Jo soc jo

Activitat per a l'aula d'Educació Secundària, Batxillerat i FP

 

 

jo soc yo

La cerca i l’autoafirmació de la identitat pròpia és una de les principals preocupacions dels adolescents. Malgrat tot, en este procés es poden veure temptats d’emprar estereotips o prejudicis a fi de tindre una visió més clara de si mateixos i de l’entorn. Estos estereotips, fins i tot els positius, poden ser alienants, alimentar la intolerància i enrarir el clima escolar.

Este vídeo i l’activitat per a l’aula que l’acompanya proposen un repte important: atrevir-nos a llevar-nos les màscares quan ens relacionem amb els altres.

Descarrega el PDF

 

Conceptes clau: Pau, no violència, resolució pacífica de conflictes, bon tracte, amistat, intolerància, abús, discriminació, imatges, estereotips, igualtat, inclusió, bullying.

Dirigit a: docents d'Educació Secundària, Batxillerat i FP, equips directius de centres educatius, tècnics municipals d'infància, famílies.

Edita: UNICEF España

Descarrega el PDF: VAL |CAS | ENG

Recursos educatius de la guia del curs 2018/19: A l'escola, fora de perill

La vacuna del buen trato - Guía de actividad

La vacuna del bon tracte - Guia d'activitat

Guia per al desenvolupament de l'activitat "La vacuna del bon tracte".

Sueños - Una escuela de paz

Somnis - L'escola com a lloc de pau

Activitat per a l'aula d'Educació Primària

Glosario sobre no-violencia, paz y buen trato

Glossari sobre no-violència, pau i bon tracte

Recopilació de termes d’ús freqüent per a activitats educatives a l’aula

Guia del curs 2018/19: A l'escola fora de perill

Guia del curs 2018/19: A l'escola fora de perill

Esta guia d'activitats i recursos d'Educació en Drets i Ciutadania Global conté propostes i idees per fer de l'escola e…

La història d'un punt

La història d'un punt

Activitat didàctica per a Educació Infantil