32 centres educatius com a referents en Educació en Drets d’Infància

Un dels centres reconeguts és el català CEIP Escola Seat de Barcelona

 

Reconocimientos de Educación en Derechos y Ciudadanía Global - UNICEF- curso 2017-2018

30/10/2017

32 centres educatius de diverses comunitats autònomes rebran aquesta any el reconeixement com a Centre Referent en Educació en Drets i Ciutadania Global, en la primera edició d’aquesta nova iniciativa d’UNICEF Comitè Espanyol.  

Un dels 32 centres reconeguts, l’únic a Catalunya, ha estat el CEIP Escola Seat de Barcelona. Aquest centre ha estat reconegut per la seva tasca educativa que fomenta el diàleg com a eina de treball per a la motivació dels aprenentatges, la resolució de conflictes i la prevenció de la violència. També com a impulsor de l’educació en drets d’infància des de la mateixa direcció, permetent que els drets dels nens i les nenes es coneguin i es visquin en el dia a dia de l’escola.

Aquesta acció s’emmarca dins de la col·laboració d’UNICEF amb les Conselleries d’Educació per impulsar l’educació en drets d’infància tal i com marca la Convenció sobre els Drets de l’Infant i com una de les aportacions al Pacte estatal per l’Educació.

Per a UNICEF, que desenvolupa programes d’educació en drets en diversos països del món, el treball educatiu amb enfocament de drets és clau. Afavoreix que els alumnes prenguin consciència dels seus drets i responsabilitats, i que en els centres educatius s’impulsin estratègies de protecció participatives. A més, involucra tota la comunitat educativa en accions que permeten que els alumnes es desenvolupin com a ciutadans conscients i responsables, capaços de contribuir en la seva pròpia millora, la de la seva comunitat, i per extensió, la de la societat.

La implicació de la comunitat en la promoció i defensa dels drets de l’infant és, per tant, clau. En el seu paper com a garants dels drets dels infants, els centres educatius tenen responsabilitats com ara donar a conèixer a l’alumnat els seus drets i orientar l’acció educativa de manera que protegeixi, defensi i impulsi aquests drets. Aquells reconeguts com a Centres Referents han decidit, a més, donar un pas més i convertir-se en models d’implementació de l’educació en drets.

Des de 2017 UNICEF-Comité Español concedeix un reconeixement a aquells centres que hagin mostrat el seu compromís per incorporar una visió d’educació en drets d’infància i ciutadania global en el seu projecte educatiu. .

En el seu paper com a garants dels drets de la infància els centres educatius tenen una sèrie de responsabilitats, com donar a conèixer a l’alumnat els seus drets, orientar l’acció educativa de manera que protegeixi, defensi i fomenti aquests drets i formar part de l’entorn protector dels nens, nenes i adolescents de l’escola en col·laboració amb les famílies, la comunitat i les autoritats.

Ser centre referent en educació en drets d’infància no és un premi, sinó un reconeixement al compromís global del centre amb un projecte a llarg termini i un incentiu per a la millora permanent i la innovació.

Tots els centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària, ja siguin públics, privats o concertats, reconeguts com a centres oficials per la Conselleria d'Educació i / o el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Els terminis de preparació i presentació de candidatures per a la convocatòria de 2019 són:

 •  8 d'abril: s'obre la convocatòria amb la publicació de les bases.
 •  15 de maig: s'obre el termini de preinscripció (fins el 31 de maig) i el termini de presentació de candidatures.
 •  30 de juny: es tanca el termini de presentació de candidatures.
 •  10 de setembre: es tanca el termini d'esmenes.
 •  17 de setembre: es publica el llistat de candidatures admeses.
 •  30 d'octubre: es publica la resolució final de la convocatòria, amb el llistat de centres referents

Cada any es publica una nova convocatòria que amplia l'anterior permetent als centres participants no només renovar el reconeixement, sinó incrementar el seu nivell.

Encara que en aquesta convocatòria només és possible obtenir o renovar el reconeixement de nivell 1 (inicial), s'obre la possibilitat de participar en un programa pilot per a la concessió del reconeixement de nivell 2 (avançat) en la pròxima convocatòria.

Les candidatures es valoren en el seu conjunt, encara que existeixen algunes activitats mínimes que es requereixen per valorar la candidatura de concessió de nivell 1 (inicial):

 •  Explicitar en el Projecte Educatiu de Centre el compromís amb els Drets de la Infància.
 •  Celebrar el Dia Universal de la Infància (20N).
 •  Superar la formació en Educació en Drets i Ciutadania Global que ofereix UNICEF.
 •  Realitzar l’autoavaluació institucional del centre en Drets d'Infància i haver elaborat el Pla d'Acció.
 •  Comptar amb mecanismes bàsics de protecció i participació de la infància.

Per a les candidatures de renovació de nivell 1 es valoren, a més dels requisits de concessió, l'existència d'una evolució o millora en els indicadors, en línia amb el Pla d'Acció dissenyat pel centre i les recomanacions de l'informe tècnic.

Per participar en el programa pilot de nivell 2 (avançat), l'únic requisit inicial és que el centre compti ja amb el reconeixement de nivell 1. Els requisits que han de ser valorats per a l'obtenció del reconeixement de nivell 2 en la pròxima convocatòria (2020) s'avancen en les bases de la convocatòria 2019 a títol informatiu.

No. La presentació de candidatures i l'obtenció del reconeixement no suposa cap cost ni està sotmesa a contrapartides.
Els centres privats han de presentar una carta de la direcció del centre on es manifesti el seu interès a participar en aquest procés, la veracitat de tota la informació presentada i el coneixement de l'equip directiu en la presentació de la candidatura.

Els reconeixements s'atorguen per un període de dos cursos escolars. Un cop passat aquest temps s'ha d'optar de nou a renovar el nivell reconegut o bé optar a un de superior. Un cop superat el període de quatre cursos en el mateix nivell és preceptiu optar a un nivell superior.

L'equip d'UNICEF, juntament amb membres de l’administració educativa i experts en educació, realitzen l'anàlisi de cada candidatura i els reconeixements.
 

Educación en derechos de infancia y ciudadanía global

Si quieres introducir un enfoque de derechos de infancia en tu centro educativo pero no sabes cómo empezar, te presentamos Educación en Derechos. Este proyecto está orientado a la comunidad educativa en su conjunto, para que podáis poner en marcha un proyecto educativo innovador donde los derechos de la infancia sean el eje de la vida escolar.

DESCUBRE MÁS