Centros Referentes en Educación en Dereitos de Infancia e Cidadanía Global


Que son estes recoñecementos?

Cada vez hai máis centros educativos comprometidos cos dereitos da infancia e a cidadanía global: para eles os dereitos se viven en cada decisión, en cada programa e en cada clase e son una inspiración para toda a comunidade educativa.

Por iso decidimos recoñecer a labor destes centros e das persoas que fan posible o seu día a día creando unha distinción que os identifique como o que son: un referente na implementación dos dereitos da infancia na vida escolar 

Descarga as bases (GAL)

Descarga las bases (CAS)

Novidades na convocatoria 2021

Desde este curso as convocatorias de recoñecementos a centros referentes serán bianuais, o que conleva algúns cambios no procedemento. Consulta as bases para información detallada sobre a presentación de candidaturas.

CONVOCATORIA 

A convocatoria pasa a ser aberta e permanente, existindo un marco de tempo amplo no que os centros candidatos poden presentar a súa documentación.

CALENDARIO 

A actual convocatoria abrirase o 1 de febreiro de 2021 e pecharase o 30 de xuño de 2022. O fallo darase a coñecer en outubro de 2022.

CONTACTO

Para iniciar o proceso, os centros educativos interesados teñen que enviar un correo electrónico solicitando participar e adxuntando unha carta do claustro e o  aval do consello escolar do centro.

 

Coñece os centros referentes

Actualmente son 109 os centros educativos recoñecidos por UNICEF como referentes en educación en dereitos e cidadanía global.

 

ACCEDE á listaxe

Conoce las noticias que nos llegan de los centros referentes

Queres que o teu centro sexa unha escola en dereitos?

O recoñecemento é só un hito dentro dun proceso que comeza cando un centro inicia un proxecto de eduación en dereitos e que continúa máis aló da concesión, nun proceso de mellora permanente. 

 

Infórmate