©
 
©
 
©

Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global

No teu centro educativo, os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes, coñécense ou vívense?

Os dereitos da infancia non son só un contido que se pode aprender: son un instrumento que nos permite dar sentido a moitas iniciativas curriculares, organizativas e de clima escolar. 

Se queres introducir un enfoque de dereitos de infancia no teu centro educativo pero non sabes por onde empezar, presentámosche o proxecto Educación en Dereitos. Este proxecto está orientado á comunidade educativa no seu conxunto, para que poidades poñer en marcha un proxecto educativo innovador onde os dereitos da infancia sexan o eixo vida escolar.  

A educación baseada nos dereitos da infancia abarca a intervención nos seguintes ámbitos:

  •  Os programas de educación formal e non formal, así como os ambientes de aprendizaxe para os nenos, nenas e adolescentes.
  •  Os plans de estudos e a formación dos profesionais da educación.
  •  O fortalecemento da capacidade dos nenos e os adultos para poñer en práctica o seu compromiso cos dereitos da infancia e a aplicación destes principios na vida cotiá e na práctica profesional.
  •  A difusión a través dos medios de comunicación e doutras canles de información para concienciar e mobilizar aos membros da comunidade educativa en favor dos dereitos da infancia en todo o mundo.

Que fai especial unha escola en dereitos?

1

Comprométese co desenvolvemento de cada estdante ata o máximo das súas posibilidades.

2

Promove en cada alumno o recoñecemento de si mesmo e de os demáis como persoas con dignidade.

3

Fomenta que educadores e familias guíen e orienten a nenos, nenas e adolescentes no exercicio dos seus dereitos e responsabilidades.

4

Promove unha contorna que fomenta a igualdade, o respecto pola dignidade das persoas, a saúde e a convivencia pacífica.

5

Adopta as medidas necesarias para garantir a protección fronte ao maltrato, as humillacións e os abusos.

6

Promove que nenos, nenas e adolescentes disfruten da súa liberdade de información, crenzas, expresión e participación.

7

Garante a protección fronte a calquera forma de discriminación.

8

Impulsa a formación de cidadáns comprometidos co cumprimento dos dereitos humanos en todo o mundo.

9

Defende o dereito da infancia a disfrutar do xogo e a participar na vida cultural e as artes.

Educar en dereitos é algo máis que ensinar os dereitos: unha escola comprometida cos dereitos da infancia, convérteos na base do seu proxecto educativo, impulsa que a comunidade educativa os viva no día a día e fai aos propios nenos e nenas partícipes do cambio. 

3 acciones clave en el proceso

Punto de partida

Conoced el punto de partida de vuestro centro

Antes de iniciar un proyecto de Educación en Derechos es importante saber si  la comunidad escolar coincide en la visión que tiene sobre los derechos de la infancia en la vida escolar. A partir de aquí elaboraréis un plan de acción con los pasos iniciales para transformar vuestro centro en un referente de derechos de infancia.

Formación profesorado

Curso de formación del profesorado

Cada año se realizan acciones formativas en colaboración con INTEF y UNED, sobre la metodología y herramientas para la integración de los derechos de la infancia en el PEC y la PGA. Orientado a docentes en activo.

Centros educativos

Centros educativos referentes

Desde 2017, UNICEF reconoce a los centros educativos que han iniciado un proyecto de Educación en Derechos, convirtiendo los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el motor de la vida escolar.

 

Cando a práctica docente integra os dereitos da infancia como principios éticos e normas universais de conducta, transforma definitivamente a realidade do centro educativo.

Educación en derechos de infancia

Manuais de Educación en Dereitos

Coñece o último en Educación en Dereitos

Participación da infancia e a adolescencia no ámbito escolar

Participación da infancia e a adolescencia no ámbito escolar

Participación da infancia e a adolescencia no ámbito escolar

Os dereitos da infancia no currículo educativo: coñecemento dos dereitos

Cartel del MOOC "Educación en derechos de la infancia y ciudadanía global" INTEF/UNICEF

Únete ao MOOC "Educación en derechos de la infancia y ciudadanía global"

El 25 de abril comienza la segunda edición de este MOOC de INTEF y UNICEF. Si eres docente y te interesa inscribirte, y…

Diálogo: "Derechos de infancia en los centros educativos"

Dereitos de Infancia nos centros educativos: da teoría á práctica

Cinco centros educativos referentes en educación en dereitos de infancia e cidadanía global contaron a súa traxectoria …

Enfoque de derechos UNICEF en los centros educativos

La Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía aterriza en los centros educativos gallegos

A Xunta de Galicia e UNICEF asinan un convenio de colaboración para impulsar e formalizar esta iniciativa de promoción …

ESTE TRIMESTRE CELEBRAMOS...

Día Mundial da Infancia
20 de novembro

O mural dos dereitos

Propoñémosvos a todos e todas que creedes un mural que sirva de recordatorio diario de como a vosa escola, facultade ou instituto defende os dereitos da infancia.
 

Participa