!

Cada año, miles de escolares participan en las carreras de Gotas para Níger que organizan sus centros educativos para apoyar el trabajo de UNICEF en Níger. Las carreras se celebran en las fechas próximas al Día del Agua (22 de marzo) y es una oportunidad de unir a la comunidad educativa por un objetivo solidario a través de una actividad divertida y educativa. Conoce más sobre las carreras del agua: www.unicef.es/educa/gotas-niger ¡Pon tu gota!

Cada año realizamos una propuesta educativa para que niños y niñas de todas las edades puedan entender mejor sus derechos y convertirse en defensores de los derechos de otros niños. Máis información sobre a actividade que preparamos para este curso

Si, actualmente está en marcha o curso on-line de formación do profesorado ""Dereitos de infancia: Como integrar no currículo os dereitos da infancia e a cidadanía global"", ofertado pola UNED en colaboración con UNICEF, dentro do catálogo de formación permanente do Ministerio de Educación.
Máis información: www.unicef.es/gal/educa/educacion-dereitos

O dereito á educación é clave para que todos os nenos e nenas poidan converterse en cidadáns de pleno dereito. Unha escola comprometida cos dereitos da infancia entende isto como a base do seu proxecto, de tal modo que a comunidade educativa non só coñece os dereitos da infancia, senón que os vive no día a día, facendo aos propios nenos e nenas partícipes dunha potente transformación de calidade educativa.

Descobre máis: www.unicef.es/gal/educa/educacion-dereitos

 

UNICEF Comité Español recoñece o esforzo que realizan os centros educativos polos dereitos da infancia no mundo, na súa contorna e no seu propio proxecto de centro mediante unha serie de recoñecementos, en función do grao de implicación do centro. Máis información: www.unicef.es/gal/educa/centros-referentes

As Escolas Amigas de UNICEF asinan un acordo no que se comprometen a incorporar os dereitos de infancia no seu proxecto educativo e a colaborar cos proxectos de cooperación e emerxencias de UNICEF en todo o mundo a través de accións de captación de fondos.

Máis información sobre Escolas Amigas de UNICEF.

Agencia Española de Cooperación Internacional

Este sitio web forma parte dun programa desenvolvido co apoio financeiro da AECID con cargo ao convenio “Promover o compromiso social co desenvolvemento e os dereitos da infancia desde o sistema educativo español”, o seu contido é responsabilidade exclusiva de UNICEF- Comité Español e non reflexa necesariamente a opinión da AECID

Colabora:
 
Banco Santander