A l’escola, fora de perill: recursos educatius sobre pau, no-violència i bon tracte

Et presentem la guia d’activitats i recursos per al curs 2018/2019, plena de propostes i idees per educar en la pau i la no-violència.

A salvo en la escuela: actividades y recursos para el curso 2018-2019

Els materials educatius “A l’escola, fora de perill. Aprenent en entorns protectors” contribueixen a abordar a les escoles la violència mitjançant l’educació en la pau, la no-violència i el bon tracte. L’educació, particularment quan té un enfocament de drets d’infància, valors i ciutadania global, ens permet entendre els conflictes: la seva naturalesa, la seva evolució i les estratègies de resolució associades. També contribueix a comprendre més bé les emocions humanes, les expectatives, les relacions de poder i altres elements de les nostres relacions personals i socials. El desenvolupament d’aquestes competències és clau al segle XXI.

Una responsabilitat compartida

Els nostres materials educatius per a aquest curs aborden aquest tema des d’una doble perspectiva:

  • El dret a la protecció

La violència és una lliçó difícil d’oblidar que cap infant no hauria d’aprendre. La violència obstaculitza l’aprenentatge i és perjudicial per al benestar de la infància: disminueix l’autoestima, redueix l’assistència, redueix les qualificacions, fa que molts infants abandonin l’escola i pot donar lloc a problemes greus de salut. Tots els infants i adolescents tenen dret a viure en un entorn segur i a conèixer com es poden protegir de la violència, el maltractament, l’abús o la negligència.

Una educació lliure de violència és un requisit inqüestionable en una societat democràtica: les aules no poden ser indrets on l’alumnat se senti insegur; els continguts didàctics han de ser lliures d’idees que donin suport o justifiquin la violència; els centres educatius no han de ser objectiu d’atacs, i la convivència escolar no es pot convertir en font d’estrès, angoixa o inquietud per a l’alumnat, el professorat ni les famílies.

  • El dret a l’educació

L’educació té el potencial de dotar a les persones de les eines necessàries per fer innecessària la violència. Des dels centres educatius es pot adoptar un rol decisiu en l’enfortiment de la prevenció de la violència i la resposta davant d’aquesta dins de l’escola. En adoptar un enfocament de drets d’infància i ciutadania global, tota la comunitat educativa (docents, famílies, els estudiants mateixos…) es fa responsable de la creació d’entorns d’aprenentatge segurs. És clau promoure que tant els estudiants com els docents i les famílies coneguin els seus drets i respectin els drets dels altres.

Educar en la no-violència és possible i, a més, és necessari per construir una ciutadania responsable, solidària i crítica. Des de l’àmbit educatiu és possible emprendre passes decisives per posar fi a la cultura de la violència, involucrant en aquest esforç tota la comunitat escolar.

Els materials didàctics

El conjunt de materials educatius per al curs 2018-2019 inclou la proposta de mobilització escolar La vacuna del bon tracte i els materials didàctics següents:

Guia del curs 2018-2019: A la escola, fora de perill
  • Guia de curs: la guia impresa s’envia per correu durant el mes de setembre als centres registrats en el programa educatiu d’UNICEF i també es pot descarregar en format PDF.
  • Activitats per etapa: la guia inclou enfocaments didàctics per als diferents nivells educatius i propostes d’activitat per a Infantil, Primària y Secundària/Batxillerat
  • Glossari: els materials es complementen amb un glossari de termes relacionats amb la pau, la no-violència i el bon tracte.

Els materials didàctics estan disponibles en castellà, català, eusquera, gallec, valencià i anglès.

T’hi uneixes?

Com més centres educatius, docents, famílies i estudiants es comprometin a una educació basada en els drets de la infància, més possibilitats tindrem de plantar cara a la cultura de la violència. Per a això, l’educació en la no-violència és clau. L’educació pot ser la vacuna contra la violència que tots estem esperant!

Recursos educatius de la guia del curs 2018/19: A l'escola, Fora de perill

Guia del curs 2018/19: A l'escola, fora de perill

[email protected] |

Guia del curs 2018/19: A l'escola, fora de perill

Aquesta guia d'activitats i recursos d'Educació en Drets i Ciutadania Global conté propostes i idees per fer de l'escol…

Glossari sobre no-violència, pau i bon tracte

[email protected] |

Glossari sobre no-violència, pau i bon tracte

Recopilació de termes d’ús freqüent per a activitats educatives a l’aula

La història d'en punt

[email protected] |

La història d'en punt

Activitat didàctica per a Educació Infantil

Somnis - L'a escola com a lloc de pau

[email protected] |

Somnis - L'a escola com a lloc de pau

Activitat per a l'aula d'Educació Primària

Jo soc jo - Actividad didáctica

[email protected] |

Jo soc jo

Activitat per a l'aula d'Educació Secundària, Batxillerat i FP

La vacuna del bon tracte - Guia d'activitat

[email protected] |

La vacuna del bon tracte - Guia d'activitat

Guia per al desenvolupament de l'activitat "La vacuna del bon tracte".

 

Únete al programa

Forma parte de nuestra red de centros educativos comprometidos con los derechos de la infancia

 

  • Tendrás acceso gratuito a los materiales educativos del programa.
  • Recibirás información personalizada.
  • Podrás publicar y compartir en el blog las experiencias de educación en derechos de tu centro educativo.

 

Únete