Día da paz


Non hai camiño para a paz: a paz é o camiño".

- Mahatma Ghandi -

 
O 30 de xaneiro celébrase este día, dedicado a conmemorar nos centros educativos unha cultura de non violencia e paz.

 

A educación en e para a tolerancia, a solidariedade, a concordia, o respecto aos Dereitos Humanos, a non-violencia e a paz son motivos para lembrar o 30 de xaneiro. Neste día, os centros educativos comprométense como defensores da paz e entendemento entre persoas de distinta procedencia e modos de pensar.

Nese día celébrase o aniversario da morte do Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que defendeu e promoveu a non violencia e a resistencia pacífica fronte á inxustiza e que foi asasinado por defender estas ideas.

Que podemos aprender do Día da Paz?

Unha educación inspirada nunha cultura de non violencia e paz permite ao noso alumnado adquirir coñecementos, actitudes e competencias que reforcen o seu desenvolvemento como cidadáns globais críticos e comprometidos cos seus dereitos e os doutras persoas.

O Día da Paz, pola súa temática xeral de non violencia, resolución de conflitos e convivencia, pode traballarse en todos os niveis educativos desde Educación Infantil ata Bacharelato.

 

 

Coñecementos

Actitudes

Competencias

Educación Infantil

 

 • A importancia de vivir nunha contorna de paz e o dano que produce a violencia.
 • Emocións relacionadas coa paz: alegría, amor, tranquilidade.
 • Emocións relacionadas coa violencia: ira, medo, sufrimento.
 • A paz como algo que existe se nós construímola.
 • Interese por contribuír a unha contorna pacífica.
 • Preocupación polos sentimentos dos demais, desenvolvemento de empatía.
 • Respecto polos demais.
 • Capacidade para expresar a propia frustración sen recorrer á violencia.
 • Disposición a pedir axuda en caso de conflito.
 • Habilidade para relacionarse de maneira non violenta.

Educación Primaria

 

 • As guerras: causas, desenvolvemento e consecuencias.
 • Os conflitos na nosa contorna próxima: parecidos e diferenzas coas guerras.
 • Conceptos: poder, vítima, reconciliación, represalia.
 • Recuperación e reconstrución: posibilidades e límites.
 • Motivación por participar en procesos de resolución pacífica de conflitos.
 • Tolerancia cara ás manifestacións emocionais doutros, aínda que non as compartamos.
 • Respecto e empatía cara ás vítimas da violencia, aínda que non compartamos as súas circunstancias nin as súas opinións.
 • Disposición a utilizar as canles e procedementos ao noso alcance para protexer a vítimas da violencia.
 • Habilidades de resolución de conflitos.
 • Capacidade para mediar nos conflitos doutras persoas.
 • Autorregulación, control emocional nos conflitos que nos afectan.
 • Capacidade para distinguir entre conflito e violencia.
 • Mobilización polo dereito á protección doutros nenos.

Educación Secundaria

 

 • Identificación das dinámicas dun conflito.
 • Implicacións sociais da violencia e impacto sobre a cultura.
 • Vítimas, victimarios e victimización.
 • Cultura de paz e ideoloxías que xustifican a violencia.
 • O papel da democracia e a participación cidadá na protección da paz.
 • Interese por profundar no coñecemento dos conflitos, evitando posicionamentos de tipo "branco ou negro".
 • Disposición a reflexionar sobre os propios estereotipos e prexuízos.
 • Visión crítica fronte ás mensaxes dos medios de comunicación e as súas representacións ou explicacións da violencia ou o conflito.
 • Capacidade de aplicar estratexias eficaces de resolución de conflitos en disputas alleas ou en situacións que nos afectan persoalmente.
 • Liderado na construción de contornas de paz.
 • Organización de grupos de apoio entre iguais.

Actividades e recursos para o Día da Paz

Novidades no noso blog educativo

 

Celebra o Día Mundial do Lavado de Mans! 

O Día Mundial do Lavado de Mans celébrase en todo o mundo o 15 de outubro, para lembrar a importancia dun xesto tan sinxelo como lavarse as mans con auga e xabón para a saúde. Coñece as actividades e recursos que preparamos para este día: pódense desenvolver tanto na aula como nas clases on-line. Podemos adaptar estas actividades para que forme parte da campaña do noso centro educativo a favor de #GotasUNICEF

COÑECE MÁIS