© UNICEF/UNI182574/Pirozzi
© UNICEF/UNI182574/Pirozzi
© UNICEF/UNI182574/Pirozzi

Centros Referentes en Educación en Dereitos de Infancia

Convocatoria 2022-2023

 

Que son estes recoñecementos?

Cada vez hai máis centros educativos comprometidos cos dereitos da infancia e a cidadanía global: para eles os dereitos se viven en cada decisión, en cada programa e en cada clase e son una inspiración para toda a comunidade educativa.

Por iso decidimos recoñecer a labor destes centros e das persoas que fan posible o seu día a día creando unha distinción que os identifique como o que son: un referente na implementación dos dereitos da infancia na vida escolar

 

Fase actual: Comisión de avaliación.

O proceso de presentación de candidaturas e documentación rematou o venres 30 de xuño de 2023. Desde ese momento e ata o mes de outubro, a Comisión de Avaliación realizará as valoracións das candidaturas. Esta comisión está integrada por persoal da organización e outros actores relevantes no ámbito educativo. O fallo da convocatoria darase a coñecer a partir do 15 de outubro de 2023.

O fallo da convocatoria darase a coñecer a partir do 15 de outubro de 2023. A listaxe dos centros educativos que reciben o recoñecemento polas súas actividades do curso 2022-2023 estará dispoñible nesta mesma páxina.

Nas bases da convocatoria 2022-2023 podes atopar máis información sobre o procedemento e os seus prazos.

Bases 2022/23 (PDF)

 

Conoce los centros referentes

Actualmente son 186 los centros educativos reconocidos por UNICEF como referentes en educación en derechos de infancia.

Accede al listado

Descubre exemplos de boas prácticas en centros punteiros

Queres que o teu centro sexa unha escola en dereitos?

O recoñecemento é só un hito dentro dun proceso que comeza cando un centro inicia un proxecto de eduación en dereitos e que continúa máis aló da concesión, nun proceso de mellora permanente.

Infórmate