Glossari sobre no-violència, pau i bon tracte

Recopilació de termes d’ús freqüent per a activitats educatives a l’aula

 

Glosarri

Aquestes definicions, explicades en llenguatge accessible i amb alguns exemples, ens poden servir per aclarir alguns conceptes importants sobre pau, no-violència i bon tracte.  

Per entendre un tema tan complex com la pau i poder educar efectivament en la no-violència és fonamental poder apropar al nostre alumnat els termes que es fan servir per parlar-ne. Què és la pau? És el mateix que l'absència de guerra? Què entenem per violència? La violència i el conflicte són el mateix? Què és la ira i que és l'agressió? Conèixer el llenguatge i dominar-dóna profunditat i llibertat al debat i ens permet ampliar el nostre coneixement i competències.

Utilitza aquests conceptes a l'aula i treballar sobre ells ens permetrà tenir una base conceptual compartida comú per entendre millor el conflicte, les seves, causes, context i possibles solucions. Parlar un llenguatge comú ens permet arribar a solucions compartides.

Descarrega el PDF

 

Conceptes clau: Agressivitat, assertivitat, autocontrol, bon tracte, ciberviolencia, confiança, conflicte, Convenció sobre els Drets de l'Infant, convivència, cooperació, cura, cultura de pau, cultura de violència, discriminació, empatia, escalada de violència, estereotip, honestedat emocional, inclusió , ira, malentès, mediació, no violència, pau, prejudici, protecció, reconciliació, resolució pacífica de conflictes, respecte, triangle de la violència, tribalisme, violència.

Dirigit a: docents d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, equips directius de centres educatius, tècnics municipals d'infància, famílies.

Edita: UNICEF Comitè Espanyol

Descarrega el PDF: CATCAS | ENG

Recursos educatius de la guia del curs 2018/19: A l'escola, Fora de perill