Bakearen Eguna


"Ez dago bakerako biderik: bakea da bidea".

- Mahatma Ghandi -

 
Urtarrilaren 30ean ospatzen da egun hau, hezkuntza zentroetan biolentziarik gabeko bake kultura ospatzera bideratua.

 

Tolerantzia, eskuzabaltasuna, elkartasuna, Giza Eskubideenganako errespetua, biolentziarik eza eta bakea urtarrilaren 30 honetan gogora ekartzeko arrazoi dira. Egun honetan, hezkuntza zentroek bakearen defendatzaile eta jatorri eta pentsatzeko modu desberdina duten pertsonen arteko ulermena bultzatzeko konpromisoa hartzen dute.

Egun horretan ospatzen da Mahatma Gandhiren heriotza urteurrena (India, 1869-1948), biolentzia eza eta injustiziaren aurrean bake erresistentzia defendatu eta ideia horiek defendatzeagatik hil zutena.

Zer ikasi dezakegu Bakearen Egunean?

Bake eta biolentziarik gabeko kulturan oinarritutako hezkuntzak gure ikasleei ezaguera, jokabide eta gaitasunak jasotzea ahalbidetzen die, irizpidedun hiritar global eta euren eta beste pertsonen eskubideenganako pertsona konprometitu legez euren garapena indartuz.

Bakearen Eguna biolentziarik eza, gatazken ebazpena eta elkarbizitza gai nagusi moduan izanik, Hezkuntza maila guztietan landu daiteke, Haur Hezkuntzatik Batxilergo arte.

 

 

Ezaguerak

Jarrerak

Gaitasunak

Haur Hezkuntza

 

 • Bake inguruan bizitzeak duen garrantzia eta biolentziak sortzen duen mina.
 • Bakearekin erlazionatutako emozioak: poztasuna, maitasuna, lasaitasuna.
 • Biolentziarekin erlazionatutako emozioak: haserrea, beldurra, sufrimendua.
 • Bakea, existitzen den zerbait lez, guk sortuz gero.
 • Bake inguru bat sortzeko interesa.
 • Gainerakoen sentimenduenganako ardura, enpatia garatzea.
 • Besteenganako errespetua.
 • Biolentzia erabili gabe frustrazioa adierazteko ahalmena.
 • Arazorik egonez gero, laguntza eskatzeko ahalmena.
 • Biolentziarik gabe harremanak izateko gaitasuna.

Lehen Hezkuntza

 

 • Gudak: arrazoiak, garapena eta ondorioak.
 • Gugandik gertu dauden gatazkak: gudekin dituzten desberdintasun eta parekotasunak.
 • Kontzeptuak: boterea, biktima, adiskidetzea, errepresalia.
 • Berreskuratze eta berregituraketa: aukerak eta mugak.
 • Gatazken bake-ebazpen prozesuetan parte hartzeko motibazioa.
 • Gainerakoen emozio agerraldiekiko tolerantzia, nahiz eta ados ez egon.
 • Biolentziaren biktimekiko errespetu eta enpatia, euren iritzi edo egoerak partekatu ez arren.
 • Biolentziaren biktimak babesteko gure esku dauden prozedura eta bideak erabiltzeko ahalmena.
 • Gatazken ebazpenerako gaitasunak.
 • Beste pertsona batzuen gatazketan bitartekotza egiteko ahalmena.
 • Autoerregulazioa, gugan eragina duten gatazketan emozio-kontrola.
 • Biolentzia eta gatazken artean desberdintzeko ahalmena.
 • Beste haur batzuen babes eskubidearen alde mobilizazioa.

Bigarren Hezkuntza

 

 • Gatazka bateko dinamiken identifikazioa.
 • Biolentziak kulturan duen eragina eta eragin sozialak.
 • Biktimak eta biktimizazioa.
 • Bake kultura eta biolentzia justifikatzen duten ideologiak.
 • Demokraziaren funtzioa eta bakearen babeserako hiritarren parte hartzea.
 • Gatazken ezagutzan sakontzeko interesa, “zuri-beltzeko” jarrerak ekidituz.
 • Estereotipo eta aurreiritzien inguruan hausnartzea.
 • Komunikabideen mezuen eta biolentzia edo gatazkaren azalpenen aurrean irizpide kritikoa.
 • Gatazkei irtenbidea emateko estrategia eraginkorrak martxan jartzeko ahalmena, norberarengan eragina duten egoeretan, zein gainerakoen arazoetan.
 • Bake inguruen sormenean lidergoa izatea.
 • Berdinen artean laguntzeko taldeen antolakuntza.

Bakearen Eguna jarduerak eta baliabideak

Novedades en nuestro blog educativo

 

Esku-garbiketaren Mundu Eguna

Esku-Garbiketaren Eguna mundu osoan zehar ospatzen da urriaren 15ean, eskuak ura eta xaboiarekin garbitzea bezalako keinu soilak osasunerako duen garrantzia gogorarazteko. Ezagutu egun honetarako prestatu ditugun jarduerak eta baliabideak: ikasgelan nahiz on-line egin daitezke. Jarduera hauek gure ikastetxearen #UNICEFTantak kanpainaren parte izateko egokitu daitezke. 

JAKIN EZAZU GEHIAGO