Mascaretes per anar a classe

L'Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat les especificacions per a la fabricació de mascaretes higièniques. Conèixer aquestes normes serà útil per als centres educatius en el cas que siguin necessàries en la seva reobertura.
Mascarillas para ir al clase

Les dades sobre l'evolució de la pandèmia de la COVID-19 fan preveure un retorn a les aules quan el virus encara no hagi estat completament eradicat i abans que hi hagi una vacuna que permeti controlar-lo amb més seguretat. Alguns dels països que ja han iniciat el retorn a les aules han implementat, com una de les mesures per garantir el funcionament segur dels centres educatius, l'obligatorietat de portar mascaretes.

Encara no sabem si aquest serà el cas en els nostres centres educatius però, com a preparació d'un possible escenari on això passi, pot ser molt útil conèixer què fa que una mascareta sigui apta perquè els nens, nenes i adolescents les facin servir en centres educatius.

Totes les mascaretes són recomanables per al seu ús a les aules?

Actualment, hi ha tres tipus de mascaretes per al seu ús en la prevenció del contagi per SARS-Cov-2 (coronavirus):

  • Mascaretes higièniques: no es consideren producte sanitari i són d'us preferent per a persones sanes..
  • Mascaretes quirúrgiques: per al seu ús per part de persones malaltes per COVID-19, tinguin o no símpotmes.
  • Mascaretes FFP: són equips de protecció individual (EPI) i estan recomanats per a professionals de la sanitat, persones a la cura de malalts i grups especialment vulnerables a la malaltia.


Si tenim en compte que, per mantenir el seu funcionament en condicions segures mentre duri la pandèmia, els centres educatius només haurien de permetre l'accés a persones sanes, les màscares higièniques podrien ser aptes per a l'ús habitual dins el centre. No obstant això, pot ser convenient que els centres disposin a més de màscares d'ús sanitari (així com guants i altres elements de protecció) per al cas probable que algú manifesti símptomes compatibles amb la COVID-19 al llarg de la jornada escolar i calgui prestar atenció específica.


Com són les mascaretes higièniques?

A l'igual que les mascaretes d'ús sanitari, les mascaretes higièniques cobreixen la boca, el nas i la barbeta i es subjecten amb gomes o cintes en les orelles o envoltant el cap. Són de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d'un sol ús:

  • Es recomana no fer-les servir durant més de 4 hores seguides i substituir-les per altres si es fan malbé, si s'embruten o s'humitegen
  • Si són reutilitzables, admeten un nombre màxim de rentats (indicat pel fabricant) que cal respectar perquè no perdin eficàcia de filtració.
  • Si no són reutilitzables, s'han d'eliminar després del seu ús, posant especial precaució en evitar el seu abandonament al carrer o el medi ambient, a través de contenidors específics per dipositar-les.
  • Les mascaretes higièniques es poden comercialitzar encara que no compleixin amb les especificacions UNE: l'etiquetatge ha d'indicar si compleixen les especificacions (UNE 0064 i UNE 0065) o si en compleixen altres.
Mascarillas higiénicas para el coronavirus: Especificaciones UNE


Més informació

Per a informació més detallada, amb dades sobre materials, mides i altres característiques, et recomanem que consultis els següents documents publicats per UNE:

Conèixer aquestes especificacions pot ser d'utilitat al teu centre educatiu per planificar el retorn a les aules quan aquest sigui possible.

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

La COVID-19 està tenint un impacte molt important en el dret a l'educació de milions d'estudiants, en els docents i centres educatius i les famílies. Calen solucions innovadores, recursos i temps, però també paciència i bona voluntat. Junts podem superar aquest sotrac educatiu i convertir-lo en una oportunitat d'aprenentatge. Fem que tot vagi bé!

Descobreix més