© UNICEF
 
© UNICEF
 
© UNICEF

La educación e
o dereito á saúde

Educar para a saúde

A educación para a saúde e a hixiene é clave para previr problemas de saúde e desenvolver actitudes responsables que axuden a garantir este dereito para todos os nenos e nenas. Os centros educativos xogan un papel crucial, tanto na transmisión de coñecemento como na promoción de hábitos saudables.. 

Caderno de actividades e recursos

Este caderno serve de guía para o desenvolvemento de actividades ao longo do curso sobre cuestións relacionadas coa saúde, a hixiene e os hábitos saudables, con especial atención ás relacións entre o dereito á saúde e outros dereitos dos nenos, como educación, participación ou desenvolvemento.

Descarga O PDF

A educación: clave para o dereito á saúde do infancia

 
UNICEF

Que e?

A educación para a saúde combina diferentes experiencias de aprendizaxe que axudan tanto ás persoas como ás comunidades a mellorar a súa saúde, dándolles coñecemento e influíndo nas súas habilidades e actitudes. Desde as aulas podemos sentar as bases do dereito a unha vida sa.

 
UNICEF

Que consegue?

A educación para a saúde fortalece a capacidade de:

  • Adquirir paulatinamente autonomía nas decisións sobre hábitos de vida.
  • Desenvolver criterios para a saúde baseados en evidencias científicas.
  • Ser responsable da nosa saúde e da das outras persoas.

A importancia dos hábitos saudables

Desde a escola, tan importante como abordar as bases científicas da saúde, está a influír nos hábitos saudables. Unha educación capaz de abordar a saúde como un dereito consegue desenvolver as competencias clave nos estudantes.

NUTRICIÓN SAUDABLE

Coñecer e manter unha dieta equilibrada, así como técnicas de hixiene alimentaria.

RECOÑECER HÁBITOS NOCIVOS

Evitar hábitos tóxicos, adiccións e violencia.

VIDA ACTIVA, DEPORTES E XOGO

Practicar un exercicio físico adaptado ás nosas posibilidades e necesidades.

HIXIENE E PREVENCIÓN

Coñecer, interiorizar e practicar hábitos diarios de hixiene e prevención de enfermidades.

EVITAR RISCOS

Recoñecer os produtos tóxicos do noso contorno, os seus riscos e as precaucións necesarias para a súa manipulación, así como ser quen de identificar situacións de perigo potencial.

EQUILIBRO EMOCIONAL

Poder coñecer as nosas emocións e manter un bo equilibrio mental.

RELACIÓNS SOCIAIS

Gozar dunha actividade social saudable baseada no respecto aos nosos dereitos e aos de quen.

Aprender e practicar hábitos saudables é necesario para poder exercer os nosos dereitos de supervivencia, desenvolvemento e saúde.

Descobre materiais para traballar a saúde na aula

Deseña unha campaña de saúde pública

Deseña unha campaña de saúde pública

Actividade que nos permite investigar sobre cuestións de saúde e poñer en marcha a nosa creatividade para informar e pr…

Os patóxenos máis buscados

Os patóxenos máis buscados

Colección de fichas para coñecer os patóxenos que máis ameazan a saúde da infancia en todo o mundo e como evitalos

Búscase: Coronavirus

Búscase: Coronavirus

Este póster, tamén dispoñible en versión para colorear, axudaranos a difundir mensaxes de hixiene e prevención contra a…

Para estar sans, lavámonos ben as mans!

Para estar sans, lavámonos ben as mans!

Actividade para Educación Infantil baseada no poema "Mans á auga"

Educación para a saúde: caderno de actividades e recursos

Educación para a saúde: caderno de actividades e recursos

Propostas para promover hábitos saudables desde a escola e garantir o dereito á saúde de toda a comunidade educativa

Novidades sobre a saúde nas aulas e os dereitos dos nenos

Saúdos sen contacto

Saúdos sen contacto

O coronavirus está a cambiar moitas rutinas do noso día a día, pero que manteñamos a distancia física non significa que…

Coronavirus: Ao despacho do director!

Coronavirus: Ao despacho do director!

Da capacidade dos equipos directivos dos centros educativos para interpretar estes momentos incertos dependerá, en gran…

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

A convocatoria de recoñecementos correspondente ao curso 2019-2020 viuse tamén afectada pola pandemia da COVID-19 e o p…

Máscaras para ir a clase

Máscaras para ir a clase

A Asociación Española de Normalización (UNE) publicou para a fabricación de máscaras hixiénicas. Coñecer estas normas s…

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

O documento "Protexer a saúde nas aulas" analiza catro aspectos clave para a reapertura dos centros educativos: o funci…