Si volem estar sans, tothom a llavar-se les mans!

Activitat per a Educació Infantil basada en el poema "Mans a l'aigua"
Activitat per a Educació Infantil basada en el poema "Mans a l'aigua"

 

El Dia de la Llavada de Mans (15 d'octubre) ens recorda la importància de llavar-nos les mans per prevenir malalties, però com cal fer-ho?

Aquesta activitat utilitza un divertit poema sobre la llavada de mans com a recurs per aconseguir diversos objectius educatius relacionats amb l'educació per a la salut, enfortint a el mateix temps el dret a la participació de la infància i contribuint a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquest poema, que podem transformar en cançó, dóna als més petits algunes claus per poder fer-ho bé. Per estar sempre sans, tothom a llavar-se les mans!

Descarrega el PDF amb la guia d'activitat i el poema:

 

Descarrega (PDF)

 


Conceptes clau: higiene, aigua, sanejament, rentat de mans, salut, educació.

Dirigit a: famílies, educadors, orientadors familiars, treballadors socials, educadors socials.

Disponible en PDF a: VAL | CAS 

Data de publicació: setembre de 2020

Edita: UNICEF Espanya

 

Gotas UNICEF

Gotes per la higiene

Podem adaptar aquesta activitat perquè formi part de la campanya del nostre centre educatiu a favor de #GotesUNICEF. La sensibilització sobre la importància de l'aigua, la higiene i el sanejament és un element molt important per aconseguir complir l'objectiu nº 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Descobreix més

Activitats i recursos relacionats

Dissenya una campanya de salut pública

Dissenya una campanya de salut pública

Activitat que ens permet investigar sobre qüestions de salut i posar en marxa la nostra creativitat per informar i prot…

Crida i cerca: Coronavirus

Crida i cerca: Coronavirus

Este cartel, disponible también en versión para colorear, nos ayudará a difundir mensajes de higiene y prevención frent…

Educació en salut: quadern d'activitats i recursos

Educació en salut: quadern d'activitats i recursos

Propostes per a promoure hàbits saludables des de l’escola i garantir el dret a la salut de tota la comunitat educativa

 

Educar en salut

Aquest nou curs pot ser una oportunitat per reflexionar i millorar algunes coses que passàvem per alt en el nostre dia a dia. Si vols conèixer més idea i propostes sobre salut, educació i COVID-19, pots trobar-les a la nostra guia de materials i activitats "Educar en salut".

descobreix més

Posa la teua gota!

Entre tots, gota a gota, podem fer que l'aigua, la higiene i el sanejament siguin una realitat en totes les escoles del món. Cap aportació és massa xicoteta. Cada gota compta!

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus donaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta. Conocer las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen en favor de UNICEF España, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 150€80%
Resto35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ *40%
Límite deducción base liquidable10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)*40%
Límite deducción base imponible10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  • Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a este año podrás deducirte el 80% del importe de tus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.
  • Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base imponible.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en  https://sede.agenciatributaria.gob.es/
  • Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu DNI o NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, llámanos al 900 907 500 o escríbenos a [email protected] o facilítanos estos datos a través de tu área del colaborador en nuestra web: www.unicef.es/acceso
Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 500 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]