10 preguntes per guiar la participació infantil i adolescent

Aquestes preguntes us poden ajudar a iniciar un procés de participació infantil o adolescent en el vostre centre educatiu
Proyecto de participación infantil: mural en el edificio de la escuela. © UNICEF/UN050350/


"És millor debatre una qüestió sense resoldre-la que resoldre una qüestió sense debatre-la"
Joseph Joubert

 
1.    Quin és l'objectiu?

És essencial tenir clar per endavant què volem que el nostre alumnat aprengui, senti i faci a través del procés de participació que estem dissenyant. Sense un objectiu clar, la participació pot resultar merament simbòlica i superficial.

2.    Respon a una necessitat real?

Al principi del procés és necessari comunicar obertament la manera en què creiem que les aportacions de l'alumnat ajudaran al desenvolupament d'uns objectius concrets, per petits que siguin. Si no ho fem correm el risc de generar expectatives que no s'ajusten a la realitat i causar desil·lusió.

3.    Què hi ha darrere?

No s'ha de tenir por a comunicar honestament objectius relacionats amb el clima escolar. Per exemple: si fem una consulta sobre els colors amb els què volem pintar els murs del pati podem reconèixer que l'objectiu no és només decidir el color, sinó també que estiguem tots més a gust en un entorn dissenyat en comú. El millor escenari és aquell en el qual podem posar en marxa processos de participació infantil que reforcen els drets de la infància i contribueixen als objectius educatius del centre.

4.    Quina edat tenen els participants?

La participació infantil a l'escola abasta des del primer cicle d'educació infantil fins a la secundària no obligatòria. Les competències de participació són diferents en funció de l'edat i també ho són les necessitats de protecció i les possibilitats de representació de grups vulnerables (nens i nenes amb discapacitat, LGTBI, migrants ...) El disseny ha de tenir en compte aquests paràmetres no només per protegir els més petits de processos per als què encara no estan preparats sinó, més freqüentment, per no involucrar la gent gran en dinàmiques per sota de les seves capacitats de participació reals.

5.    Què els estem demanant que facin?

Quan involucrem infants i adolescents, hem de assegurar-nos que la informació està presentada en un llenguatge i format comprensibles i que poden participar independentment de les seves capacitats (per exemple: infants molt petits que encara no llegeixen o infants que només llegeixen en braille).

6.    Hi ha un incentiu?

Fer partícips l'alumnat dels objectius del centre educatiu no sempre és fàcil, però és necessari perquè estiguin motivats a participar. Per això és important definir objectius que siguin rellevants per a ells, que siguin específics, tangibles i que puguin veure realitzats en un termini de temps raonablement curt. A més a més, hem de ser conscients que hi ha poques coses tan desmotivadores com la falta de resposta: si demanem a l'alumnat la seva opinió i les seves idees sobre un tema, hem d'estar oberts a emprar-les o a explicar per què no s'han fet servir. 

7.    Quin serà el paper dels adults?

Les iniciatives de participació infantil tenen més probabilitats d'èxit si troben suport en tota la comunitat escolar. Quan l'equip directiu, el claustre, les famílies i el personal no docent creuen en les capacitats de participació de l'alumnat i en el valor que aporta a la convivència, els alumnes i les alumnes se senten més lliures de participar.

8.    Hi ha equitat?

Quienes más se pueden beneficiar de un proceso de participación bien diseñado se quedan a menudo fuera, precisamente por las dificultades de diseño que plantea su inclusión: los niños y niñas con discapacidad, los que sufren discriminación, quienes tiene otra lengua materna… pueden verse fuera de procesos de participación generalistas. Es esencial involucrarlos en todas las etapas del diseño: en la planificación, en la ejecución y en la evaluación.Els que més es poden beneficiar d'un procés de participació ben dissenyat es queden sovint fora, precisament per les dificultats de disseny que planteja la seva inclusió: els nens i nenes amb discapacitat, els que pateixen discriminació, els que tenen una altra llengua materna ... es poden veure fora de processos de participació generalistes. És essencial involucrar-los en totes les etapes del disseny: en la planificació, en l'execució i en l'avaluació


9.    Els mitjans són els adequats?

La participació necessita temps i espais, però aquests depenen del tipus de participació que volem aconseguir. Per exemple: 

  •     Per a algunes iniciatives, els mitjans digitals seran els adequats i, en altres casos, estaran desaconsellats. 
  •     En uns casos necessitarem espais grans o bé tot el contrari.
  •     Hi ha hores adequades per a processos de reflexió i altres que són millors per a activitats més dinàmiques.
  •     Existeixen metodologies adequades o inadequades per a diferents grups d'edat.
 
10.   Disposem de les capacitats, coneixements i recursos?

Involucrar nens, nenes i adolescents porta temps i esforç. Tot i que el resultat val la pena, és important ser conscients de si, en un determinat moment, tenim la capacitat per desenvolupar el procés complet: si vam iniciar alguna cosa, els nens esperaran que donem resposta. Començar amb processos petits i limitats en el temps és bona idea per anar avançant des d'aquest punt i anar adquirint experiència i formació a mesura que avancem cap a formes de participació infantil més ambicioses

 

Participació infantil i adolescent

Idees perquè la participació a l'aula i el centre educatiu contribueixi a desenvolupar el màxim potencial de cada estudiant.

Descobreix

Descobreix més sobre les possibilitats de la participació a l'escola

Cultivar la Agenda 2030 desde el huerto escolar

Cultivar l'Agenda 2030 des de l'hort escolar

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible tiene cada vez más un papel más protagonista en la transformación de los centro…

Participación infantil y adolescente en los centros educativos

Participació infantil i adolescent als centres educatius

Coneguem alguns exemples pràctics de participació de les nenes, nens i adolescents a diferents centres educatius.

Clip Club TV

Digues la teva sobre la COVID-19!

Què saben els nens i nenes sobre el coronavirus? Com estan portant l'aïllament? Quines idees se'ls ocorren per ajudar e…

Coneix els nostres materials sobre participació infantil i adolescent

Per tots els meus companys!: Guia per celebrar el dia de la infància

Per tots els meus companys!: Guia per celebrar el dia de la infància

Guia per desenvolupar l'activitat "Per tots els meus companys!

Glossari sobre participació infantil i ciutadania

Glossari sobre participació infantil i ciutadania

Paraules que fem servir per parlar de participació, democràcia i ciutadania i que ens ajuden a entendre millor què és e…

Guia del curs 2019/20: Educa donant ales

Guia del curs 2019/20: Educa donant ales

Aquest quadern ofereix idees perquè la participació a l'aula i el centre educatiu contribueixi a desenvolupar el màxim …

AQUEST TRIMESTRE CELEBREM...

Dia Mundial de la Infància
20 de novembre

El mural dels drets

Us proposem que creieu entre tots un mural que serveixi de recordatori diari de com la vostra escola, col·legi o institut defensa els drets de la infància.
 

Participar