Jornada "Protecció de la infància i l'adolescència davant la violència des de la perspectiva de la nova llei"

No et perdis el vídeo de la sessió que vam mantenir sobre les implicacions que tindrà la LOPIVI per als centres educatius i la figura de coordinador de benestar i protecció.

 

A mitjans d'aquest mes d'abril, i després de més de set anys de treball, s'aprovava al Congrés dels Diputats la Llei de protecció de la infància davant la violència (LOPIVI), el primer pas perquè finalment es faci una realitat . Ara, en molts centres educatius, el dubte és com ens afectarà aquesta llei? Haurem de realitzar canvis substancials?

Un dels aspectes més destacats és la introducció de la figura del coordinador de benestar i protecció, que serà obligatòria en els centres educatius i que, en països com el Regne Unit, porta vigent des de l'any 2004. El coordinador és un professional centrat en la protecció de nens, nenes i adolescents dins del centre educatiu i amb la missió fonamental de treballar en la prevenció, així com assegurar-se que, en el moment en què es detecta una situació de risc per a un alumne, les passes a seguir són les adequades.  

Amb l'objectiu d'aclarir els detalls de les funcions que ha de desenvolupar el coordinador de benestar i protecció i per facilitar algunes claus sobre la LOPIVI, des del CES Don Bosco, ens van demanar una sessió formativa per a l'alumnat dels graus d'Educació Social, Grau de Mestre en Educació Primària i Grau de Mestre en Educació Infantil que hem elaborat amb la col·laboració de Sonja Ulhman, Safeguarding Manager del British Council a Espanya. Si no vas poder assistir en directe, ara tens la possibilitat de veure l'enregistrament.