Para estar sans, lavámonos ben as mans!

Actividade para Educación Infantil baseada no poema "Mans á auga"
Actividade lavado de mans educación infantil

 

O Día do lavado de mans (15 de outubro) lémbranos a importancia de lavarnos as mans para evitar enfermidades, pero como o fas?

Esta actividade usa un divertido poema sobre o lavado de mans como recurso para acadar diversos obxectivos educativos relacionados coa educación para a saúde, ao tempo que reforza o dereito dos nenos á participación e contribúe á consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible.

Este poema, que podemos transformar nunha canción, dálles aos máis pequenos algunhas pistas para poder facelo ben. Para estar sempre sans, lavámonos ben as mans!

Descarga o PDF coa guía de actividades e o poema:

Descarga (PDF)

Que temas de dereitos da infancia e cidadanía global abordamos nesta actividade?

 •  O dereito á saúde e a recibir coidados preventivos e educación sobre hixiene e saúde.
 •  O dereito á educación  e o seu papel no desenvolvemento das máximas capacidades de cada neno ou nena.
 •  O dereito á participación, ao acceso a unha información axeitada e a buscar, recibir e difundir ideas e informacións sobre temas de todo tipo.
 •  O dereito ao desenvolvemento e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, especialmente o 6º, sobre auga, hixiene e saneamento.

 

Táboa de aprendizaxes

Esta actividade está indicada para Educación Infantil e primeiros cursos de Primaria, realizando as adaptacións curriculares necesarias. 

Obxectivos de aprendizaxe

CoñecementosActitudesCompetencias
 • A importancia de lavarse as mans para a saúde.
 • Os momentos e a técnica axeitada de lavado de mans.
 • Adquisición de novo vocabulario e fórmulas expresivas.
 • Coñecemento e control do seu propio corpo, desenvolvemento dunha autoimaxe positiva.
 • Descubrimento da contorna (o baño e os seus elementos) e das normas sociais relativas á hixiene.
 • Interiorización das normas de hixiene.
 • Preferencia por hábitos de vida saudables.
 • O impacto da hixiene persoal na convivencia cos demais.
 • Autonomía persoal, capacidade de lavarse as mans espontáneamente.
 • Reforzo da lectoescritura.
 • Capacidade de expresar conceptos e emocións.
 • Desenvolvemento da linguaxe como forma de coñecemento e expresión de ideas e sentimentos.
 • Xogo e movemento como ferramentas de aprendizaxe

Conceptos clave: hixiene, auga, saneamento, lavado de mans, saúde, educación.

Dirixido a: familias, educadores, orientadores familiares, traballadores sociais, educadores sociais.

Dispoñible en PDF en: GAL | CAS

Data de publicación: setembro de 2020

Editado por: UNICEF España

 

Gotas UNICEF

Gotas para hixiene

Podemos adaptar esta actividade para formar parte da campaña do noso centro educativo a favor de #GotasUNICEF. A concienciación sobre a importancia da auga, a hixiene e o saneamento é un elemento moi importante para acadar o obxectivo 6 dos obxectivos de desenvolvemento sostible.

Máis información

Actividades e recursos relacionados

 

Educar na saúde

Este novo curso pode ser unha oportunidade para reflexionar e mellorar algunhas cousas que pasamos por alto no noso día a día. Se queres coñecer máis ideas e propostas sobre saúde, educación e COVID-19, podes atopalas na nosa guía de materiais e actividades "Educar en saúde".

SABER MÁIS

Pon a túa gota!

Xuntos, gota a gota, podemos facer da auga, a hixiene e o saneamento unha realidade en todas as escolas do mundo. Ningunha contribución é moi pequena. Cada gota conta!