La Convenció sobre els Drets de l'Infant s'adapta a un món tecnològic

Els drets de la infància també s'apliquen en l'entorn digital però, perquè no hi hagi cap dubte, el Comitè de Drets de l'Infant acaba de publicar una observació al respecte

Un ordenador portátil refleja el rostro de una niña mientras mira un video de Internet

 

La Convenció sobre els Drets de l'Infant és un document viu que s'actualitza periòdicament mitjançant observacions que acorden els estats part i que tracten temes d'actualitat que no van ser en el seu moment recollits en el text de 1989. En aquesta ocasió, la recentment publicada Observació General Nº 25 recull els drets de la infància en l'entorn digital i considera que la protecció de nens, nenes i adolescents en l'entorn digital és fonamental. 

Aquesta Observació és fruit d'un procés de consultes de 3 anys en què han participat els governs de 40 països, centenars d'organitzacions i empreses, 50 experts de 28 països i, molt especialment, ha comptat amb la participació de més de 700 nenes, nens i adolescents de tot el món, que han pogut expressar les seves preocupacions i idees.

L'Observació General és una eina perquè infants i adolescents exigeixin el compliment dels seus drets en l'àmbit digital. Els permet conèixer, promoure i exigir el compliment dels seus drets en aquest àmbit.

Imagen de una adolescente que mira la pantalla de su ordenador portátil en su casa.


“Demanem als Governs, empreses tecnològiques i professors que ens ajudin a gestionar la informació no fiable que circula per internet "   

 

 

Un mapa de ruta per continuar treballant

La publicació d'aquesta observació no és només la culminació d'un procés de consultes, sinó el punt de partida perquè diferents actors (incloses les institucions educatives) s'impliquin en el desenvolupament de:

  •  Mesures de prevenció i educació dirigides tant als propis nens i nenes com a les seves famílies i educadors, així com la sensibilització del conjunt de la societat.
  •  Mecanismes legislatius i polítiques que promoguin la protecció de la infància en l'entorn digital, tenint en compte les oportunitats, riscos i reptes als quals ens enfrontem com a societat per garantir l'exercici dels drets d'infants i adolescents a les xarxes.

A través d'aquest document es promou el desenvolupament de polítiques respectuoses i que garanteixin els drets dels infants per part de totes les institucions i persones implicades: Governs, entitats públiques i privades, famílies, educadors i les empreses del sector. 

Una adolescente mira la pantalla de su portátil en su casa.

 

“Voldria tenir més claredat sobre el que realment passa amb les meves dades. Com es fan servir?

 

Descobreix el treball d'UNICEF a Espanya per protegir a la infància en el món digital.


 

Alguns aspectes clau


 
Per garantir l'exercici dels drets de nens, nenes i adolescents en l'entorn digital, aquesta observació contempla:

  • Que es protegeixin els drets de nens i nenes també en l'entorn digital.
  • Desenvolupar normes i regulació que promoguin els drets de nens i nenes en l'entorn digital.
  • Assegurar-se que tots els actors implicats coneixen aquestes normes i les apliquen: incloent entitats de Govern, empreses del sector, famílies, educadors i els propis infants i adolescents.
  • Escoltar a nens i nenes quan es troben davant d'un problema en la seva navegació a internet o xarxes socials.
  • La garantia dels drets de la infància és prioritària en el desenvolupament de l'activitat en línia. 
  • Assegurar que hi hagi mecanismes de regulació i control davant la vulneració dels drets d'infants i adolescents en l'àmbit online. 
  • Assegurar-se d'informar els nens, nenes i adolescents sobre les mesures que s'han pres per part de les autoritats per garantir els seus drets en l'entorn digital i promoure que nens, nenes i adolescents se sentin segurs en la seva navegació a internet i en l'ús de plataformes digitals.
Una niña mira la pantalla de un teléfono móvil mientras estudia.

 

“La La tecnologia és molt important i seguirà sent-ho en el futur ... el món està evolucionant, i nosaltres hem de fer-ho també "també."

Més informació sobre tecnologia i drets de la infància

Una nena mira la pantalla d'un mòbil amb gest seriós

3 claus educatives sobre la violència en els mitjans i la infància

L'impacte dels continguts violents sobre la infància és un tema controvertit sobre el què no hi ha una resposta única i…

Un entorn digital segur per a nenes, nens i adolscents

Un entorn digital segur per a nenes, nens i adolescents

El Dia Internacional d'Internet Segura és una ocasió per renovar el nostre compromís amb els drets digitals de les nene…

Una nena i el seu pare utilitzen junts una tauleta

Educació digital: #SuMayorInfluencer

Creiem que és important que famílies i educadors siguin els influencers més grans de la infància en l’ús de la tecnolog…

Una niña mira la pantalla de una tablet durante una actividad educativa

10 claus per a la protecció de dades a l'escola

Un dels reptes que ens planteja el món digital és la protecció de les dades de nens, nenes i adolescents. Quin paper hi…

Els drets de la infància en l'era digital

Els drets de la infància en l'era digital

Quan es van proclamar els drets de la infància l'any 1989, Internet encara no formava part de la nostra vida quotidiana…

Una Internet segura per als drets de la infància

Una Internet segura per als drets de la infància

En el dia de la internet segura, què podem fer per contribuir a una navegació equilibrada, segura i saludable?

Drets d'infància en l'entorn digital

Drets d'infància en l'entorn digital

En este estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia queremos recoger información de primera mano para …

La tecnología y los derechos de la infancia