Centres Referents en Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global

Oberta la convocatòria 2019

Cada cop hi ha més centres educatius compromesos amb els drets de la infància i la ciutadania global: per a ells els drets es viuen en cada decisió, en cada programa i en cada classe i són una inspiració per a tota la comunitat educativa.

Per això hem decidit reconèixer la tasca d'aquests centres i de les persones que fan possible el seu dia a dia creant una distinció que els identifiqui com el que són: un referent en la implementació dels drets de la infància en la vida escolar.

El teu centre té un projecte d'educació en drets i t'agradaria que pogués obtenir el reconeixement d'UNICEF? Aquí podeu presentar la vostra candidatura.

Accedeix al formulari de sol·licitud

Pots accedir aquí al formulari per editar la sol·licitud del teu centre educatiu. Podeu presentar la vostra candidatura fins al 30 de juny.

descàrrega les bases

Preguntes freqüents sobre els reconeixements a centres educatius

Des de 2017 UNICEF-Comité Español concedeix un reconeixement a aquells centres que hagin mostrat el seu compromís per incorporar una visió d’educació en drets d’infància i ciutadania global en el seu projecte educatiu. .

En el seu paper com a garants dels drets de la infància els centres educatius tenen una sèrie de responsabilitats, com donar a conèixer a l’alumnat els seus drets, orientar l’acció educativa de manera que protegeixi, defensi i fomenti aquests drets i formar part de l’entorn protector dels nens, nenes i adolescents de l’escola en col·laboració amb les famílies, la comunitat i les autoritats.

Ser centre referent en educació en drets d’infància no és un premi, sinó un reconeixement al compromís global del centre amb un projecte a llarg termini i un incentiu per a la millora permanent i la innovació.

Tots els centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària, ja siguin públics, privats o concertats, reconeguts com a centres oficials per la Conselleria d'Educació i / o el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Els terminis de preparació i presentació de candidatures per a la convocatòria de 2019 són:

 •  8 d'abril: s'obre la convocatòria amb la publicació de les bases.
 •  15 de maig: s'obre el termini de preinscripció (fins el 31 de maig) i el termini de presentació de candidatures.
 •  30 de juny: es tanca el termini de presentació de candidatures.
 •  10 de setembre: es tanca el termini d'esmenes.
 •  17 de setembre: es publica el llistat de candidatures admeses.
 •  30 d'octubre: es publica la resolució final de la convocatòria, amb el llistat de centres referents

Cada any es publica una nova convocatòria que amplia l'anterior permetent als centres participants no només renovar el reconeixement, sinó incrementar el seu nivell.

Encara que en aquesta convocatòria només és possible obtenir o renovar el reconeixement de nivell 1 (inicial), s'obre la possibilitat de participar en un programa pilot per a la concessió del reconeixement de nivell 2 (avançat) en la pròxima convocatòria.

Les candidatures es valoren en el seu conjunt, encara que existeixen algunes activitats mínimes que es requereixen per valorar la candidatura de concessió de nivell 1 (inicial):

 •  Explicitar en el Projecte Educatiu de Centre el compromís amb els Drets de la Infància.
 •  Celebrar el Dia Universal de la Infància (20N).
 •  Superar la formació en Educació en Drets i Ciutadania Global que ofereix UNICEF.
 •  Realitzar l’autoavaluació institucional del centre en Drets d'Infància i haver elaborat el Pla d'Acció.
 •  Comptar amb mecanismes bàsics de protecció i participació de la infància.

Per a les candidatures de renovació de nivell 1 es valoren, a més dels requisits de concessió, l'existència d'una evolució o millora en els indicadors, en línia amb el Pla d'Acció dissenyat pel centre i les recomanacions de l'informe tècnic.

Per participar en el programa pilot de nivell 2 (avançat), l'únic requisit inicial és que el centre compti ja amb el reconeixement de nivell 1. Els requisits que han de ser valorats per a l'obtenció del reconeixement de nivell 2 en la pròxima convocatòria (2020) s'avancen en les bases de la convocatòria 2019 a títol informatiu.

No. La presentació de candidatures i l'obtenció del reconeixement no suposa cap cost ni està sotmesa a contrapartides.
Els centres privats han de presentar una carta de la direcció del centre on es manifesti el seu interès a participar en aquest procés, la veracitat de tota la informació presentada i el coneixement de l'equip directiu en la presentació de la candidatura.

Els reconeixements s'atorguen per un període de dos cursos escolars. Un cop passat aquest temps s'ha d'optar de nou a renovar el nivell reconegut o bé optar a un de superior. Un cop superat el període de quatre cursos en el mateix nivell és preceptiu optar a un nivell superior.

L'equip d'UNICEF, juntament amb membres de l’administració educativa i experts en educació, realitzen l'anàlisi de cada candidatura i els reconeixements.

Aquí pots conèixer les notçicies que arriben dels centres referents