Dia de la Pau


"No hi ha camí per a la pau: la pau és el camí".

- Mahatma Ghandi -

 
El 30 de gener se celebra aquest dia, dedicat a commemorar en els centres educatius una cultura de no violència i pau.

 

L'educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als Drets Humans, la no-violència i la pau són motius per recordar el 30 de gener. En aquest dia, els centres educatius es comprometen com a defensors de la pau i enteniment entre persones de diferent procedència i maneres de pensar.

En aquest dia se celebra l'aniversari de la mort del Mahatma Gandhi (Índia, 1869-1948), líder pacifista que va defensar i va promoure la no violència i la resistència pacífica enfront de la injustícia i que va ser assassinat per defensar aquestes idees.

Una educació inspirada en una cultura de no violència i pau permet al nostre alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que reforcin el seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i compromesos amb els seus drets i els d'altres persones.

El Dia de la Pau, per la seva temàtica general de no violència, resolució de conflictes i convivència, pot treballar-se a tots els nivells educatius des d'Educació Infantil fins a Batxillerat.

Vacuna del buen trato
Participa en la campanya de vacunació pel bon tracte!

Tots els centres educatius estan convidats a elaborar i difondre una vacuna del bon tracte. Contribueix a que tothom sigui més blau promovent des de les aules una cultura de pau i no-violència.
Participa!

Aprenentatges sobre la pau, la no-violència i el bon tracte en Educació Infantil

ConeixementsActitudsCompetències
 • La importància de viure en un entorn de pau i el dany que produeix la violència.
 • Emocions relacionades amb la pau: alegria, amor, tranquil·litat.
 • Emocions relacionades amb la violència: ira, por, patiment.
 • La pau com una cosa que existeix si nosaltres la construïm.
 • Interès per contribuir a un entorn pacífic.
 • Preocupació pels sentiments dels altres, desenvolupament d'empatia.
 • Respecte pels altres.
 • Capacitat per a expressar la pròpia frustració sense recórrer a la violència.
 • Disposició a demanar ajuda en cas de conflicte.
 • Habilitat per a relacionar-se de manera no violenta.

Aprenentatges sobre la pau, la no-violència i el bon tracte en Educació Primària

ConeixementsActitudsCompetències
 • Les guerres: causes, desenvolupament i conseqüències.
 • Els conflictes en el nostre entorn proper: semblances i diferències amb les guerres.
 • Conceptes: poder, víctima, reconciliació, represàlia.
 • Recuperació i reconstrucció: possibilitats i límits.
 • Motivació per participar en processos de resolució pacífica de conflictes.
 • Tolerància cap a les manifestacions emocionals d'altres, encara que no les compartim.
 • Respecte i empatia cap a les víctimes de la violència, encara que no compartim les seves circumstàncies ni les seves opinions.
 • Disposició a utilitzar les vies i procediments al nostre abast per protegir víctimes de la violència.
 • Habilitats de resolució de conflictes.
 • Capacitat per intervenir en els conflictes d'altres persones.
 • Autoregulació, control emocional en els conflictes que ens afecten.
 • Capacitat per distingir entre conflicte i violència.
 • Mobilització pel dret a la protecció d'altres infants.

Aprenentatges sobre la pau, la no-violència i el bon tracte en Educació Secundària (ESO, FP y Bachillerat)

ConeixementsActitudsCompetències
 • Identificació de les dinàmiques d'un conflicte.
 • Implicacions socials de la violència i impacte sobre la cultura.
 • Víctimes, victimaris i victimització.
 • Cultura de pau i ideologies que justifiquen la violència.
 • El paper de la democràcia i la participació ciutadana en la protecció de la pau.
 • Interès per aprofundir en el coneixement dels conflictes, evitant posicionaments de tipus "blanc o negre".
 • Disposició a reflexionar sobre els propis estereotips i prejudicis.
 • Visió crítica davant dels missatges dels mitjans de comunicació i les seves representacions o explicacions de la violència o el conflicte.
 • Capacitat d'aplicar estratègies eficaces de resolució de conflictes en disputes alienes o en situacions que ens afecten personalment.
 • Lideratge en la construcció d'entorns de pau.
 • Organització de grups de suport entre iguals.

Activitats i recursos sobre pau, resolució de conflictes i no-violència

Novetas al nostre blog educatiu

 

 Gener 30

Celebra el dia escolar de la pau 

Una educació inspirada en una cultura de no violència i pau permet al nostre alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que reforcin el seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i compromesos amb els seus drets i els d'altres persones.

El Dia de la Pau, per la seva temàtica general de no violència, resolució de conflictes i convivència, pot treballar-se en tots els nivells educatius des d'Educació Infantil fins a Batxillerat.

descobreix més