Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

A convocatoria de recoñecementos correspondente ao curso 2019-2020 viuse tamén afectada pola pandemia da COVID-19 e o peche dos centros educativos. Estas modificacións permitirán dar continuidade ao proceso co mínimo impacto nos centros involucrados no proceso.

 

4ª convocatoria de reconocimientos a centros referentes (2020) - modificación por pandemia COVID-19

 

14/05/2020 

O COVID-19 orixinou unha emerxencia social e sanitaria sen precedentes no mundo. En España, máis de oito millóns de nenas, nenos e adolescentes viron como se pechaban os centros escolares e o proceso educativo realizábase de maneira non presencial, entre eles os 109 centros referentes en educación en dereitos da infancia e a cidadanía global.

Desde UNICEF España demos unha resposta integral á comunidade educativa defendendo os dereitos da infancia e a cidadanía global. A nosa máxima foi que, aínda que os centros se pechasen, a educación non se detivo.

Durante este tempo de confinamento seguimos en contacto cos centros educativos, especialmente cos centros referentes en educación en dereitos da infancia e a cidadanía global e as escolas colaboradoras: os centros referentes demostraron o seu compromiso polos dereitos da infancia e a cidadanía global, colaborando con diferentes iniciativas impulsadas por UNICEF e compartindo multitude de actividades e accións emprendidas desde os centros para fomentar a participación, o clima escolar, a protección infantil e adolescente e a promoción dos dereitos.

Sabemos moi ben que non son momentos sinxelos para as persoas e institucións. A volta a clase será diferente e supoñerá moita dedicación por parte do equipo directivo e persoal docente; todos os esforzos dos centros deben centrarse nos retos de finalización de curso e de asegurar unha reapertura segura, cando sexa posible. Por iso, desde UNICEF modificamos a convocatoria de centros referentes deste ano. 

 

Cambios excepcionais na 4ª convocatoria de recoñecementos

Co fin de que os centros interesados no recoñecemento poidan centrarse durante estas semanas no peche do curso e na eventual reapertura das súas instalacións cando a situación o permita, suspéndese temporalmente a 4ª convocatoria de recoñecementos. Isto afectará de maneira diferente á situación de cada centro participante:

  • Centros referentes que debían renovar o seu recoñecemento

Estes centros, que foron recoñecidos en 2018 deberían renovar nesta convocatoria o nivel 1 por outros dous anos. Debido ás actuais circunstancias, de maneira excepcional, prorrógase o seu recoñecemento do nivel 1 por outro ano, ata a finalización do curso 2020-2021. Para que esta renovación se faga efectiva é requisito imprescindible solicitala por escrito, enviando un correo electrónico a educacion@unicef.es (copiando al comité autonómico correspondente) antes do 15 de xuño de 2020.

  • Pilotaxe nivel 2

A concesión de recoñecemento de nivel 2  queda suspendida ata o próximo curso. Desta maneira, os 22 centros que estaban participando deste pilotaxe continuarán co nivel 1.  A medida que a situación o permita, avanzarase nas actividades de pilotaxe.

  • Centros interesados no recoñecemento

Varios centros educativos estaban iniciando o proceso de transformación para optar ao recoñecemento como referentes en educación en dereitos da infancia na convocatoria de 2020. A estes centros invítaselles a seguir co proceso de cara ao próximo curso escolar.

  • Centros referentes recoñecidos en 2019

Na última edición, 91 centros educativos obtiveron ou renovaron o recoñecemento por dous cursos educativos, ata xuño de 2021, polo que non se verán afectados pola suspensión temporal da convocatoria.

 

Seguimos a traballar polos dereitos da infancia

Prestaremos moita atención ao progreso da emerxencia educativa por se fora necesario reformular algún dos criterios ou indicadores que se manexan no programa, todo iso como ata agora desde a perspectiva de dereitos de infancia. Aínda que o escenario de traballo que expón a pandemia é complicado, esperamos poder seguir traballando cos centros referentes, con aínda máis motivo nestas circunstancias. Moito ánimo a todos! 

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

O COVID-19 está a ter un impacto moi importante no dereito á educación de millóns de estudantes, nos docentes e centros educativos e nas familias. Requírense solucións innovadoras, recursos e tempo, pero tamén paciencia e boa vontade. Xuntos podemos superar este focho educativo e convertelo nunha aprendizaxe. Fagamos que todo saia ben!

Descobre máis

Educación e coronavirus