Centres referents en educació en drets d’infància i ciutadania global

CEIP Escola Seat

Centre referent en educació en drets d’infància i ciutadania global - Nivell 1 (inicial)
Dades del centre
 
Nom:Escola Seat
Localitat:Barcelona
Província:Barcelona
 
Reconeixement

UNICEF España reconeix l’escola Seat com a Centre referent en drets d’infància i ciutadania global, nivell 1, d’acord a les bases publicades a la convocatòria del 19 d’abril de 2017.

Validesa del reconeixement
 
Des de:1 de setembre de 2017
Fins:31 d’agost de 2019

Preguntes freqüents sobre els reconeixements a centres educatius

Des de 2017 UNICEF-Comité Español concedeix un reconeixement a aquells centres que hagin mostrat el seu compromís per incorporar una visió d’educació en drets d’infància i ciutadania global en el seu projecte educatiu. .

En el seu paper com a garants dels drets de la infància els centres educatius tenen una sèrie de responsabilitats, com donar a conèixer a l’alumnat els seus drets, orientar l’acció educativa de manera que protegeixi, defensi i fomenti aquests drets i formar part de l’entorn protector dels nens, nenes i adolescents de l’escola en col·laboració amb les famílies, la comunitat i les autoritats.

Ser centre referent en educació en drets d’infància no és un premi, sinó un reconeixement al compromís global del centre amb un projecte a llarg termini i un incentiu per a la millora permanent i la innovació.

Els centres educatius es presenten voluntàriament a aquests reconeixements aportant la documentació requerida a cada convocatòria. La primera edició reconeix aquells centres que hagin presentat propostes sobre el seu projecte de centre i les activitats dutes a terme el passat curs 2016-17.

La següent convocatòria estarà oberta a candidatures durant la primavera del 2018 i serà comunicada pròximament.

Tots els centres d’educació infantil, primària i secundària, siguin públics, privats o concertats, reconeguts com a centres oficials pel Departament d’Ensenyament. .

No: Els reconeixements valoren les passes donades per cada centre educatiu en quatre àrees concretes de l’educació en drets d’infància:

  • El coneixement dels drets de la infància i la ciutadania global.
  • La participació infantil i juvenil.
  • La protecció davant els riscos i la violència.
  • El desenvolupament d’un clima escolar inspirat pels drets de la infància.

Considerem que el desenvolupament d’aquestes quatre àrees pot contribuir a una cultura escolar que afavoreixi l’impuls d’altres objectius educatius però no és objecte de l’anàlisi d’aquests reconeixements.

No: La presentació de candidatures i l’obtenció del reconeixement no suposen cap cost ni contrapartida.

Sí: UNICEF Comité- Español basa el seu reconeixement en el compromís manifestat pel centre escolar de respectar, protegir i difondre els drets de la infància. Si aquesta condició no es compleix o es vulnera, tant per acció com per omissió, el reconeixement pot ser retirat.

 

 

Educació en drets d’infància i ciutadania global

Si vols introduir un enfocament de drets d’infància al teu centre educatiu però no saps com començar, et presentem Educació en drets. Aquest projecte està orientat a la comunitat educativa en el seu conjunt perquè pugueu posar en marxa un projecte educatiu innovador on els drets de la infància siguin l’eix de la vida escolar.

Saber-ne més