Una Internet segura per als drets de la infància

En el dia de la internet segura, què podem fer per contribuir a una navegació equilibrada, segura i saludable?

 

Una Internet segura para los derechos de la infancia - Día de Internet Segura 2021 | Img: istock.com/golero

 

Segons avancem amb el curs escolar, i el segon any de pandèmia, nenes, nens i adolescents volen recuperar els seus estudis, les seves amistats "de manera presencial" i les seves activitats habituals. Però, som conscients que els períodes de confinament han anat generant canvis i el punt de partida és diferent. Del fet de la gran improvisació a la qual es van veure abocats professors i famílies des de l'inici de la pandèmia en l'ús de canals i plataformes digitals i per tant de pantalles, poden haver-se anat instaurant pràctiques que van poder deixar a nois i noies exposats, o que al menys es va fer un ús poc recomanable d'alguns d'aquests recursos.

 

Saber com és la "vida on-line" dels nostres adolescents: Un estudi clau 

 

Sense dades clares sobre l'impacte de les tecnologies de la informació, la comunicació i la relació (TRIC) en els adolescents, és difícil saber com actuar. Per això, cobra molta importància identificar les pràctiques, interessos i necessitats que perceben noies i nois pel que fa a la seva actual relació amb internet, les xarxes socials, els videojocs i el desenvolupament de les classes en línia.

Estem desenvolupant l'estudi més ambiciós fins ara sobre l'impacte de les TRIC en adolescents, durant la pandèmia, amb la col·laboració d'entitats amb molta experiència en educació en salut digital, psicologia i navegació segura a internet com la Universitat de Santiago de Compostel·la i el Consell General d'Enginyers en Informàtica.

Amb aquest qüestionari, volem fer una anàlisi dels àmbits que afecten la vida de noies i nois, ja que el seu benestar emocional, salut mental i física estan en joc. 'Defensar els seus drets també en l'entorn digital permet garantir el seu adequat desenvolupament i impulsar el seu potencial!

 

Comptem ja amb la participació de més de 25.000 nois i noies de l'ESO d'instituts de tot Espanya, a través d'un qüestionari en línia, que ens permetrà comprendre quins passos hem d'anar donant per construir entre tots un entorn segur i saludable a internet per infants i adolescents. La comunitat educativa en el seu conjunt, està donant-li una empenta a aquest procés, conscients de la importància i l'impacte que té en la seva tasca educativa i d'acompanyament a les i els adolescents i les seves famílies.

 

 

Estem col·laborant en aliança amb diferents entitats en programes que contribueixin a un ús segur de la tecnologia (INCIBE, Facebook). Aquestes aliances, així com la implicació de diferents actors de el sector públic i privat són clau per aconseguir que l'internet sigui un lloc segur en el qual nens i adolescents puguin navegar amb garanties i amb eines per evitar i prevenir un ús inadequat o riscos innecessaris.

 

 

TRIC

Què són les TRIC?

 

Les TRIC són les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació, el que abans es coneixia com "noves tecnologies" i que ja no són tan noves. Abans es coneixien com TIC, però l'arribada de les xarxes socials i el seu impacte sobre la nostra manera de relacionar-los ha fet que les sigles passin de TIC a TRIC, englobant:

  •  Informació: Els usos que fem de la tecnologia com a eina per aconseguir i difondre dades, coneixement, notícies i informació de tot tipus.
  •  Comunicació: El potencial de la tecnologia com a vehicle de comunicació, individual o de masses, juntament amb els mitjans de comunicació tradicionals.
  •  Relació: La forma en què la tecnologia ha impactat en la nostra forma de relacionar-nos i els nous usos i costums socials que ha generat.

 

Des d'un enfocament educatiu, l'abordatge de les TRIC inclou el desenvolupament de les competències necessàries per al seu ús responsable, respectuós, crític i creatiu, de tal manera que serveixin per a l'assoliment el màxim potencial de cada persona i per la seva contribució positiva a la societat .

 

Més informació sobre tecnologia i drets de la infància

Captura de pantalla d'un vídeo on apareix un infant parlant davant uns micròfons

5 vídeos per tractar a l'aula els riscos de les xarxes

Aquests 5 vídeos són curts però estan plens de missatge i ens ajudaran a abordar a l'aula alguns riscos de les xarxes s…

Una nena mira la pantalla d'un mòbil amb gest seriós

3 claus educatives sobre la violència en els mitjans i la infància

L'impacte dels continguts violents sobre la infància és un tema controvertit sobre el què no hi ha una resposta única i…

Un entorn digital segur per a nenes, nens i adolscents

Un entorn digital segur per a nenes, nens i adolescents

El Dia Internacional d'Internet Segura és una ocasió per renovar el nostre compromís amb els drets digitals de les nene…

Una nena i el seu pare utilitzen junts una tauleta

Educació digital: #SuMayorInfluencer

Creiem que és important que famílies i educadors siguin els influencers més grans de la infància en l’ús de la tecnolog…

Una niña mira la pantalla de una tablet durante una actividad educativa

10 claus per a la protecció de dades a l'escola

Un dels reptes que ens planteja el món digital és la protecció de les dades de nens, nenes i adolescents. Quin paper hi…

Una niña ve reflejada su cara en una pantalla mientras mira un video

La Convenció sobre els Drets de l'Infant s'adapta a un món tecnològic

Els drets de la infància també s'apliquen en l'entorn digital però, perquè no hi hagi cap dubte, el Comitè de Drets de …

Els drets de la infància en l'era digital

Els drets de la infància en l'era digital

Quan es van proclamar els drets de la infància l'any 1989, Internet encara no formava part de la nostra vida quotidiana…

Drets d'infància en l'entorn digital

Drets d'infància en l'entorn digital

En este estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia queremos recoger información de primera mano para …

La tecnología y los derechos de la infancia