COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

O documento Protexer a saúde nas aulas analiza catro aspectos clave para a reapertura dos centros educativos: o funcionamento seguro, a continuidade da aprendizaxe, a atención aos máis vulnerables e a garantía de protección e benestar
COVID-19: Apertura segura de los centros educativos

Tras dous meses dun severo confinamento empezamos a saír á rúa, a pensar en como será a nosa vida e empezamos a conxugar en primeira persoa todas as dúbidas que nos asaltan. Coincidiremos en que a primeira liña de loita conta esta pandemia foron os servizos de saúde e aplaudimos o seu titánico esforzo, porque ademais sabemos que seguirán alí e desexamos que sexa en mellores condicións das que tiveron que afrontar.  

Pois ben, a partires de agora ábrense novos frontes á hora de reactivar a nosa sociedade: os centros de transporte públicos e, onde desde aquí queremos aportar, as escolas. Debemos ocuparnos sen demora da reapertura dos centros educativos de cara ao próximo curso escolar.

A educación é unha parte esencial da resposta á emerxencia, é determinante para previr a propagación da enfermidade e para enfrontar a recuperación das consecuencias socio-económicas da pandemia. A educación non pode parar, cada centro educativo que se deteña a consecuencia do COVID-19 supoñerá a exposición de nenos, nenas e adolescentes a vulneracións dos seus dereitos á saúde, a educación e a protección. Así o transmitimos ás autoridades educativas estatais e autonómicas cunha proposta de 18 medidas para a emerxencia educativa.

Adaptar a normativa a esa situación excepcional e reforzar economicamente o sistema para enfrontar estes desafíos son claves que non só serán necesarias o primeiro día. É necesario planificar o curso completo con esta perspectiva de emerxencia educativa. E nisto queremos contribuír analizando catro dimensións fundamentais:

  • Funcionamento seguro, medidas orientadas a deter a transmisión.
  • Continuidade da aprendizaxe, procedementos que permitan a recuperación do perdido e aseguren o cumprimento dos obxectivos do novo curso.
  • Atención aos máis vulnerables, reforzar a aqueles que máis se visen afectados.
  • Benestar e protección, asegurar que a función compensatoria que exerce a escola se desenvolva, especialmente nos aspectos de saúde física e mental. 
     

COVID-19: Protexer a saúde nas aulas

Este documento dá resposta ao reto que enfronta o sistema educativo ao reiniciar a súa actividade: protexer o dereito á saúde para garantir o dereito á educación. É unha adaptación ao contexto español baseada nas directrices internacionais elaboradas conxuntamente por UNICEF, OMS e a Federación Internacional da Cruz Vermella para o funcionamento seguro dos centros escolares e no marco de traballo da Coalición Global pola Educación (UNICEF, UNESCO, PMA e Banco Mundial).

O paso dunha fase a outra no proceso de desescalada, non está libre de retrocesos. Son moitas cousas as que descoñecemos do COVID-19 e estamos lonxe de controlalo. O cumprimento destas recomendacións contribuirá a que estudantes, familias e docentes estean seguros nos centros educativos e a que a aprendizaxe non se deteña.

Descarga O PDF

 

Nacho Guadix

Responsable de Educación en Derechos e Campañas en UNICEF España

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

O COVID-19 está a ter un impacto moi importante no dereito á educación de millóns de estudantes, nos docentes e centros educativos e nas familias. Requírense solucións innovadoras, recursos e tempo, pero tamén paciencia e boa vontade. Xuntos podemos superar este focho educativo e convertelo nunha aprendizaxe. Fagamos que todo saia ben!

Descobre máis

Educación e coronavirus

Saúdos sen contacto

Saúdos sen contacto

O coronavirus está a cambiar moitas rutinas do noso día a día, pero que manteñamos a distancia física non significa que…

Coronavirus: Ao despacho do director!

Coronavirus: Ao despacho do director!

Da capacidade dos equipos directivos dos centros educativos para interpretar estes momentos incertos dependerá, en gran…

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

A convocatoria de recoñecementos correspondente ao curso 2019-2020 viuse tamén afectada pola pandemia da COVID-19 e o p…

Máscaras para ir a clase

Máscaras para ir a clase

A Asociación Española de Normalización (UNE) publicou para a fabricación de máscaras hixiénicas. Coñecer estas normas s…

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

Hoxe, se falamos de educación, falamos dos avós

Hoxe, se falamos de educación, falamos dos avós

Os avós, pola súa idade, son os grandes afectados polo COVID-19, e iso afecta á infancia polo lugar que ocupan na súa e…

Enquisa Covid-19

Como están afrontando os docentes a crise do COVID-19?

Preto de 400 docentes participaron nunha enquisa de UNICEF España para coñecer a resposta da comunidade educativa fron…

Coronavirus COVID-19: Saír á rúa con nenos

Saímos de casa en familia… E agora que?

Os nenos e nenas menores de 14 anos poderán saír da casa desde o 27 de abril, con algunhas limitacións. Isto traslada u…

A fenda dixital aumenta a fenda educativa

A fenda dixital impacta na educación

Non todos os estudantes poden acceder a Internet para seguir o curso escolar nin todos os que acceden fano en igualdad…

COVID-19: Facer fronte a unha emerxencia educativa

COVID-19: Facer fronte a unha emerxencia educativa

A nosa experiencia en emerxencias en todo o mundo dinos que, xunto ás medidas para resolver o curso escolar en vigor, h…

En illamento, a conciliación é cousa de todos

En illamento, a conciliación é cousa de todos

A situación actual de confinamento pola pandemia do coronavirus, obríganos a adaptarnos a un novo escenario

Clip Club TV

Exprésate sobre o COVID-19!

Que saben os nenos e nenas sobre o novo coronavirus? Como están a levar o illamento? Que ideas se lles ocorren para axu…

Doa e contribúe a que todo saia ben

Elixe agora a túa aportación para axudarnos a subministrar material sanitario contra o coronavirus.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus donaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta. Conocer las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen en favor de UNICEF España, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 150€80%
Resto35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ *40%
Límite deducción base liquidable10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)*40%
Límite deducción base imponible10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  • Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a este año podrás deducirte el 80% del importe de tus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.
  • Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base imponible.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en  https://sede.agenciatributaria.gob.es/
  • Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu DNI o NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, llámanos al 900 907 500 o escríbenos a socios@unicef.es o facilítanos estos datos a través de tu área del colaborador en nuestra web: www.unicef.es/acceso
Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 500 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | socios@unicef.es