Drets d'infància en l'entorn digital

En aquest estudi sobre l'impacte de la tecnologia en l'adolescència volem recollir informació de primera mà per analitzar les tendències, interessos, oportunitats i preocupacions que tenen les i els adolescents al voltant de les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació. 
© UNICEF/UN017602/Ueslei Marcelino


Les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (les TRIC) estan integrades en la vida de tots, des de petits fins a grans. Ja no podem pensar en una vida paral·lela a la tecnologia o sense una pantalla pel mig. L'aïllament i distanciament social, fan que tenir un telèfon mòbil o un dispositiu electrònic cobrin més importància i s'han convertit en element bàsic. Fruit d'aquesta "nova normalitat" en les comunicacions i relacions, es posen en evidència les oportunitats i avantatges de les tecnologies i alhora, són més freqüents i tenen també més pes els riscos d'aquesta estreta relació.

Per tot això, volem analitzar i entendre millor els aspectes destacables i rellevants d'aquesta relació, de manera que puguem garantir un entorn protector per a nenes, nens i adolescents i que promogui l'exercici dels seus drets. En l'entorn digital, i tenint en compte l'interès superior d'infants i adolescents, són diversos els drets que estan interconnectats i la garantia del què, en el seu conjunt, permet aprofitar i gaudir de les tecnologies tant en l'àmbit escolar com en espais d'oci i temps lliure.

L'estudi

Per aprofundir en l'anàlisi, hem realitzat un treball de base amb la participació de nois i noies de 11 a 17 anys, amb qui hem analitzat els seus principals interessos i motivacions, preocupacions i pors, així com expectatives en l'entorn digital en l'actualitat.

“Els riscos a Internet sempre han estat aquí. Ara que estem en quarantena som un blanc encara més gran. Grooming, sexting, mala informació, hi ha de tot i no ens han ensenyat molt bé tots els perills i ara és una cosa que es nota bastant i tinc amigues que les estan començant a assetjar desconeguts. Jo per evitar això m'informo ... Crec que és important estar informats".María, 15 anys.

 

Aquesta metodologia, ens ha orientat en l'ús del llenguatge, els continguts que abordem i la forma en què ens dirigirem a les i els adolescents amb aquest estudi. Són ells els principals interessats i participants d'aquest procés de recollida de dades, que també és un procés de reflexió i que dóna peu al debat sobre l'ús de les tecnologies.

Aliats

En aliança amb la Universitat de Santiago de Compostel·la i el Consell General de Col·legis d'Enginyeria en Informàtica, desenvoluparem aquest estudi, que ens permetrà construir una foto de la situació actual, a través de la recollida de dades en Instituts de tot Espanya amb una mostra significativa i representativa de 100.000 alumnes de totes les comunitats autònomes.

“Com a pare, educador, investigador i professor de la Facultat de Psicologia, crec que aquest estudi és absolutament necessari. Estem davant d'un dels grans desafiaments de l'actualitat i necessitem que a més de abordar-lo des d'una perspectiva constructiva, evitem el bonisme i analitzem els riscos, això només ho podem fer a través de dades fiables.” Antonio Rial, Professor Titular de la Unitat de Psicologia del Consumidor, coordinador científic de l'estudio. Universitat de Santiago de Compostel·la.

 

En posar en comú l'experiència de cada institució des de l'òptica dels drets de la infància i adolescència, la metodologia i el rigor científic, i l'aval i experiència en protecció de dades i navegació segura, esperem comptar amb un diagnòstic comprensiu i exhaustiu que reculli les opnions de nois i nois de manera fiable i segura, que permeti desenvolupar una anàlisi profundaorientada a la necessitat que tenim com a societat de comprendre l'estat de situació per poder actuar.

 

“La tecnologia està aquí per quedar-se i formarà part de tot el cicle de la vida dels adolescents, no tenim encara aquestes pautes d'ús i per tant és necessari demanar aquestes dades per a les autoritats, i també perquè pares i educadors sapiguem com actuar. Hi ha una bretxa generacional que hem d'intentar salvar amb aquestes mesures.”

-Fernando Suárez, President del Consell General de Col·legis d'Enginyeria en Informàtica 

 

 

L'estudi i qüestionari compten a més a més amb l'aval científic d'experts de referència a nivell europeu i internacional, així com experts i entitats que treballen per la inclusió social en el context espanyol, que han col·laborat perquè aquest procés sigui el més encertat, inclusiu i oportú possible.

Objectius

Volem que aquest estudi permeti generar informació i dades clau que serveixin com a element d'anàlisi i reflexió, perquè puguem avançar com a societat cap a un ús saludable, equilibrat i responsable de les tecnologies. Esperem poder construir des d'aquesta base, un entorn segur, que respecti les etapes de desenvolupament i les oportunitats de nenes, nens i adolescents en l'entorn digital, i que els permeti aprofitar aquest espai de participació, informació i generació de relacions. La participació activa de la comunitat educativa, incloent famílies, professorat i alumnat, així com de les institucions i empreses és fonamental en aquest recorregut.

 

 

Sense perdre el focus en mantenir una bona salut física i cuidar-nos, sobretot en temps de pandèmia, la salut mental i les relacions interpersonals també són clau per mantenir-nos connectats i comunicar-nos de manera saludable
ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ADOLESCENCIA

Per comunicar-nos millor i entendre les motivacions, interessos i riscos que implica l'ús de les tecnologies per part de nenes, nens i adolescents, considerem important fer un diagnòstic i una recollida de dades i poder entendre la situació en les seves diferents dimensions.

En aquest document analitzem algunes de les principals causes que generen preocupació al voltant de l'ús de les TRIC (Tecnologies de la Relació, la Informació i la Comunicació). Expliquem també la metodologia proposada, i els actors involucrats. 

Aportem aquí algunes claus i els resultats que esperem obtenir a partir d'una mostra significativa i representativa a nivell de cada centre educatiu, CCAA i a tot Espanya

DescarREGA 

Més informació sobre tecnologia i drets de la infància

La tecnología y los derechos de la infancia