Diàlegs per Reimaginar l'educació: Catalunya

El Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló Valls, ha conversat amb UNICEF en el marc de la iniciativa Reimaginar l'Educació i ha compartit els principals aprenentatges d'aquest primer trimestre del curs, a punt de finalitzar, i altres temes que se li han plantejat.
Diálogos para Reimaginar la Educación: Catalunya

L'educació és un "servei públic essencial"

El conseller Bargalló va destacar com a primer aprenentatge que l'educació és un "servei públic perquè és un servei essencial" per donar resposta a la crisi comunitària i va assegurar que "s'ha demostrat com una eina eficaç, una eina útil, no només per tot allò que té d'aprenentatge, de continguts, d'habilitats, d'actituds sinó també pel que té de suport a la cohesió a la comunitat, de resposta a les necessitats de les famílies, de resposta a l'educació afectiva a l'alumnat, a la socialització de l'alumnat".

Durant la conversa, Bargalló ha explicat també "l'existència a Catalunya de plans i protocols en casos d'emergència de catàstrofes naturals o d'accidents industrials però que no hi havia plans d'actuació davant emergències de salut pública" i ha afegit que "els diferents plans de contingència que es van implementar van anar variant com la mateixa extensió i coneixement de la pandèmia el que ha portat a afirmar que la primera mesura que es va prendre de tancament de les escoles no ha de ser la primera mesura a prendre sinó l'última, fins i tot en situacions de confinament total, l'escola ha de romandre oberta per als fills i filles dels treballadors essencials i per a l'alumnat més vulnerable".

"En aquest traspàs d'informació s'ha anat readaptant per mantenir els centres educatius oberts, fins i tot en el pitjor moment del segon brot de la pandèmia, a finals d'octubre, on entre el 98% i 99% de l'alumnat de Catalunya tenia classe presencial". En aquesta línia, Bargalló va agrair la feina feta des del Departament de Salut Pública, que "ha donat les indicacions, a la comunitat educativa, a les direccions dels centres, al professorat, les famílies i l'alumnat que han treballat en això".

En relació a l'estratègia pedagògica que es duia a terme en cursos anteriors, el conseller Bargalló va manifestar que no s'ha de continuar desenvolupant en el curs actual i que s'ha de readaptar no només per millorar sinó també a causa de les circumstàncies. I va assenyalar que el que s'està treballant des del Departament i des dels mateixos centres són "aquests elements més estrictament pedagògics de com aconseguir que ni els efectes de la pandèmia ni les mesures sanitàries suposen una regressió en els processos de millora que s'estaven vivint sinó fins i tot els incrementin ".

També s'ha referit a noves mesures que ja es van a adoptar de forma permanent, com la ventilació o l'entrada i sortida seqüencials en temps i espai de l'alumnat. I especialment emfatitzar la idea que les escoles "no només són segures sinó que són un factor de seguretat per a l'alumnat i que el risc que contregui la pandèmia a l'escola és menor que fora d'ella". Bargalló ha destacat precisament que "aquest és un altre motiu pel qual han d'estar obertes, no només perquè són segures perquè dins no passa res sinó perquè, mentre estan dins de l'escola, l'alumnat té més seguretat que si està fora"

Durant la conversa, Josep Bargalló va manifestar amb contundència que "l'escola oberta és una mesura de conciliació laboral familiar així com també de conciliació de la xarxa emocional de la família". Josep Bargalló va finalitzar la seva intervenció referint-se a que "la consecució d'un Pacte per l'Educació precisa de la inclusió del màxim nombre possible d'actors de diferents comunitats" i que els motors han de ser institucions, com és UNICEF.


COVID-19: Reimaginar l'educació


COVID-19: Reimaginar la educación

Aquest document fa un repàs de 10 claus que fins ara no eren habituals en un debat educatiu, amb l'objectiu de fomentar una reflexió que ens permeti a tots encarar el curs amb els deures fets.

Les claus que presentem no són respostes a mida, sinó que serveixen com a punt de partida perquè cada comunitat educativa, cada centre i cada administració pugui desenvolupar les solucions que millor s'adaptin a les seves circumstàncies, que no són les mateixes en tots els casos.

 

Descarrega el PDF

 

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

La COVID-19 està tenint un impacte molt important en el dret a l'educació de milions d'estudiants, en els docents i centres educatius i les famílies. Calen solucions innovadores, recursos i temps, però també paciència i bona voluntat. Junts podem superar aquest sotrac educatiu i convertir-lo en una oportunitat d'aprenentatge. Fem que tot vagi bé!

Descobreix més