A salvo na escola: recursos educativos sobre paz, non-violencia e bo trato

Presentámosche a guía de actividades e recursos para o curso 2018/2019, chea de propostas e ideas para educar na paz e non violencia.

A salvo en la escuela: actividades y recursos para el curso 2018-2019


Os materiais educativos "A salvo na escola. Aprendendo en contornas protectoras" contribúen a abordar nas escolas a violencia a través da educación na paz, a non violencia e o bo trato. A educación, particularmente cando ten un enfoque de dereitos de infancia, valores e cidadanía global, permítenos entender os conflitos: a súa natureza, a súa evolución e as súas estratexias de resolución. Tamén contribúe a comprender mellor as emocións humanas, as expectativas, as relacións de poder e outros elementos das nosas relacións persoais e sociais. O desenvolvemento destas competencias é clave no século XXI.

Unha responsabilidade compartida

Os nosos materiais educativos para este curso abordan este tema desde unha dobre perspectiva:

  • O dereito á protección

A violencia é unha lección difícil de esquecer que ningún neno debería aprender. A violencia obstaculiza a aprendizaxe e é prexudicial para o benestar da infancia: diminúe a autoestima, reduce a asistencia, reduce as cualificacións, leva a moitos nenos a abandonar a escola e pode dar lugar a graves problemas de saúde. Todos os nenos, nenas e adolescentes teñen dereito a vivir nunha contorna segura e a coñecer como protexerse fronte á violencia, os malos tratos, o abuso ou a neglixencia.

Unha educación libre de violencia é un requisito incuestionable nunha sociedade democrática: as aulas non poden ser lugares onde os alumnos se sintan inseguros, os contidos didácticos teñen que estar libres de ideas que apoien ou xustifiquen a violencia, os centros educativos non deben ser obxectivo de ataques e a convivencia escolar non se pode converter en fonte de tensión, angustia ou inquietude para o alumnado, o profesorado e as familias.

  • O dereito á educación

A educación ten o potencial de dotar ás persoas das ferramentas necesarias para facer innecesaria a violencia. Desde os centros educativos pódese adoptar un rol decisivo no fortalecemento da prevención da violencia e a resposta fronte a ela dentro da escola. Ao adoptar un enfoque de dereitos de infancia e cidadanía global, toda a comunidade educativa (docentes, familias, os propios estudantes…) faise responsable da creación de contornas de aprendizaxe seguras. É clave promover que tanto os estudantes como os docentes e as familias coñezan os seus dereitos e respecten os dereitos dos demais.

Educar na non-violencia é posible e, ademais, é necesario para construír unha cidadanía responsable, solidaria e crítica. Desde o ámbito educativo é posible tomar pasos decisivos para poñer fin á cultura da violencia, involucrando neste esforzo a toda a comunidade escolar.

Os materiais didácticos

O conxunto de materiais educativos para o curso 2018-2019 inclúe a proposta de mobilización escolar A vacina do bo trato e os seguintes materiais didácticos:

A salvo na escola: recursos educativos sobre paz, non-violencia e bo trato
  • Guía de curso: A guía impresa envíase por correo durante setembro aos centros rexistrados no programa educativo de UNICEF e tamén pode descargarse en formato PDF.
  • Actividades por etapa: A guía inclúe enfoques didácticos para os diferentes niveis educativos, e propostas de actividade para Infantil, Primaria e Secundaria/Bacharelato
  • Glosario: Os materiais compleméntanse cun glosario de termos relacionados coa paz, a non violencia e o bo trato.

Os materiais didácticos atópanse dispoñibles en castelán, catalán, eúscaro/vasco, galego, valenciano e inglés.

¿Úneste?

Cantos máis centros educativos, docentes, familias e estudantes comprométanse nunha educación baseada nos dereitos da infancia, máis posibilidades teremos de plantar cara á cultura da violencia. Para iso, a educación na non-violencia é clave. A educación pode ser a vacina contra a violencia que todos estamos a esperar!

Recursos educativos da guía do curso 2018/19: A salvo na escola

 

Únete ao programa

Forma parte da nosa rede de centros educativos comprometidos cos dereitos da infancia

 

  • Terás acceso gratuíto ao materiais educativos do programa
  • Recibirás información personalizada
  • Poderás publicar e compartir no blog as experiencias de educación en dereitos do teu centro

 

Unete