Convención sobre los Derechos del Niño (Convención sobre os dereitos do neno) o

Os dereitos da infancia están plenamente estipulados na Convención sobre os Dereitos do Neno.

A Convención, ao longo dos seus 54 artigos, recoñece que os nenos son individuos con dereito ao pleno desenvolvemento físico, mental e social, e con dereito a expresar libremente as súas opinións.nes.

A misión de UNICEF consiste en protexer os dereitos de nenos e nenas, para contribuír a resolver as súas necesidades básicas e ampliar as súas oportunidades a fin de que alcancen o seu pleno potencial. Para iso, UNICEF réxese baixo as disposicións e principios da Convención sobre os Dereitos do Neno..