10 claus per a la protecció de dades a l'escola

Un dels reptes que ens planteja el món digital és la protecció de les dades de nens, nenes i adolescents. Quin paper hi juguen els centres educatius? És possible educar des de les aules sobre aquest dret? Oferim 10 claus per poder començar a abordar aquest tema important.

Una niña mira la pantalla de una tablet durante una actividad educativa

Pots descarregar-te aquest contingut en format PDF i imprimir-lo per a la sala de professorat

La governança o bon govern de dades de la infància pot semblar un tema abstracte i tècnic, allunyat de la vida quotidiana, però té implicacions serioses en el dia a dia de cada nen, nena o adolescent, ja que afecta directament el seu dret a la identitat, a la privadesa, a la participació i a la protecció.

Per considerar aquests drets de la infància en el dia a dia, hi ha 10 aspectes clau que totes les institucions, incloses les educatives, han de conèixer i considerar per a una gestió millor de les seves dades.

1.    Gobernança de dades

La governança o govern de dades es refereix a la sèrie de normes, a tots els nivells (internacional, estatal, local…), que promouen una gestió de dades que garanteixi la seva disponibilitat, usabilitat, consistència, integritat i seguretat, així com la protecció efectiva dels drets de les persones. La gestió de dades del nostre centre educatiu s'ha d'ajustar a aquestes normes i minimitzar les possibilitats d'ús de vigilància de dades i d'algorismes per perfilar en comportament del nostre alumnat. Un exemple seria l'ús a l'aula d'apps de tercers per a activitats educatives: cal conèixer i valorar el possible ús de les dades que fan les empreses propietàries d'aquestes apps.

2.    L'interès superior de cada estudiant

En un centre educatiu es recullen moltes dades sobre l'alumnat i moltes són sensibles. La recollida de dades ha de tenir sempre com a objectiu el millor interès de cada nen, nene o adolescents i ha d'ajudar-nos efectivament a promoure el seu desenvolupament educatiu i la millora de les seves oportunitats a la vida. Hem de donar prioritat al millor interès de nens, nenes i adolescents en totes les decisions que prenguem sobre les seves dades, donant prioritat a les nostres pràctiques de recopilació, processament i emmagatzematge d'aquestes dades. 

3.    Cada infància es única

Sabem que cada estudiant és únic en la seva identitat, l'evolució de les seves competències i les seves circumstàncies, però necessitem tenir en compte aquest caràcter únic de cada infància en considerar la gestió de les seves dades, tant en els aspectes administratius com en els educatius. Cada nen i cada nena és diferent i, a mesura que maduren, la gestió de les seves dades es pot flexibilitzar en paral·lel a la seva major capacitat de presa de decisions. L'atenció a les necessitats especials de cada estudiant i als nens, nenes i adolescents més vulnerables o marginalitzats és clau: no es poden quedar enrere.

4.    Las responsabilitats, on corresponen

La responsabilitat de la protecció de les dades de nens, nenes i adolescents no pot recaure en ells mateixos. Hem de procurar que desenvolupin aquesta responsabilitat a través de l'educació perquè puguin exercir-la a la seva vida adulta, però, mentrestant, són els governs, empreses i institucions (incloses l'escola i la família) els qui assumeixen aquesta responsabilitat establint els mitjans de protecció necessaris per a tots els menors de 18 anys.

5.    Considerar la participació infantil

Perquè puguin ser més conscients de la importància de les seves dades i dels seus drets respecte a ells, els nens, les nenes i els adolescents han de tenir veu en l'elaboració de normatives i en la gestió de les seves dades. A través de models de participació guiada, tant ells com les seves famílies i comunitats poden tenir alguna cosa a dir sobre la manera com es processen les seves dades, qui les pot processar i amb qui es poden compartir.

6.    Nens, nenes i adolescents necessiten representació

Quan es dóna una vulneració dels drets de la infància en relació amb l'ús de les seves dades, s'ha de garantir la representació dels seus interessos en els procediments administratius i judicials, així com en els mecanismes de reparació. Ni els mecanismes d'actuació ni el treball de les persones encarregades de la protecció de dades poden estar al marge dels drets de l'infant.

7.    Dotació de recursos

Les qüestions relacionades amb protecció de dades no són senzilles ni es poden improvisar. Cal comptar amb recursos, temps, espais i planificació i els professionals responsables han de tenir un enfocament de drets de la infància en desenvolupar la tasca.

8.    Innovació

Podem trobar formes innovadores d'aplicar les normes, de manera que ajudin a resoldre problemes complexos i aconseguir una millor protecció dels nostres estudiants. A través de la innovació podem fer que les dades que gestionem siguin útils alhora que garantim la salvaguarda dels drets de la infància.

9.    Encara hi ha llacunes

L'ús de les dades creix a una velocitat enorme i les lleis no sempre poden anticipar els canvis. Necessitem ser conscients que hi ha llacunes en allò relacionat amb la governança de dades i la infància i que, encara que no sempre podrem trobar respostes a la norma, podem contribuir a la millora d'aquestes normes a través de mecanismes de consulta i denúncia.

10.    Los dades no tnen fronteres

En su manifiesto por una mejor gobernanza de los datos de la infancia (disponible en inglés), UNICEF enfatiza la importancia de la colaboración internacional y de la necesidad de compartir conocimientos y avances legales entre países. Los datos pueden llegar a cualquier lugar del mundo y ser usados bajo jurisdicciones legales distintas a la nuestra. Esto nos obliga a ser especialmente cuidadosos en la gestión y a reforzar el enfoque didáctico sobre alfabetización tecnológica, ciudadanía digital y educación en derechos de la infancia de nuestro proyecto educativo. En el seu manifest per una millor governança de les dades de la infància (disponible en anglès), UNICEF emfatitza la importància de la col·laboració internacional i de la necessitat de compartir coneixements i avenços legals entre països. Les dades poden arribar a qualsevol lloc del món i ser usades sota jurisdiccions legals diferents de la nostra. Això ens obliga a ser especialment curosos en la gestió i reforçar l'enfocament didàctic sobre alfabetització tecnològica, ciutadania digital i educació en drets de la infància del nostre projecte educatiu.

 

Fes-ne difusió!

Descarrega aquest contingut en PDF i imprimeix-lo per poder penjar-lo a la sala de professorat i que tots el coneguin

DESCARREGA

 

 

Més informació sobre tecnologia i drets de la infància

La tecnología y los derechos de la infancia