O Estado Mundial da Infancia (EMI) en datos

O informe máis importante que publica UNICEF cada ano, o Estado Mundial da Infancia, achéganos aos DATOS máis importantes sobre a situación da infancia.

Pon de relevo a importancia dos datos no progreso dos nenos e a desigualdade no acceso aos servizos e a protección que dana as vidas de moitos nenos.O Estado Mundial da Infancia(EMI) 2014 supón a base do traballo deUNICEF e marca a pauta do seu desenvolvemento para priorizar as áreas máis importantes. En resumo, para protexer todos os dereitos de todos os nenos en todas as partes. " Como resolvemos os problemas máis grandes no mundo?¿Por onde empezamos? Polos datos para coñecer a situación.90 millóns de nenos e nenas sobreviviron ao seuquinto aniversario, non o terían feito de manter as taxas de mortalidade infantil de 1990. A desnutrición crónica reduciuse nun37% dende 1990. Nun só ano, a porcentaxe de nenos rexistrados ao nacer pasou do 6% ao 41% nun distrito deRepública Democrática do Congo. A mortalidade infantil reduciuse un 47% entre1990 e 2012: de 12,6 millóns de mortes anuais de nenos menores de cinco anos a6,6 millóns. O o que é o mesmo, salvouse a vida duns 90 millóns de nenos, unha cantidade que equivale á poboación total de nenos menores de cinco anos que viven actualmente en toda a Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Rusia e toda América do Sur.

PARA UNICEF CADA NenO CoNTA

Os datos son coñecemento e o coñecemento é poder. En UNICEF utilizamos os datos para impulsar o cambio. Utilizamos os datos para identificar os problemas que afectan aos nenos. Utilizamos os datos para entender a magnitude dos problemas.Os datos móstrannos o lonxe que chegamos en conseguir que os nenos e as nenas teñan máis saúde e seguridade. Os datos móstrannos que moitos se quedan atrás, máis de 30 millóns de nenos en idade escolar non reciben educación primaria. Uns 18 mil nenos e nenas morren cada día, a maioría por causas previbles. Os nosos datos impulsan os responsables das políticas e as comunidades a tomar medidas.En UNICEF tomamos os números moi en serio, porque todos os nenos e nenas contan...