La importància de la identificació primerenca

L'emergència mundial provocada per la COVID-19 ha evidenciat la interconnexió que hi ha entre els drets de la infància. Aquesta crisi de salut ha derivat immediatament en una emergència educativa a tot el món. Només a Espanya, més de 8 milions d'estudiants no universitaris estan vivint des de març uns canvis en el sistema educatiu sense precedents.
La importancia de la identificación temprana

Quan té lloc una emergència, tot canvia. Els processos, les eines, les estratègies i les metodologies que s'apliquem amb normalitat no sempre són eficaços en moments de crisi. Per això, és important identificar les cinc fases d'una emergència (prevenció, mitigació, preparació, resposta i recuperació) i preparar-se per donar resposta en funció de cada moment.

En aquesta situació, l'acció tutorial és fonamental per intervenir les relacions entre la família i la comunitat i també en la gestió emocional durant el curs escolar. No seran pocs els estudiants que, després de pràcticament sis mesos fora del centre escolar, mostrin una desorientació més o menys acusada a l'hora de reprendre l'activitat escolar. No detectar a temps les causes que les provoquen (cognitives, emocionals o socioeconòmiques) abonarà el terreny per a una futura exclusió educativa, augmentant les desigualtats, especialment de les nenes i nens més vulnerables.

No realitzar un adequat diagnòstic primerenc i no dotar-se dels mecanismes d'acompanyament necessaris podria tenir com a resultat un augment de la bretxa educativa. En aquest aspecte, les plataformes educatives per a la detecció en línia de les dificultats d'aprenentatge i de desenvolupament ajuden als equips d'atenció a la diversitat dels centres a realitzar una identificació primerenca de grans grups d'alumnat de manera individualitzada.

90.000 estudis per reduir la bretxa educativa

Amb el propòsit de tancar aquesta bretxa educativa, el Grup VS ha posat a disposició de 900 centres educatius identificats per UNICEF Espanya un total de 9.0000 estudis individualitzats d'identificació primerenca de dificultats en l'aprenentatge i desenvolupament dels estudiants de totes les comunitats autònomes.

Aquesta finalitat i reduir l'impacte de la COVID-19 sobre el sistema educatiu espanyol ha suposat la signatura entre el Grup VS i UNICEF d'un conveni mitjançant el qual els centres educatius vinculats a UNICEF tindran accés a Díde, una eina digital per a la identificació primerenca en l'aprenentatge

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un fort impacte en les nenes, nens i adolescents de tot el món. Dotar de recursos i eines, com la plataforma Diíe, als centres educatius espanyols permetrà abordar els principals reptes per a 90.000 estudiants, facilitant un estudi personalitzat a cadascun d'ells, el què permetrà als centres dissenyar i dur a terme una intervenció preventiva i individualitzada, fet fonamental per impulsar l'aprenentatge de l'alumnat amb més dificultats.

Els centres que participin en aquesta iniciativa rebran un codi d'accés a la plataforma mitjançant el qual podran detectar i prevenir fins a 35 necessitats de l'aprenentatge, del desenvolupament, socials i comportamentals dels nens, nenes i adolescents des dels 2 als 18 anys d'edat . El personal docent omplirà les dades corresponents a cada estudiant, podent participar també les famílies en la seva confecció, ja sigui en totes les dimensions esmentades o en algunes d'elles i el sistema, després de processar la informació, aportarà un informe individualitzat amb recomanacions per a les famílies i el professorat amb el propòsit d'eliminar la bretxa educativa.

Col·laboració público-privada per assegurar els drets de la infància

Aquesta col·laboració sorgeix en el context de la pandèmia de la COVID-19 i vol donar resposta al gran impacte que la pandèmia té sobre el sistema educatiu. En aquest context, les mesures d'informació detallada i primerenca de les dificultats escolars permeten realitzar una intervenció preventiva i individualitzada per a 90.000 nens i nenes d'entre 2 i 18 anys edat. Aquest estudi, que es durà a terme a totes les comunitats autònomes, ofereix eines per dotar dels mecanismes necessaris d'acompanyament a cada estudiant de manera personalitzada, impulsant l'aprenentatge de l'alumnat amb més dificultats.

UNICEF treballa tant amb empreses privades com amb institucions públiques de tots els nivells amb el propòsit d'assegurar els drets de la infància. En el nostre més recent educatiu, Reimaginar l'educació: aprenentatges sobre els quals construir el nou curs escolar (juliol 2020), vam analitzar 10 claus mitjançant les quals abordar el present curs escolar, entre elles la necessitat de reforçar l'acció tutorial i comptar amb mesures de diagnòstic primerenc, dins de la qual s'emmarca l'aliança amb el Grup VS.

 El Grup VS és el responsable de formalitzar l'aportació a favor dels centres educatius identificats per UNICEF a través d'uns cupons per utilitzar l'eina de manera gratuïta. En cap cas, UNICEF Espanya serà el responsable del contingut, desenvolupament, comercialització, alienació o resultat derivat de l'ús del producte.


COVID-19: Reimaginar l'educació


COVID-19: Reimaginar la educación

Aquest document fa un repàs de 10 claus que fins ara no eren habituals en un debat educatiu, amb l'objectiu de fomentar una reflexió que ens permeti a tots encarar el curs amb els deures fets.

Les claus que presentem no són respostes a mida, sinó que serveixen com a punt de partida perquè cada comunitat educativa, cada centre i cada administració pugui desenvolupar les solucions que millor s'adaptin a les seves circumstàncies, que no són les mateixes en tots els casos.

 

Descarrega el PDF

 

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

La COVID-19 està tenint un impacte molt important en el dret a l'educació de milions d'estudiants, en els docents i centres educatius i les famílies. Calen solucions innovadores, recursos i temps, però també paciència i bona voluntat. Junts podem superar aquest sotrac educatiu i convertir-lo en una oportunitat d'aprenentatge. Fem que tot vagi bé!

Descobreix més