Máscaras para ir a clase

A Asociación Española de Normalización (UNE) publicou para a fabricación de máscaras hixiénicas. Coñecer estas normas será útil para os centros educativos no caso de que sexan necesarias na súa reapertura.
Mascarillas para ir al clase

Os datos sobre a evolución da pandemia de COVID-19 fan prever unha volta ás aulas cando o virus aínda non fora completamente erradicado e antes de que exista unha vacina que permita controlalo con máis seguridade. Algúns dos países que xa iniciaron a volta ás aulas implementaron, como unha das medidas para  garantir o funcionamento seguro dos centros educativos, la obrigatoriedade de levar máscaras.

Aínda non sabemos se ese vai ser o caso nos nosos centros educativos pero, como preparación dun posible escenario onde isto suceda, pode ser moi útil coñecer que fai que unha máscara sexa apta para que os nenos, nenas e adolescentes as usen nos centros educativos

Todas as máscaras son recomendables para o seu uso nas aulas?

Actualmente, hai tres tipos de máscaras para o seu uso na prevención do contaxio por SARS-Cov-2 (coronavirus):

  • Máscaras hixiénicas: non se consideran produto sanitario e son de uso preferente para persoas sas.
  • Máscaras cirúrxicas: para o seu uso por parte de persoas enfermas por COVID-19, teñan ou non síntomas.
  • Máscaras FFP: son equipos de protección individual (EPI) e están recomendados para profesionais da sanidade, persoas ao coidado de enfermos e grupos especialmente vulnerables á enfermidade.
     


Considerando que, para manter o seu funcionamento en condicións seguras mentres dure a pandemia, os centros educativos só deberían permitir o acceso a persoas sas, as máscaras hixiénicas poderían ser aptas para o uso habitual dentro do centro. Con todo, pode ser convinte que os centros dispoñan ademais de máscaras de uso sanitario (así como luvas e outros elementos de protección= para o caso probable de que alguén manifeste síntomas compatibles con COVID-19 ao longo da xornada escolar e haxa que prestarlle atención específica.


Como son as máscaras hixiénicas?

Igual que as máscaras son de uso sanitario, as máscaras hixiénicas cobren a boca, a nariz e o queixo, e suxéitanse con gomas ou cintas nas orellas ou rodeando a cabeza. Son de material téxtil e poden ser reutilizables ou dun só uso:


•    Recoméndase no usalas durante máis de 4 horas seguidas e substituílas por outras se se estragan, ensucian ou humedecen,.
•    Se son reutilizables, admiten un número máximo de lavados (indicado polo fabricante) que hai que respectar para que non perdan eficacia de filtración.
•    Se non son reutilizables, deben eliminarse tras o seu uso, poñendo especial precaución en evitar o seu abandono na rúa ou no medio ambiente, a través de colectores específicos para depositalas.
•    As máscaras hixiénicas pódense comercializar aínda que non cumpran coas especificacións UNE: o etiquetado indicará se cumpren ditas especificacións (UNE 0064 y UNE 0065) ou se cumpren outras. 

Mascarillas higiénicas para el coronavirus: Especificaciones UNE


Máis información

Para información máis detallada, con datos sobre materiais, tamaños e outras características, recomendámosche que consultes os seguintes documentos publicados por UNE:

Coñecer estas especificacións pode ser de utilidade ao teu centroe ducativos para planificar o regreso ás aulas cando este sexa posible. 
 

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

O COVID-19 está a ter un impacto moi importante no dereito á educación de millóns de estudantes, nos docentes e centros educativos e nas familias. Requírense solucións innovadoras, recursos e tempo, pero tamén paciencia e boa vontade. Xuntos podemos superar este focho educativo e convertelo nunha aprendizaxe. Fagamos que todo saia ben!

Descobre máis

Educación e coronavirus

Saúdos sen contacto

Saúdos sen contacto

O coronavirus está a cambiar moitas rutinas do noso día a día, pero que manteñamos a distancia física non significa que…

Coronavirus: Ao despacho do director!

Coronavirus: Ao despacho do director!

Da capacidade dos equipos directivos dos centros educativos para interpretar estes momentos incertos dependerá, en gran…

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

A convocatoria de recoñecementos correspondente ao curso 2019-2020 viuse tamén afectada pola pandemia da COVID-19 e o p…

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

O documento "Protexer a saúde nas aulas" analiza catro aspectos clave para a reapertura dos centros educativos: o funci…