Participació infantil i adolescent  als centres educatius

  •  Cada cop són més els centres educatius que incorporen processos de participació infantil i adolescent.

  • Presentem alguns exemples de bones pràctiques de participació de les nenes, nens i adolescents a diferents centres educatius. 

© UNICEF/UN0360389/Ergen

 

La promoció de la participació infantil i adolescent als centres educatius és fonamental per al desenvolupament i protecció dels mateixos estudiants del centre. En oferir espais on puguin expressar-se, d'acord amb la seva edat i grau de desenvolupament, es potencia una societat més democràtica des del respecte als punts de vista i opinions d'altres persones.

A través de la participació es construeix escola, es cohesiona la comunitat escolar i augmenta l'autoestima de l'alumnat. D'aquesta manera, la participació infantil i adolescent no és un "fer" (o "fer de més") a l'escola, sinó una manera de ser escola. Quan la participació s'incorpora en la manera de ser, s'incorpora també al professorat, a les nenes i als nens, a l'equip directiu o al personal d'administració i serveis, entre d'altres. Així, el centre educatiu es converteix en un petit llogaret democràtic, que funciona eficaçment i eficientment.

 

Mecanismes de participació infantil i adolescent

La participació és un procés educatiu i, com a tal, s'apren amb formació i experiència. Per poder visualitzar el grau de formació de la infància i l'adolescència podem utilitzar una escala, com va fer Roger Hart, i d'aquesta manera poder distingir les diferents formes de participar. Es tracta d'una escala de vuit esglaons , on els tres inferiors corresponen a projectes on no existeix una participació activa. Per la seva banda, els altres cinc esglaons representen nivells creixents de participació real, cadascun d'ells pot ser apropiat en un moment diferent, en funció de l'edat, del desenvolupament de cada persona i dels hàbits de participació.

El primer esglaó de l'escala de participació de Hart fa referència a la manipulació, que es produeix quan els nens i nenes ni coneixen ni entenen els temes en els quals estan actuant. En el segon, la presència dels infants es planteja per "decorar" o "entretenir" una determinada activitat. Per a la seva banda, el tercer esglaó fa referència a la participació simbòlica, que té lloc en aquelles situacions en les què es dona veu a la infància i se li demana l'opinió, sense il·lustrar cap cpncepte significatiu sobre el tema i sense podre expresar la seva postura; les seevs opinions estan mediatitzades per les persones adultes. Cap d'aquests tres primers esglaons fa referència a una participació real i efectiva. 

A partir del quart esglaó es pot identificar una participació més real de la infància. En aquest, la infància està orientada però informada, en permetre que nens i nenes preguin part de les activitats que es duen a terme en un programa concret, encara que no participin directament en la planificació. Un pas més, el cinquè, la infància ha estat consultada i informada, amb activitats disenyades i desenvolupades per persones adultes però on l'opinió infantil es presa en consideració durant el procés de decisoó. En aquest esglaó, la infància és coneixedora dels objectius generals i de la seva intervenció particular. 

El sisè esglaó de l'escala fa esment a una participació més activa de la infància. Tot i que e procés s'hagi iniciat per part de persones adultes, les decisions es comparetixen amb la infància. D'aquesta manera, les activitats permeten a la comunitat un alt índex de participació que facilita el desenvolupament, la implementació i l'avaluació del projecte. En el setè esglaó, el procés ja ha estat iniciat i dirigit per la infància. Per acabar, l'esglaó màxim de la participació fa esment a la decisió final de la infància compartida amb les persones adultes, on tota la comunitat escolar s'incorpora als projectes i iniciatives de l'alumnat. 

Pots conèixer més sobre l'escala de participació en aquest enllaç. OJO COPIAR ENLLAÇ EN BLAU

Involucrar l'alumnat en el Dia Mundial de la Infància

L'escola és l'espai per excel·lència per oferir igualtat d'oportunitats i garantir que totes les nenes i nens, sense tenir en compte d'on venen i cap on vagin, coneixen, viuen i gaudeixen en un context democràtic que doni lloc a l'aprenentatge de drets i responsabilitats individuals i col·lectives a entendre's com ciutadans crítics i pensants, a gaudir d'igualtat sense cap tipus de discriminació i, també, a desenvolupar i potenciar totes les seves capacitats. 

Una escola que potenciï mecanismes d'escolta i de participació infantil es converteix, sobretot, en un espai on es respecten els drets de la infància. En aquest sentit, la participació busca conéixer i viure els drets de manera activa, defensant-los i promocionant-los en tots els àmbits de la vida. La celebració del Dia Mundial de la Infància és una data especial en el calendari escolar, en permetre reflexionar sobre els drets. Les nenes, nens i adolescents del centre tenen un paper actiu en la commemoració d'aquesta data, impulsant campanyes, activitats i accions que posin en valor els seus drets.

Per això és important que al centre educatiu hi hagi una figura que promocioni la participació dels seus estudiants, creant i assegurant espais on les nenes, nens i adolescents del centre puguin exercir el seu dret a la participació.

Activitats d'educació ambiental

Cada vegada són més els centres que duen a terme activitats d'educació ambientaal durant el curs escolar en les diferents etapes educatives, adaptades a l'edat i grau de desenvolupament de l'alumnat. Conèixer l'entorn, la naturalesa i el medi ambient augmenta el compromís de les persones per la sostenibilitat ambiental. 

A través de l'educació ambiental es fomenten hàbits de vida saludables i sostenibles. Per això és necessari que el centre educatiu proporcioni espais perquè els infants puguin proposar i dur a la pràctica idees i propostes concretes que millorin l'entorn i la sostenibilitat ambiental per fer front a una crisi climàtica. A través de la participació i l'educació ambiental es poden fomentar accions que generin estils de vida més sostenibles. Per exemple, l'Alumnat del Col·legi ISCAT, de La Garriga (Barcelona), centre referent en educació en drets d'infància, realitza excursions al bosc per explorar i comprendre l'entorn natural fomentat-ne, així, de protectos per a la infància des de les relacions personals. Des de Múrcia, el CEIP La Arboleda, també centre referent, compta amb el seu hort escolar on l'alumnat planta enciam, api o coliflors persò, sobre tot, conrea un món més sostenible. 

Des d'Andalusia, a lescola Luis Siret, de Cuevas del Almanzora, el seu alumnat aprèn sobre el reciclatge, identificant els diferents objectes amb el seu contenidor corresponent. A més a més, aquest centre compta amb el seu propi hort ecològic on l'alumnat està en contacte amb la terra, les llavors i l'aigua. 

 
Promoció dels drets de la infància

Els drets de la infància es viuen de manera quotidiana mitjançant accions concretes, però sempre cal promocionar-los i protegir-los. D'aquesta manera, les nenes, nens i adolescents tenen un paper fonamental com a defensors dels drets, dels seus propis drets. Per això és important conèixer-los i, així, exigir-ne el compliment tant a nivell local com global. Per exemple, l'alumnat de 5è de primària del CEIP Nostra Senyora de l'Esperança (Calasparra, Múrcia), centre referent en educació en drets d'infància, ha elaborat un manifest on estableix que "el respecte als drets de la infància és necessari perquè tothom, inclosos els adults, visquem millor". Des d'Astúries, a l'escola d'educació infantil El Texu, tant l'alumnat com el professorat d'aquest centre referent van anar a l'escola en pijama "per reivindicar el dret de qualsevol infant a crèixer en una família".

Per la seva banda, des d'Euskadi, el Col·legi Maristak Durango, també referent en educaicó en drets d'infància, ha aprofitat el Dia Mundial de la Infància per promocionar els drets dels infants a través de la "setmana dels drets de la infància" al centre. D'aquesta manera, "l'alumnat ha escrit i enganxat a l'entrada del pati el compromís del dret dels infants a viure en pau i han escrit i llegit una manifest a favor". 

Existència d'estructures de participació 

La participació també busca promoure el dret a gaudir del joc i de les activitats recreatives pròpies d'acord amb l'edat i el grau de desenvolupament, així com a participar en la vida cultural, les arts i el medi ambient. D'aquesta manera, els alumnes i les alumnes que estudien en Centres Referents en Educació en Drets d'Infància, s'involucren en diferents activitats del seu entorn. 

Per exemple, al CEIP Cristóbal Colón de Madrid, els estudiants de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària participen a les Escoles Municipals de Promoció Esportiva, des d'on es fomenta una pràctica esportiva estable i continuada

A Segòvia, el festival de titelles i arts escèniques Titirimundi també se celebra als centres educatius. D'aquesta manera, els diferents grups de teatre del CEIP Fray Juan de la Cruz participen dins de Titiricole

Al CEIP Barranco Cafetero de Villarrobledo (Albacete), els seus estudiants disposen d'un espai anomenat Chat Corner, des d'on es poden organitzar i proposar diferents activitats per realitzar al centre educatiu. Per part seva, el CEIP Donoso Cortes de Badajoz, l'alumnat dels cursos superiors s'organitzen per ser alumnat acompanyant quan es realitza, per exemple, una sortida del centre. Així mateix, en aquest centre hi ha un grup d'alumnes que s'organitzen per facilitar la convivència al pati i evitar conflictes. 

Consell de participació infantil i adolescent 

L'alumnat és una part imprescindible de la vida del centre educatiu, des d'infantil fins a secundària. Per això, és especialment important que les escoles tinguin espais i mecanismes que fomentin la participació de l'alumnat en les decisions i la vida del col·legi. Per exemple, a través de bústies de suggeriment, programes i emissores de ràdio o, com en el cas del CEIP Bernardo Gurdiel de Grau (Astúries), a través del programa aules democràtiques, proporcionant mecanismes i instruments formals de participació. 

A través de la creació d'un consell de participació infantil i/o adolescent en el centre, es poden impulsar mecanismes reals de participació i representació infantil, en crear espais d'intercanvi i debat que redunden en la millora del centre a través dels drets de la infància. 

 

 

 

 


Aridane Hernández

Tècnic d'Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global

 

 

Descobreix més sobre les possibilitats de la participació a l'escola

Cultivar la Agenda 2030 desde el huerto escolar

Cultivar l'Agenda 2030 des de l'hort escolar

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible tiene cada vez más un papel más protagonista en la transformación de los centro…

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Clip Club TV

Digues la teva sobre la COVID-19!

Què saben els nens i nenes sobre el coronavirus? Com estan portant l'aïllament? Quines idees se'ls ocorren per ajudar e…

Per tots els meus companys!: Guia per celebrar el dia de la infància

Per tots els meus companys!: Guia per celebrar el dia de la infància

Guia per desenvolupar l'activitat "Per tots els meus companys!

Glossari sobre participació infantil i ciutadania

Glossari sobre participació infantil i ciutadania

Paraules que fem servir per parlar de participació, democràcia i ciutadania i que ens ajuden a entendre millor què és e…

Guia del curs 2019/20: Educa donant ales

Guia del curs 2019/20: Educa donant ales

Aquest quadern ofereix idees perquè la participació a l'aula i el centre educatiu contribueixi a desenvolupar el màxim …

10 preguntes per guiar la participació infantil i adolescent

10 preguntes per guiar la participació infantil i adolescent

Aquestes preguntes us poden ajudar a iniciar un procés de participació infantil o adolescent en el vostre centre educat…

Coneix la darrera informació sobre educació en drets

Els drets de la infància i la ciutadania global a les facultats d'educació

Els drets de la infància i la ciutadania global a les facultats d'educació

Propuesta formativa para las titulaciones en educación

Marcos: "Ser centro referente es como sacar un 10 en matemáticas"

Marcos: "Ser centro referente es como sacar un 10 en matemáticas"

Marcos, de 8 anys: "Ser centre referent és com treure un 10 en matemàtiques, és estar en un col·legi molt especial, exp…

Protecció de la infància des de l'entorn escolar

Protecció de la infància des de l'entorn escolar

Aquest document té com a finalitat contribuir al desenvolupament de les mesures necessàries per a la incorporació als c…

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Els drets de la infància al currículum educatiu: coneixement dels drets

UNICEF Educación - Educación en Derechos

Diálogo: "Derechos de infancia en los centros educativos"

Drets educatius d'infància en els centres educatius: de la teoria a la pràctica

Cinc centres educatius referents en Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global han exposat la seva trajectòria en…

Momento de la sesión en el que se muestra un gráfico sobre los derechos de la infancia

Jornada "Protecció de la infància i l'adolescència davant la violència des de la perspectiva de la nova llei"

No et perdis el vídeo de la sessió que vam mantenir sobre les implicacions que tindrà la LOPIVI per als centres educati…

32 centres educatius com a referents en Educació en Drets d’Infància

32 centres educatius com a referents en Educació en Drets d’Infància

Un dels centres reconeguts és el català CEIP Escola Seat de Barcelona

CReC: Creix, responsabiliza't i crea

CReC: Creix, responsabiliza't i crea

Programa per a la promoció dels drets de la infància

Vols que el teu centre sigui una escola amb drets?

Pots iniciar el procés avui mateix. Fes-nos arribar un correu sol·licitant informació de com iniciar un projecte d'educació en drets.

Contacta