A l’escola, fora de perill: recursos educatius sobre pau, no-violència i bon tracte

Et presentem la guia d’activitats i recursos per al curs 2018/2019, plena de propostes i idees per educar en la pau i la no-violència.

A salvo en la escuela: actividades y recursos para el curso 2018-2019

Els materials educatius “A l’escola, fora de perill. Aprenent en entorns protectors” contribueixen a abordar a les escoles la violència mitjançant l’educació en la pau, la no-violència i el bon tracte. L’educació, particularment quan té un enfocament de drets d’infància, valors i ciutadania global, ens permet entendre els conflictes: la seva naturalesa, la seva evolució i les estratègies de resolució associades. També contribueix a comprendre més bé les emocions humanes, les expectatives, les relacions de poder i altres elements de les nostres relacions personals i socials. El desenvolupament d’aquestes competències és clau al segle XXI.

Una responsabilitat compartida

Els nostres materials educatius per a aquest curs aborden aquest tema des d’una doble perspectiva:

  • El dret a la protecció

La violència és una lliçó difícil d’oblidar que cap infant no hauria d’aprendre. La violència obstaculitza l’aprenentatge i és perjudicial per al benestar de la infància: disminueix l’autoestima, redueix l’assistència, redueix les qualificacions, fa que molts infants abandonin l’escola i pot donar lloc a problemes greus de salut. Tots els infants i adolescents tenen dret a viure en un entorn segur i a conèixer com es poden protegir de la violència, el maltractament, l’abús o la negligència.

Una educació lliure de violència és un requisit inqüestionable en una societat democràtica: les aules no poden ser indrets on l’alumnat se senti insegur; els continguts didàctics han de ser lliures d’idees que donin suport o justifiquin la violència; els centres educatius no han de ser objectiu d’atacs, i la convivència escolar no es pot convertir en font d’estrès, angoixa o inquietud per a l’alumnat, el professorat ni les famílies.

  • El dret a l’educació

L’educació té el potencial de dotar a les persones de les eines necessàries per fer innecessària la violència. Des dels centres educatius es pot adoptar un rol decisiu en l’enfortiment de la prevenció de la violència i la resposta davant d’aquesta dins de l’escola. En adoptar un enfocament de drets d’infància i ciutadania global, tota la comunitat educativa (docents, famílies, els estudiants mateixos…) es fa responsable de la creació d’entorns d’aprenentatge segurs. És clau promoure que tant els estudiants com els docents i les famílies coneguin els seus drets i respectin els drets dels altres.

Educar en la no-violència és possible i, a més, és necessari per construir una ciutadania responsable, solidària i crítica. Des de l’àmbit educatiu és possible emprendre passes decisives per posar fi a la cultura de la violència, involucrant en aquest esforç tota la comunitat escolar.

Els materials didàctics

El conjunt de materials educatius per al curs 2018-2019 inclou la proposta de mobilització escolar La vacuna del bon tracte i els materials didàctics següents:

Guia del curs 2018-2019: A la escola, fora de perill
  • Guia de curs: la guia impresa s’envia per correu durant el mes de setembre als centres registrats en el programa educatiu d’UNICEF i també es pot descarregar en format PDF.
  • Activitats per etapa: la guia inclou enfocaments didàctics per als diferents nivells educatius i propostes d’activitat per a Infantil, Primària y Secundària/Batxillerat
  • Glossari: els materials es complementen amb un glossari de termes relacionats amb la pau, la no-violència i el bon tracte.

Els materials didàctics estan disponibles en castellà, català, eusquera, gallec, valencià i anglès.

T’hi uneixes?

Com més centres educatius, docents, famílies i estudiants es comprometin a una educació basada en els drets de la infància, més possibilitats tindrem de plantar cara a la cultura de la violència. Per a això, l’educació en la no-violència és clau. L’educació pot ser la vacuna contra la violència que tots estem esperant!

Recursos educativos de la guía del curso 2018/19: A salvo en la escuela

La vacuna del buen trato - Guía de actividad

La vacuna del bon tracte - Guia d'activitat

Guia per al desenvolupament de l'activitat "La vacuna del bon tracte".

Yo soy yo - Actividad didáctica

Jo soc jo

Activitat per a l'aula d'Educació Secundària, Batxillerat i FP

Sueños - Una escuela de paz

Somnis - L'escola com a lloc de pau

Activitat per a l'aula d'Educació Primària

Glosario sobre no-violencia, paz y buen trato

Glossari sobre no-violència, pau i bon tracte

Recopilació de termes d’ús freqüent per a activitats educatives a l’aula

Guia del curs 2018/19: A l'escola fora de perill

Guia del curs 2018/19: A l'escola fora de perill

Esta guia d'activitats i recursos d'Educació en Drets i Ciutadania Global conté propostes i idees per fer de l'escola e…

La història d'un punt

La història d'un punt

Activitat didàctica per a Educació Infantil

 

Únete al programa

Forma parte de nuestra red de centros educativos comprometidos con los derechos de la infancia

 

  • Tendrás acceso gratuito a los materiales educativos del programa.
  • Recibirás información personalizada.
  • Podrás publicar y compartir en el blog las experiencias de educación en derechos de tu centro educativo.

 

Únete