Impacto de la tecnología en la adolescencia. Resumen ejecutivo Euskadi

Impacto de la tecnología en la adolescencia - Euskadi

El informe “Impacto de la Tecnología en la Adolescencia: Relaciones, Riesgos y Oportunidades” presenta los datos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa respecto a los hábitos de uso de Internet, las redes sociales, el consumo de videojuegos y el juego online, así como diferentes prácticas de riesgo online entre los y las adolescentes.

4.597 participantes de entre 11 y 18 años de 23 centros educativos de Euskadi han conformado la muestra de este estudio.

Descargar Publicación

“Teknologiaren Eragina Nerabezaroan: Harremanak, Arriskuak eta Aukerak” txostenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak aurkezten ditu Internet erabiltzeko ohiturak, sare sozialak, bideojokoen kontsumoa eta online jokoa, baita nerabeen arteko online arriskuko praktiken inguruan ere.

Euskadiko 23 ikastetxetako 11 eta 18 urte bitarteko 4.597 parte-hartzailek osatu dute azterlan honen lagina.

Deskargatu Argitalpena (PDF)