La educación e

o dereito á saúde

 

 

Educar para a saúde

A educación para a saúde e a hixiene é clave para previr problemas de saúde e desenvolver actitudes responsables que axuden a garantir este dereito para todos os nenos e nenas. Os centros educativos xogan un papel crucial, tanto na transmisión de coñecemento como na promoción de hábitos saudables.

 

Caderno de actividades e recursos

Este caderno serve de guía para o desenvolvemento de actividades ao longo do curso sobre cuestións relacionadas coa saúde, a hixiene e os hábitos saudables, con especial atención ás relacións entre o dereito á saúde e outros dereitos dos nenos, como educación, participación ou desenvolvemento.

A educación: clave para o dereito á saúde do infancia

Descobre materiais para traballar a saúde na aula

Novidades sobre a saúde nas aulas e os dereitos dos nenos