Cada escola, un refugi

Algunes claus de drets d'infància per a la inclusió d'estudiants ucraïnesos a les nostres aules.

 

Dos adolescentes en un aula leyendo un folleto

UCRAÏNA, 2019: Dos estudiants de secundària participen en una activitat d'UNICEF d'informació sobre les mines antipersones. En el moment de la foto, vivien a l'est del país i els voltants de la seva localitat es trobaven minats, a causa del conflicte del Donbas

La possible arribada als nostres centres educatius d'estudiants d'Ucraïna ens planteja reptes enormes que necessitem afrontar des d'un enfocament de drets d'infants. No només són nenes, nens i adolescents que s'incorporen amb el curs ja començat, sinó que provenen d'un context educatiu i cultural diferent i després d'haver experimentat vivències molt dramàtiques. Oferim algunes pistes perquè el procés sigui inclusiu analitzant algun dels drets recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant.

 1. Dret a l'educació
 2. Dret a la protecció
 3. Dret a la salut
 4. Dret a la identitat
 5. Dret a la família
 6. Dret a la participació
 7. Dret al joc
 8. Dret al desenvolupament
 9. Dret a la igualtat


1. Dret a l'educació

Les nenes, nens i adolescents refugiats han vist interrompuda la seva educació de manera abrupta durant diverses setmanes. A més, els darrers cursos escolars han estat caracteritzats per tancaments d'escoles per la COVID-19, educació a distància (de vegades amb mitjans escassos) i, en algunes zones del país, per episodis de violència armada

En tornar a les aules s'enfronten a diversos desafiaments: un entorn desconegut, noves relacions socials, un idioma molt diferent del seu i un currículum que potser no s'assembli al que estudien. Fins i tot, els enfocaments generals, les metodologies o les dinàmiques de centre els poden resultar estranyes. Si no reben educació intensiva i personalitzada, és més probable que alguns abandonin els estudis.

Opcions
 •  Informa't sobre el sistema educatiu ucraïnès: El Ministeri d'Educació i FP disposa d'un quadre de correspondències de nivells i qualificacions que et pot servir de guia. També podeu consultar el marc de competències per nivell del Ministeri d'Educació d'Ucraïna (en anglès). En general, el currículum té similituds amb el del nostre sistema educatiu, amb lògiques diferències en matèries com a llengua i història. Podeu consultar exemples de distribució d'assignatures per setmana a l'últim informe de Dades Mundials de l'Educació d'UNESCO (2010, en anglès).
 •  Pareu especial atenció a la immersió lingüística i busqueu els suports disponibles al vostre municipi o conselleria d'educació. També és important que puguin progressar a l'estudi de la seva llengua nativa, perquè puguin continuar avançant en els coneixements que necessitaran quan puguin tornar al seu país


2. Dret a la protecció

Considera que els que van fugir abans del 24 de febrer porten a sobre la càrrega del desarrelament, la tristesa i la preocupació, però no han estat testimonis directes d'algunes de les coses que han vist i viscut els nens i les nenes que van fugir després, tant a Ucraïna com durant el trànsit. A la teva aula poden arribar estudiants afectats per traumes i que necessiten un suport especial dins i fora del sistema educatiu.

Tingues en compte també que alguns poden ser menors d'edat no acompanyats, sense família aquí, i que el seu entorn protector és més fràgil encara, cosa que els exposa a riscos més grans.

Opcions:
 • Si hi ha designat un coordinador de protecció al teu centre, aquesta és una qüestió que ha d'abordar, per poder fer accions de prevenció. Per a més informació, consulta el nostre Quadern de protecció o les Recomanacions per a l'Aplicació de la LOPIVI a centres educatius.
 • Considera que el teu alumnat pot sentir una barreja de curiositat, desconfiança i solidaritat envers els nouvinguts, que, alhora, poden estar experimentant incertesa, frustració, tristesa, esperança i por a allò desconegut. La combinació pot ser explosiva fins i tot quan per les dues parts hi hagi la millor de les intencions. No donis per fet que la bona voluntat ho pot tot i prepareu-vos per a les possibles situacions problemàtiques.
 • Para especial atenció a l'alumnat especialment vulnerable a la discriminació, sigui quin sigui el seu origen. En situacions de canvi dins d'una aula, poden ser els més afectats per les noves dinàmiques socials del grup i fins i tot experimentar assetjament i bullying.


3. Dret a la salut

El viatge ha estat llarg i penós i alguns dels nouvinguts poden estar experimentant problemes de salut física i mental. Algunes qüestions importants, com el calendari vacunal, poden ser diferents a Ucraïna i Espanya i, de la mateixa manera, el diferent percentatge de vacunació davant de la COVID-19 pot fer necessari modificar les nostres mesures de protecció a l'escola.

Opcions:
 • Informa't sobre les mesures establertes per la teva conselleria de salut i municipi sobre la gestió sanitària que afecta els nens i nenes refugiats i procura que les seves famílies les coneguin.
 • Els nens i nenes procedents d'altres països poden patir en els primers mesos de residència problemes de salut relacionats amb les diferències del clima als què no estan acostumats i poden ser alarmants per a ells: des de cops de calor a al·lèrgies. Coses que semblen òbvies per a nosaltres, com la protecció solar, poden no ser-ho per a ells i potser caldrà renfortir les activitats de prevenció de la salut al centre. La infermeria escolar o el centre d'atenció primària és la referència al centre educatiu per abordar aquest i altres temes de salut.
 • El benestar emocional de tot l'alumnat pot veure's afectat tant per les notícies de la guerra com pels canvis a les aules amb l'arribada de nous alumnes. Al nostre quadern de formació per a educadors "Drets, salut mental i educació", t'oferim algunes claus que et poden ser útils.


4. Dret a la identitat


Identitat legal

Des d'un enfocament de drets basat en la Convenció sobre els Drets de l'Infant entenem la identitat principalment com el dret de tot nen o nena a tenir un nom i una nacionalitat i estar enregistrat oficialment. El no compliment d'aquest dret posa els infants en risc greu de "no existir" de cara a les autoritats, fet que els aparta de la protecció de les institucions i els posa en risc d'abús i explotació.

 • Esperem que els nens i nenes que han arribat a les nostres aules hagin vist aquest dret respectat durant el trànsit al nostre país però, si tinguéssim qualsevol dubte o sospita, és el nostre deure contactar amb la policia.

 

Identitat com autoconcpte

Un altre tema rellevant des d'un punt de vista educatiu és la identitat com a autoconcepte, potser més lligada a qüestions de salut mental que administratives, però que és important tractar.

Durant els primers moments d'una guerra és normal i comprensible que alguns nens i nenes tinguin “mentalitat de bàndol” i una visió de bons i de dolents o de valors nacionals que els ajuda a ser resilients. No obstant això, aquesta visió combativa és perjudicial a mitjà termini per al grup i cal fer esforços per intentar entendre cada persona per qui és com a individu i evitar les etiquetes associades a la seva procedència o situació, encara que la persona s'hi identifiqui.

 •  Reforça la inclusió a l'aula: tant dels estudiants procedents d'Ucraïna com dels altres. Presta especial atenció a altres alumnes migrants i refugiats, si n'hi ha, i vigila el tracte que reben els que siguin de procedència russa o tinguin família al país
 •  Els problemes poden sorgir amb més freqüència a partir del segon cicle de primària. Aprofita tutories i altres espais de reflexió per abordar temes com ara el tribalisme, els estereotips i prejudicis o la discriminació. Recolcar-te en la celebració de dies mundials sobre aquests temes pot ser una bona oportunitat d'aconseguir recursos que es poden utilitzar a l'aula.


5. Dret a la família

Alguns dels estudiants que arribin estaran amb la seva mare o alguna altra dona de la seva família que hagi pogut viatjar amb ells, deixant els seus pares o germans majors d'edat a Ucraïna. Altres hauran viatjat sols o amb algú conegut i han estat acollits a Espanya per la família extensa o per famílies espanyoles. Altres seran declarats “no acompanyats” i estaran tutelats per la comunitat autònoma, dins del sistema de protecció. En qualsevol cas, han vist com la seva estabilitat familiar s'ha vist vulnerada de cop i volta i, fins i tot, amb violència.

 • .És important incloure les seves famílies i tutors a la comunitat escolar, involucrant altres famílies i professorat en la seva inclusió. La participació de les famílies és clau per promoure un bon clima escolar i facilita l'adaptació dels nens i nenes al dia a dia de l'escola o l'institut.
 • De la mateixa manera que amb altres nens i nenes amb dificultats familiars, cal tractar amb tacte els dies i les celebracions vinculats al concepte de família, especialment amb els més petits.
 • A mesura que passi el temps, les dificultats econòmiques d'algunes famílies refugiades s'aniran fent evidents, ja que trobar feina pot no ser fàcil en molts casos. Descobreix quines xarxes de suport hi ha al teu municipi perquè hi puguin acudir.
 • En alguns casos, el pas d'un estudiant pel teu centre pot ser temporal, ja que està pendent d'una reagrupació familiar a una altra localitat. Estigueu preparats per a aquesta possibilitat  


6. Dret a la participació

A més de la participació de les famílies i els tutors, és clau comptar amb la participació de tot l'alumnat. Algunes bones idees sobre com afavorir la inclusió poden partir d'ells mateixos i sempre és important tenir en compte les seves opinions i necessitats.

 • Explora la possibilitat d'iniciar o aprofundir en iniciatives d'educació de pares, que permetin als alumnes nous comptar amb referents de la seva edat que els donen suport.
 • Para atenció a les necessitats dels que acaben d'arribar: poden agrair l'atenció extra o poden aclaparar-se si se'ls fa massa cas. Pregunta'ls o fixa't en els senyals no verbals o en les emocions que mostren a les activitats de grup. Aneu amb compte amb les expectatives que puguem tenir sobre el seu comportament perquè poden dificultar la comunicació.
 • No us oblideu de la resta de l'alumnat: de sobte han vist com el seu grup i el seu sistema de relacions socials s'ha vist alterat i això pot frenar o alterar la manera com participen.


7. Dret al joc

El joc, l'esport i l'esbarjo són fonamentals per a qualsevol nen o nena, però especialment per als que estan experimentant moments difícils que poden afectar la salut mental i el seu benestar emocional. A més, a través del joc es pot afavorir la integració als diferents grups del centre i l'establiment de llaços, ja que el joc transcendeix les barreres culturals i d'idioma.

 • Fora sentiments de culpa: alguns nens i nenes poden sentir que “no mereixen” passar-ho bé amb la situació que han deixat enrere. És un pensament irracional però comprensible i ha de ser neutralitzat amb delicadesa. També es pot produir una reacció equivalent a la resta del grup, especialment a l'adolescència: considerar que algú que ha passat per un trauma “ha d'estar" trist i comportar-se amb serietat i que una persona que s'ho passa bé no és creïble com a víctima . Aquest prejudici ha de ser eradicat
 • Compte amb algunes dinàmiques pròpies del joc: el joc de vegades és competitiu i porta a situacions tenses. Això és normal, però és important que no tolerem assetjament i bullying de cap mena en virtut de l'“esperit competitiu”. Per exemple: si no controlem la formació de grups de joc segregats, podem acabar amb problemes de convivència


8. Dret al desenvolupament

Tot nen o nena té dret al desenvolupament màxim de les seves capacitats i a assolir el seu ple potencial a la vida, tal com manifesta la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Això significa que, amb un suport adequat i garantint-se el respecte als seus drets, un nen, nena o adolescent refugiat hauria de poder arribar on qualsevol altre, superant el desavantatge inicial des del qual ha partit

 • Evita la victimització addicional dels nens i nenes que han fugit del seu país i la prevalença de l'etiqueta de “refugiat” més enllà del temps necessari per adaptar-lo.
 • Reforça les nocions d'igualtat, no discriminació, respecte i tolerància a l'aula i no permetis que ningú cregui que hi ha “ciutadans de segona que arribaran a menys” pel seu origen, condició o haver tingut circumstàncies adverses a la vida.


9. Dret a la igualtat

Acabem recordant el dret a la igualtat, ja que la Convenció estableix que tots els nens, nenes i adolescents tenen els mateixos drets “sense cap distinció, independentment de la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'opinió política o d'una altra índole, l'origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics, el naixement o qualsevol altra condició de l'infant, dels pares o dels representants legals".

Per què és important finalitzar citant aquest dret? Perquè et convidem a rellegir els apartats anteriors eliminant mentalment les referències a Ucraïna i altres països, ja que el que s'ha dit aquí és vàlid per a la inclusió a l'aula de qualsevol nena, nen o adolescent que hagi hagut de sortir del seu país buscant refugi. Ara és just fer un esforç per acollir els nens i nenes ucraïnesos amb totes les garanties que ofereix la Convenció sobre els Drets de l'Infant i serà també just fer-ho quan truquin a la nostra porta altres nens i nenes en situacions igual de dramàtiques.

 

Amaya López

Edició de continguts educatius - UNICEF Espanya

 
© UNICEF/UN0597373/Filippov
 
© UNICEF/UN0597373/Filippov
 
© UNICEF/UN0597373/Filippov

Emergència Ucraïna

Milions d'infant necessiten ajut urgent

DONA ARA

Activitats i recursos sobre pau, resolució de conflictes i no-violència

Portada del vídeo

Vídeo: El diari de l'Oleksandra

Aquest vídeo es pot utilitzar en aules d'Educació Secundària per obrir una reflexió sobre les guerres i la manera com a…

L’aigua dibuixa paisatges de pau

L’aigua dibuixa paisatges de pau

Aquesta activitat ens permet entendre una mica millor la relació que existeix entre l'aigua i la pau i com podem evitar…

Colors de pau - Activitat Educació Infantil

Colors de pau

Una activitat per a educació infantil que ens ajudarà a descobrir que el color simbòlic de la pau és el blanc però que …

La missió diplomàtica: Activitat Educació Secundària

La missió diplomàtica

Aquesta activitat per a educació secundària ens ajuda a veure quin paper poden tenir els malentesos en els conflictes, …

Bingo de la pau: Activitat Educació Primària

Bingo de la pau

Activitat per a educació primària que ens ajuda a descobrir què tenim en comú amb altres persones i la importància de t…

Protegim la pau - Activitat Educació Primària

Protegim la pau

Aquesta activitat per a educació primària ens permet reflexionar sobre les conseqüències de la violència i la importànc…

Veus de pau: Activitat Educació Secundària

Veus de pau

Activitat per a educació secundària per aprendre a aplicar unes passes bàsiques en resolució de conflictes. A més a més…

El trencaclosques de la pau

El trencaclosques de la pau

Una activitat per a educació infantil que ens permet descobrir quin tipus de coses no encaixen en un ambient de pau.

Últimes notícies al blog

Un grupo de estudiantes con camisetas azules

Activitats per celebrar el Dia Mundial de la Infància a l'escola

Ilustración de un grupo de estudiantes haciendo un puzle

La meva escola, el meu equip!: Convivència, benestar i bon tracte

Una mujer toma notas frente a un portátil

Cursos d'especialització en educació en drets UNED/UNICEF

La UNED i UNICEF ofereixen dos cursos d'especialització en educació en drets d'infància: un sobre l'Agenda 2030 i un al…

Una mujer toma notas frente a un portátil

Cursos d'especialització en educació en drets UNED/UNICEF

La UNED i UNICEF ofereixen dos cursos d'especialització en educació en drets d'infància: un sobre l'Agenda 2030 i un al…

Cròniques d'acollida

Cròniques d'acollida

Nois i noies migrants no acompanyats prenen la paraula

Memoria del curso escolar 2021-2022

Memòria del curs escolar 2021-2022

Acabem el curs 2021-2022 sense màscares a l'aula, però més conscients que mai sobre l'impacte de les emergències a l'ed…

© UNICEF/UN0616957/Haleem

Coneixement dels drets de la infància

Educar en drets és més que ensenyar els drets: una escola compromesa amb els drets de la infància els converteix en la …

Respuesta educativa a la Guerra en Ucrania

Respuesta educativa a la Guerra en Ucrania

Volem conèixer la teva valoració sobre la resposta educativa a la guerra a Ucraïna

Impulsar la inclusió educativa de la infància refugiada

Impulsar la inclusió educativa de la infància refugiada

Més d'un milió de nenes i nens han fugit d'Ucraïna a causa de la guerra. El sistema educatiu dels països d'acollida nec…

Una nena mira la pantalla d'un mòbil amb gest seriós

3 claus educatives sobre la violència en els mitjans i la infància

L'impacte dels continguts violents sobre la infància és un tema controvertit sobre el què no hi ha una resposta única i…

Cares tristos dibuixades amb guix sobre una pissarra

Com parlar a nens, nenes i adolescents sobre desastres, emergències i catàstrofes

Recomanacions per a educadors i famílies per abordar els dubtes i les pors de nens, nenes i adolescents sobre desastres…

Dues banderes blanques de la pau en què apareix la paraula "pau" sobreimpresa en rus i ucraïnès

Parlem de мир: Pau es diu igual en ucraïnès i en rus

Com podem abordar des de les aules el conflicte a Ucraïna? és una qüestió que pot preocupar el nostre alumnat, especial…

 
iStockphoto.com/Feodora Chiosea
 
© iStockphoto.com/Feodora Chiosea
 

Educant la consciència

Aquest curs pot ser un bon moment per reflexionar i millorar algunes coses sobre benestar psicosocial i hàbits de vida saludables al nostre centre educatiu.

CONEIX MÉS

 
Ilustración de un grupo de estudiantes completando un puzle
© iStockphoto.com/Feodora Chiosea