Guia del curs 2018/19: A l'escola fora de perill

Esta guia d'activitats i recursos d'Educació en Drets i Ciutadania Global conté propostes i idees per fer de l'escola el motor d'una societat lliure de violència.

 

Guia del curs 2018/19: Escola fora de perill

Esta guia se centra en la prevenció com a forma de protecció conta la violència. Considerem que tota la societat s’ha de vacunar contra la violència, aconseguir que cada persona hi reflexione, que siga capaç de copsar la violència que ens envolta i que afecta milers d’infants cada dia, molts a les nostres aules i els nostres barris.

La guia inclou activitats, idees i recursos per desenvolupar propostes educatives a l'aula relacionades amb la pau, el bon tracte i la no-violència, adaptades als diferents nivells educatius.

La violència ha de restar fora dels centres educatius i cal que ho reconeguem i promoguem. No obstant això, si volem impulsar una educació en drets d’infància, ens hem d’esforçar per a anar més lluny. No és possible una escola lliure de violència en una cultura violenta, i l’educació és clau per a aconseguir una societat respectuosa de la pau i de la convivència. L’educació pot ser la vacuna contra la violència que tots esperem.

Descarrega el PDF

 

Conceptes clau: Pau, no violència, resolució pacífica de conflictes, bon tracte, intolerància discriminació, imatges, estereotips, igualtat.

Dirigit a: docents d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, equips directius de centres educatius, tècnics municipals d'infància, famílies.

Edita: UNICEF España

Descarga el PDF en: VAL | CAS |  ENG

Recursos educativos de la guía del curso 2018/19: A salvo en la escuela

La vacuna del buen trato - Guía de actividad

La vacuna del bon tracte - Guia d'activitat

Guia per al desenvolupament de l'activitat "La vacuna del bon tracte".

Yo soy yo - Actividad didáctica

Jo soc jo

Activitat per a l'aula d'Educació Secundària, Batxillerat i FP

Sueños - Una escuela de paz

Somnis - L'escola com a lloc de pau

Activitat per a l'aula d'Educació Primària

Glosario sobre no-violencia, paz y buen trato

Glossari sobre no-violència, pau i bon tracte

Recopilació de termes d’ús freqüent per a activitats educatives a l’aula

La història d'un punt

La història d'un punt

Activitat didàctica per a Educació Infantil