La bretxa digital impacta en l'educació

No tots els estudiants poden accedir a Internet per seguir el curs escolar ni tots els que accedeixen ho fan en igualtat de condicions

A Espanya, la declaració de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 va tenir com a conseqüència el tancament dels centres escolars de tot el país, de manera que més de deu milions d'estudiants de tots els nivells van haver de canviar el pupitre per una pantalla de ordinador o una tablet. El procés d'aprenentatge deixava el centre escolar per situar-se en les llars. 

Un accés universal?

Segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística, nou de cada deu llars espanyoles té accés a Internet; en el cas de les llars amb nens, aquest percentatge és del 97%.  

Però, si ens fixem en el tram d'ingressos més baixos (900 euros mensuals nets o menys), el 9,2% de les llars amb infants no tenen accés a Internet, el que representa que al voltant de 100.000 llars no poden connectar-se a la xarxa. Per la seva banda, únicament el 0,4% de les llars amb ingressos més alts (més de 3.000 euros nets al mes) no compten amb accés a Internet.

Per tant, la bretxa digital és ara també educativa. Per conèixer més sobre aquesta situació i el seu impacte en la infància i l'adolescència, hem contactat amb centres educatius de la nostra xarxa d'escoles col·laboradores i centres referents en educació en drets per conèixer com viuen aquesta situació diferents famílies.

El repte dels centres educatius per escurçar la bretxa

Mariví Terrón, cap d'estudis del CEIP Cristobal Colón de Madrid, assegura que "nosaltres des del primer dia estem treballant amb les famílies ja que tenim diversos canals de comunicació: grups de Telegram (per a totes les famílies) per nivells; el professorat té un canal a través del qual envien les tasques, vídeos, enllaços; altres membres del professorat tenen plataformes com ClassDojo, que permet comunicació mitjançant un xat i l'enviament de vídeos. Els pares i mares poden comunicar-se per correu electrònic també amb el centre per a dubtes o altres qüestions ".

En aquest centre educatiu, el professorat i les famílies mantenen, en general, un contacte fluid a través dels diferents canals de comunicació prèviament existents. Per a la Mariví, pel tipus d'alumnat de centre, considera que tenir un ordinador a casa és gairebé un privilegi: "el nostre alumnat majoritàriament es connectarà a través del mòbil dels pares o de l'ordinador. Però hi ha un percentatge (no sé dir-te quin) que segurament no farà res, per falta d'interès, per no estar en els canals de comunicació, o perquè els pares no poden ajudar-los ".

 "Alguna família ha protestat dient que ells no són profes i que no podem pretendre que segueixin el ritme habitual, a més que ells treballen ", es lamenta Mariví. La bretxa ja no és només digital. En una situació excepcional d'emergència com l'actual, en què les escoles romanen tancades, hi ha d'haver plans sòlids encaminats a garantir la continuïtat de l'aprenentatge, incloent mesures per a l'educació a distància i l'accés a serveis essencials per a tots els nens, nenes i adolescents.

Ordinador, tablet, mòbil: No és el mateix

 

Segons un estudi del Comissionat d'Infància, un de cada cinc nens del primer quartil de renda viu en una llar sense ordinador (20%), en comparació amb el 0,9% del quart quartil de renda: la manca d'accés a un ordinador és gairebé 20 vegades més gran a les llars més pobres. A més a més, en el quartil més baix d'ingressos, menys de la meitat de les llars amb nens i nenes (48%) té accés a una tauleta. Segons l'enquesta de l'INE, totes les llars que manifesten tenir una tauleta tenen, a més a més un ordinador, de manera que sembla que aquest dispositiu és encara complementari.

Les famílies més vulnerables tenen un accés gairebé universal a la televisió i al telèfon mòbil, per això les iniciatives posades en marxa a través d'aquests canals arriben pràcticament a tota la població. No obstant això, es veuen molt més limitades en el cas d'ordinadors i tauletes, tot i que aquests són dispositius més adequats per a l'estudi que el mateix mòbil. Aquest accés desigual a dispositius digitals redunda en que un de cada cinc nens i nenes de les llars menys avantatjats no tingui accés a un ordinador en el qual poder fer els deures, alerta el Comissionat contra la pobresa infantil

Alternatives educatives per a moments crítics

Al CEIP Pedro Simón Abril de la Línea de la Concepción (Cadis) estan en contacte amb gairebé totes les famílies del centre, ens explica José Manuel Márquez. En aquest centre educatiu utilitzen les eines digitals i les xarxes socials per seguir treballant el seu projecte d'intel·ligència emocional, l'escola de les emocions. Es tracta d'una iniciativa que busca donar suport a les famílies amb materials i activitats sobre com afrontar la por o l'enuig, entre altres situacions. La gestió emocional dels nens i nenes i les seves famílies resulta ara de vital importància.

José Manuel ens comenta que la comunicació amb les famílies més vulnerables és ara més complicada a causa de la falta de mitjans digitals i, també, per l'escassa implicació o interès d'algunes famílies. Malgrat aquestes dificultats, el professorat realitza un esforç més gran per comunicar-se amb determinades famílies a través del telèfon mòbil, transmetent pautes de treball amb els nens i nenes.

“La prioritat d'aquestes famílies és menjar”

A Màlaga, al CEIP Manuel Altolaguirre viuen una situació similar. Miguel Ángel Muñoz, director d'aquest centre educatiu situat a la barriada malaguenya de Palma-Palmilla, ens explica que l'objectiu principal de l'equip docent és que l'alumnat no perdi els seus hàbits: que mantinguin les seves activitats quotidianes en els seus respectius horaris, així com continuïn amb activitats de lectura i escriptura. Miguel Ángel considera que ara no és oportú sobrecarregar de tasques a les famílies perquè l'actual situació és ja prou estressant.

En aquesta escola malaguenya fan servir diferents eines per comunicar-se amb l'alumnat, per exemple, a través d'un blog de recursos educatius i de diferents aplicacions i xarxes socials, com Zoom, Facebook, Instagram o Twitter. 

El gran repte és arribar a les famílies més vulnerables, tant aquelles que no poden com a les que no volen accedir a aquestes eines digitals. "La prioritat d'aquestes famílies és menjar", diu el director de centre. Aquest col·legi reparteix menjar dues vegades a la setmana per 114 famílies. Aprofitant el lliurament d'aquestes bosses amb aliments, el centre prepara i lliura un full d'activitats perquè els estudiants puguin continuar a casa amb el seu aprenentatge.

Adriana Negueruela i Bibiano Torres

Tècnics d'educació a UNICEF Espanya

Més informació sobre tecnologia i drets de la infància

Una nena mira la pantalla d'un mòbil amb gest seriós

3 claus educatives sobre la violència en els mitjans i la infància

L'impacte dels continguts violents sobre la infància és un tema controvertit sobre el què no hi ha una resposta única i…

Un entorn digital segur per a nenes, nens i adolscents

Un entorn digital segur per a nenes, nens i adolescents

El Dia Internacional d'Internet Segura és una ocasió per renovar el nostre compromís amb els drets digitals de les nene…

Una nena i el seu pare utilitzen junts una tauleta

Educació digital: #SuMayorInfluencer

Creiem que és important que famílies i educadors siguin els influencers més grans de la infància en l’ús de la tecnolog…

Una niña mira la pantalla de una tablet durante una actividad educativa

10 claus per a la protecció de dades a l'escola

Un dels reptes que ens planteja el món digital és la protecció de les dades de nens, nenes i adolescents. Quin paper hi…

Una niña ve reflejada su cara en una pantalla mientras mira un video

La Convenció sobre els Drets de l'Infant s'adapta a un món tecnològic

Els drets de la infància també s'apliquen en l'entorn digital però, perquè no hi hagi cap dubte, el Comitè de Drets de …

Els drets de la infància en l'era digital

Els drets de la infància en l'era digital

Quan es van proclamar els drets de la infància l'any 1989, Internet encara no formava part de la nostra vida quotidiana…

Una Internet segura per als drets de la infància

Una Internet segura per als drets de la infància

En el dia de la internet segura, què podem fer per contribuir a una navegació equilibrada, segura i saludable?

Drets d'infància en l'entorn digital

Drets d'infància en l'entorn digital

En este estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia queremos recoger información de primera mano para …

La tecnología y los derechos de la infancia