L’aigua dibuixa paisatges de pau

Aquesta activitat ens permet entendre una mica millor la relacio que existeix entre l'aigua i la pau i com podem evitar els conflictes per l'aigua.

 

L’aigua dibuixa paisatges de pau

Al llarg de la història moltes guerres i conflictes han estat motivades pel control dels recursos naturals, ja siguin territoris fèrtils, boscos, pous de petroli o llacs i rius. L'accés a cursos d'aigua és molt important per als països, ja que no només proveeixen de l'aigua necessària per a la vida de persones, bestiar i cultius, sinó que poden ser també una via de transport, una font d'energia i un lloc per a la pesca.

En aquesta activitat us proposem descobrir més sobre la relació entre la pau i l'aigua i els dibuixos de paisatges en els quals l'aigua i la pau siguin protagonistes. Pots descarregar una plantilla PDF sobre la què fer les composicions.

DescarRega LA PLANTILLA

 


Conceptes clau: Pau, conflictes, aigua, accés a l'aigua, equitat, seguretat, igualtat.

Adreçat a:  Educació Infantil, Educació Primèria i Educació Secundària.

Edita: UNICEF Espanya

Descarregar la plantilla per dibuixar (PDF): CAT CAS

 1. En funció de l'edat i grau de maduresa del grup, s'introdueix a l'aula el tema de la pau i l'aigua. Per a això pot utilitzar-se la informació de context que inclou aquesta pàgina i els enllaços que hi ha a l'apartat "més informació".
 2. Pot estimular-se el debat amb les preguntes per a l'aula o amb un altre tipus de preguntes que permetin apropar el tema a estudiants de diferents edats (veure adaptació curricular).
 3. En grup o individualment, es selecciona un conflicte sobre l'aigua que vulguem treballar i utilitzem la plantilla per descarregar per representar una solució al problema en la qual l'aigua i la pau siguin les protagonistes. Podem inspirar-nos en un conflicte internacional o proper.
 4. Tant la composició com les tècniques i eines són lliures. Es pot utilitzar la plantilla per dibuixos i collages, utilitzar un altre suport físic per a escultures i instal·lacions o emprar mitjans digitals.
 5. En els dies propers al Dia de la Pau o al Dia de l'Aigua podem compartir el treball del nostre grup i les reflexions que han sorgit, utilitzant els hashtag #paisatgesde pau i #gotesUNICEF.

 

Materials
 •  Continguts inclosos en aquesta pàgina i en els enllaços accessibles en l'apartat "més informació".
 •  Plantilla per descarregar per a dibuixos i collages.
 •  Material i eines de dibuix i arts plàstiques adaptades a l'edat de cada grup.

 

Molts cursos d'aigua i llacs marquen la frontera entre dos o més països. També hi ha rius que neixen en un país i travessen altres fins a la seva desembocadura o aqüífers subterranis que s'estenen sota diversos països. En aquests casos l'aigua és un recurs compartit que dóna riquesa a diversos països però que també genera tensions. Aquestes tensions també es poden produir dins d'un país, quan diverses comunitats comparteixen un riu o quan hi ha incompatibilitats entre els usos públics i privats de les fonts d'aigua.

L'aigua no només pot ser motiu de disputes, sinó que també ha estat utilitzada en diversos conflictes com a arma o com a estratègia de guerra, mitjançant la contaminació de pous, els talls de subministrament o el bloqueig de l'accés a l'aigua.

 

Dato

Sabies que...?

La paraula "rival" té relació amb l'aigua. Etimològicament deriva de el llatí "rivus", que significa "rierol" i que dóna origen també a la paraula "riu". Potser sigui un reflex de l'enemistat que podia donar-se entre veïns per l'ús de sèquies o fonts comunals. Altres teories expliquen que pot ser per les tensions que hi havia entre els diferents pobles riberencs o pels conflictes que podien sorgir entre els que vivien en les riberes dels rius i els que vivien més lluny de el curs de l'aigua, a causa de al control de l'accés.

Hi ha en l'actualitat conflictes a causa de l'aigua?

Tot i que les notícies no parlen d'ells, els conflictes per l'aigua no són cosa de l'antiguitat i segueixen existint avui dia. Encara que hi hagi altres fonts d'energia i malgrat tots els avenços tecnològics, l'aigua continua sent essencial per a la vida i el control dels recursos hídrics dóna poder a qui el té.


Ja comencen a esclatar conflictes per l'aigua en nombroses societats, per exemple a Etiòpia, a la Bengala índia, a Egipte, al Sudan, a la Xina, riu avall i riu amunt en el Yang-Tsé. Les tensions són vives fins i tot en el pla internacional. La meseta del Golan, que es disputen Síria i Israel, és en primer lloc un dipòsit d'aigua en una regió seca. L'Eufrates és un tema de discòrdia entre Síria i Turquia, que està construint preses riu amunt. Fins i tot els mexicans comencen a molestar-se quan comproven el que queda del Colorado en travessar la frontera. La disminució del cabal dels cursos d'aigua no farà que millori la situació".
Lester R. Brown, Word Watch Institute

 

En aquest mapa podem veure els aqüífers transfronterers del món (aquells que poden proveir d'aigua diferents països) en relació a la densitat de població de les regions on es troben. A més densitat de població, més risc d'esgotament de l'aqüífer, però no és l'única causa. Pots descarregar el PDF amb més informació (en anglès).

 

Conflictes propers


Al nostre voltant també es produeixen conflictes per l'aigua. Si revisem les notícies dels últims anys, veurem que compartir els recursos hídrics ha estat font de tensions entre diferents administracions públiques. També s'han produït problemes per l'ús comercial d'aqüífers que sostenen àrees naturals protegides o disputes per la prioritat en els usos de l'aigua en temporades d'escassetat de pluges. L'amenaça de la sequera i de la desertització afecta els habitants de moltes zones del país. A la premsa també podrem veure notícies sobre gent que abusa dels aqüífers comuns o que aconsegueix aigua il·legalment, perjudicant tothom.

 

Este Aquest mapa mostra el canvi relatiu en les precipitacions anuals amb un augment de la temperatura de 2° C comparat amb el moment actual, en un escenari RCP8.5 (escenari en què les emissions de gasos d'efecte hivernacle són molt altes). La conca de la Mediterrània és una de les regions del món on es pot preveure un major descens de les prediccions, segons aquest model. Pots accedir a l'article aquí.

 
 •  Si la major part de la superfície de la Terra és aigua, per què creus que hi ha conflictes pel seu ús?
 •  Quan parlem dels conflictes en altres països ens sembla lògic pensar que haurien de compartir els seus recursos sense que ningú s'aprofiti ni surti perjudicat, però de vegades és difícil aplicar aquesta lògica quan el conflicte el tenim amb els nostres propis veïns. Per què creus que passa això?
 •  Invertir en donar accés a aigua de qualitat a la població ajuda a construir la pau en zones de conflicte i, alhora, invertir en construir la pau ajuda a afrontar els reptes d'algunes regions respecte a l'aigua. Per què creus que és així?

L'activitat "Dibuixa paisatges de pau" pot desenvolupar-se per estudiants de totes les edats, adaptant les tècniques i eines a les capacitats de cada grup.

Respecte a la informació necessària per contextualitzar el problema: els continguts relatius a l'aigua i els conflictes en el món és especialment apte a partir del segon cicle d'Educació Primària i es poden abordar amb més profunditat al llarg d'Educació Secundària. La comprensió d'aquestes situacions necessiten de coneixements de medi i de geografia física i política, així com competències de resolució de conflictes que requereixen certa maduresa.

Això no vol dir que els nens i nenes més petits no puguin comprendre la important relació que existeix entre la pau i l'aigua, però caldrà apropar-lo a la seva experiència quotidiana a través d'exemples del dia a dia. Per exemple:

 •  Què és més important, omplir una piscina o regar un hort?
 •  Si tenim poca aigua què fem, netejar el cotxe o rentar els plats ?.
 •  Si comparteixo un tanc d'aigua amb el meu veí i en queda poca, què és millor, que la faci servir per cuinar o que la faci servir jo per jugar amb globus d'aigua?

Aquest tipus de preguntes els ajuden a adonar-se que, quan hi ha escassetat d'aigua poden sorgir conflictes i que cal resoldre'ls buscant solucions que aconsegueixin el benefici comú.

 

Aquesta activitat està indicada per a tots els nivells, realitzant les adaptacions curriculars necessàries.

Taula d'aprenentatges

ConocimientosActitudesCompetencias
 • L'accés a l'aigua és necessari perquè totes les persones puguin viure dignament i en pau. L'aigua és un requisit per a la vida i un dret humà, no un bé deL què puguem prescindir o substituir.
 • De vegades, l'accés a l'aigua pot ser font de conflictes, que cal solucionar pacíficament.
 • L'escassetat d'aigua i la necessitat d'arribar a acords per a un accés just i equitatiu a ella també pot ser un impuls i una motivació per a la cooperació entre comunitats i la solidaritat
 • Cal protegir les fonts d'aigua per garantir el seu accés a totes les persones en l'actualitat i també a les generacions futures.
 • L'aigua i la pau estan molt relacionades i l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible nº 16 sobre pau no es pot aconseguir si no s'avança en l'objectiu nº 6 sobre aigua.
 • Respecte per la conservació i protecció de l'aigua com a forma de contribuir a la convivència.
 • Defensa el dret a la pau i a l'aigua a tot el món.
 • Ús de la llibertat d'expressió com a mitjà per difondre i protegir la pau i l'aigua.
 • Treball en equip per l'assoliment del bé comú.
 • Empatia i solidaritat vers la situació d'altres persones.
 • Responsabilitat individual i col·lectiva en la generació d'entorns no violents i respectuosos amb les necessitats de totes les persones, així com del medi ambient.
 • Ús de fonts d'informació.
 • Treball individual i en grup.
 • Habilitats plàstiques i de representació d'idees abstractes a través del dibuix i altres tècniques.
 • Desenvolupament de la creativitat i desenvolupament de la capacitat d'expressió plàstica.

Aquests enllaços a altres webs poden utilitzar-se per ampliar la informació sobre els conflictes i l'aigua, especialment en Educació Secundària. En ser continguts periodístics sense una finalitat expressament educativa, es recomana als docents que els revisin abans de compartir-los amb els grups, per valorar la seva idoneïtat. Les posicions dels mitjans que publiquen aquests continguts no reflecteixen necessàriament el punt de vista d'UNICEF.

 

Activitats i recursos sobre pau, resolució de conflictes i no-violència

Portada del vídeo

Vídeo: El diari de l'Oleksandra

Aquest vídeo es pot utilitzar en aules d'Educació Secundària per obrir una reflexió sobre les guerres i la manera com a…

Colors de pau - Activitat Educació Infantil

Colors de pau

Una activitat per a educació infantil que ens ajudarà a descobrir que el color simbòlic de la pau és el blanc però que …

La missió diplomàtica: Activitat Educació Secundària

La missió diplomàtica

Aquesta activitat per a educació secundària ens ajuda a veure quin paper poden tenir els malentesos en els conflictes, …

Bingo de la pau: Activitat Educació Primària

Bingo de la pau

Activitat per a educació primària que ens ajuda a descobrir què tenim en comú amb altres persones i la importància de t…

Protegim la pau - Activitat Educació Primària

Protegim la pau

Aquesta activitat per a educació primària ens permet reflexionar sobre les conseqüències de la violència i la importànc…

Veus de pau: Activitat Educació Secundària

Veus de pau

Activitat per a educació secundària per aprendre a aplicar unes passes bàsiques en resolució de conflictes. A més a més…

El trencaclosques de la pau

El trencaclosques de la pau

Una activitat per a educació infantil que ens permet descobrir quin tipus de coses no encaixen en un ambient de pau.

 

 Gener 30

Celebra el dia escolar de la pau 

Una educació inspirada en una cultura de no violència i pau permet al nostre alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que reforcin el seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i compromesos amb els seus drets i els d'altres persones.

El Dia de la Pau, per la seva temàtica general de no violència, resolució de conflictes i convivència, pot treballar-se en tots els nivells educatius des d'Educació Infantil fins a Batxillerat.

descobreix més