14-F: Propostes electorals d'UNICEF Comitè Catalunya

Portada propuestas electorales Catalunya 14F

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer, UNICEF Comitè Catalunya ha elaborat un document de propostes electorals que ha fet arribar als partits polítics. 

A UNICEF reclamem que els nens, nenes i adolescents, i els seus drets, formin part del debat electoral i alhora demanem un compromís polític real i ferm amb tots ells i elles. Un compromís que vagi més enllà de les sigles i de les ideologies, i perquè l’actual emergència sigui una oportunitat per reimaginar una Catalunya millor per a la infància i l’adolescència

Perquè encara que els nens, nenes i adolescents no voten, totes les accions i decisions polítiques tenen un impacte en el seu present i en el seu futur

Descarregar document(PDF)

Con motivo de las elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero, UNICEF Comité Cataluña ha elaborado un documento de propuestas electorales que ha hecho llegar a los partidos políticos. 

Desde UNICEF reclamamos que los niños, niñas y adolescentes y sus derechos, formen parte del debate electoral, y a la vez pedimos un compromiso político real y firme con la infancia. Un compromiso que vaya más allá de las siglas y de las ideologías, y para que la actual emergencia por la COVID-19 sea una oportunidad para reimaginar una Cataluña mejor para la infancia y la adolescencia.

Porque, aunque los niños, niñas y adolescentes no voten, todas las acciones y decisiones políticas tienen un impacto en su presente y en su futuro

Descargar (PDF)