Educación contra o coronavirus: 10 tarefas da rutina diaria

O establecemento de rutinas nestes días de illamento doméstico é unha oportunidade para contar coa opinión, a responsabilidade e o compromiso de nenos, nenas e adolescentes.
Educación contra el coronavirus: 10 tareas de la rutina diaria

 

Educación en Dereitos de Infancia ten un componente esencial: asumir responsabilidades cidadás amparadas polos propios dereitos.

Aquí expoñemos uns ámbitos xerais sobre os que establecer acordos que nos fagan avanzar nun proceso madurativo e de aprendizaxe de asunción de responsabilidades e de expresión de preferencias, compoñentes básicos da participación infantil e xuvenil .

Un obxectivo desta proposta é que nenos e nenas nos digan en que momento do día realizarán estas tarefas. Así poderemos conversar sobre a viabilidade das súas formulacións y e, seguro, descubrir formas enxeñosas de cumprir cuns mínimos que esta convivencia intensiva está a impoñer. En vez de partir dun horario, partimos dunha listaxe de tarefas que atender e co momento do día no que o faremos. Quizais arrancar arrincar o día cunha asemblea familiar para fixar obxectivos e revisar o día anterior poda poida ser unha opción.

1.    Xogar. 

Non só é que xogar contribúe ao desenvolvemento infantil, ademais calquera esforzo que veña despois será mellor recibido. Incluímos aquí desenvolver xogos en familia.

2.    Falar con amigos e amigas.

Asegurarlles que faremos o posible para que poidan seguir en contacto coas súas amizades. A diario pasan moitas horas cos seus compañeiros de clase. Sentilos cerca axudará a mitigar a súa  percepción do illamento.

3.    Estudar.

Vai ser todo un reto manter a rutina escolar. O paso dunha metodoloxía presencial a unha virtual dun día para outro supoñerá un esforzo para todos. Con todo, seguir comprometidos con ela traerá grandes beneficios a medio prazo.

4.    Exercicio.

EO sedentarismo pode ser un dos grandes inimigos a bater. Buscar táboas de exercicios, bailar, aproveitar os recursos que teñamos na casa e realizalo en familia pode axudar a cimentar un bo hábito.

5.    Tarefas domésticas.

Ter a casa ordenada, a sensación de orde física predispón a orde mental. Sendo conscientes do esforzo que supón darémoslle un maior valor e contribuiremos a reducir desorde e sucidade.

6.    Ler.

Poucas ocasións máis propicias teremos para estimular este hábito. Comentar as lecturas pode ser toda unha experiencia.

7.    Hixiene persoal.

Pode dar a sensación de que co sedentarismo podemos relaxar a nosa hixiene persoal. Nada máis lonxe da realidade. Manter os hábitos de coidado persoal  prepáranos para afrontar tanto o día a día como as incertezas que este momento nos ofrece. Fronte ao novo coronavirus, a hixiene é unha das poucas formas de acción eficaz contra a enfermidade coas que contamos neste momento como individuos.


Tamén ordenar os períodos de sono axudaranos a equilibrar a nosa enerxía e fará máis sinxelo volver á nosa rutina unha vez esta situación acabe.

8.    Falar coa familia.

O illamento non só nos separa dos amigos e compañeiros, tamén doutros familiares e en especial dos nosos maiores. Que podamos falar con eles será beneficioso para todos.

9.    Comida saudable.

Quizais neste período fagamos máis comidas na casa das que faciamos con anterioridade. Polo tanto, planificar a dieta e facer un uso responsable dos alimentos suponnos novos esforzos. 

10.    Tempo libre.

Reservar un período de tempo para empregalo con liberdade. O desenvolvemento da auto-regulación pasa por aprender a xestionar estes espazos.


Xunto a estes puntos hai, desde logo, outros engadidos como é informarse a través de fontes fidedignas e seguir as recomendacións e indicacións das autoridades tanto para previr os contaxios como para atender aos nosos enfermos. Adaptar esta información a nenos, nenas e adolescentes convérteos en verdadeiros aliados para frear esta emerxencia. Sentir que eles tamén están mobilizados contra a pandemia intégraos como cidadáns e failles saber que se conta con eles para o futuro máis próximo.


 

10 tareas de la rutina familiar diaria para afrontar el aislamiento

 

Nacho Guadix

Responsable de Educación en Dereitos e Campañas

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

O COVID-19 está a ter un impacto moi importante no dereito á educación de millóns de estudantes, nos docentes e centros educativos e nas familias. Requírense solucións innovadoras, recursos e tempo, pero tamén paciencia e boa vontade. Xuntos podemos superar este focho educativo e convertelo nunha aprendizaxe. Fagamos que todo saia ben!

Descobre máis

Educación e coronavirus

Saúdos sen contacto

Saúdos sen contacto

O coronavirus está a cambiar moitas rutinas do noso día a día, pero que manteñamos a distancia física non significa que…

Coronavirus: Ao despacho do director!

Coronavirus: Ao despacho do director!

Da capacidade dos equipos directivos dos centros educativos para interpretar estes momentos incertos dependerá, en gran…

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

Cambios na convocatoria da 4ª edición de recoñecementos a centros referentes

A convocatoria de recoñecementos correspondente ao curso 2019-2020 viuse tamén afectada pola pandemia da COVID-19 e o p…

Máscaras para ir a clase

Máscaras para ir a clase

A Asociación Española de Normalización (UNE) publicou para a fabricación de máscaras hixiénicas. Coñecer estas normas s…

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

2 meses de confinamento e de traballo pola educación

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

COVID-19: Tempo de pensar en abrir os centros educativos

O documento "Protexer a saúde nas aulas" analiza catro aspectos clave para a reapertura dos centros educativos: o funci…

Hoxe, se falamos de educación, falamos dos avós

Hoxe, se falamos de educación, falamos dos avós

Os avós, pola súa idade, son os grandes afectados polo COVID-19, e iso afecta á infancia polo lugar que ocupan na súa e…

Enquisa Covid-19

Como están afrontando os docentes a crise do COVID-19?

Preto de 400 docentes participaron nunha enquisa de UNICEF España para coñecer a resposta da comunidade educativa fron…

Coronavirus COVID-19: Saír á rúa con nenos

Saímos de casa en familia… E agora que?

Os nenos e nenas menores de 14 anos poderán saír da casa desde o 27 de abril, con algunhas limitacións. Isto traslada u…

A fenda dixital aumenta a fenda educativa

A fenda dixital impacta na educación

Non todos os estudantes poden acceder a Internet para seguir o curso escolar nin todos os que acceden fano en igualdad…

COVID-19: Facer fronte a unha emerxencia educativa

COVID-19: Facer fronte a unha emerxencia educativa

A nosa experiencia en emerxencias en todo o mundo dinos que, xunto ás medidas para resolver o curso escolar en vigor, h…

En illamento, a conciliación é cousa de todos

En illamento, a conciliación é cousa de todos

A situación actual de confinamento pola pandemia do coronavirus, obríganos a adaptarnos a un novo escenario

Doa e contribúe a que todo saia ben

Elixe agora a túa aportación para axudarnos a subministrar material sanitario contra o coronavirus.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus donaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta. Conocer las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen en favor de UNICEF España, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 150€80%
Resto35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ *40%
Límite deducción base liquidable10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)*40%
Límite deducción base imponible10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  • Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a este año podrás deducirte el 80% del importe de tus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.
  • Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base imponible.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en  https://sede.agenciatributaria.gob.es/
  • Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu DNI o NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, llámanos al 900 907 500 o escríbenos a [email protected] o facilítanos estos datos a través de tu área del colaborador en nuestra web: www.unicef.es/acceso
Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 500 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]