Por que os nenos, nenas e adolescentes queren participar?

 
En ocasións, desde a perspectiva adulta, podemos ver sorprendente que nenos, nenas e adolescentes queran tomar parte en procesos e decisións que supoñen un esforzo e unha responsabilidad. Non son máis felices alleos a estas complicacións?
 
¿Por qué los niños, niñas y adolescentes quieren participar? -- Foto: © UNICEF/Phil Hatcher-Moore

 

"Unha persoa é unha persoa, non importa o pequena que sexa"
Dr. Seuss

 

A realidade é que, como todo ser humano, os nenos ven a importancia de ter voz nas cuestións que lles afectan, pero non só iso, hai máis razóns polas que queren participar:

 •     Consideran que a súa contribución pode levar a mellores decisións 
 •     Cren que, ás veces, os adultos malinterprétanos cando falan no seu nome 
 •     Sinten que é xusto que se lles escoite cando se tratan temas que afectan as súas vidas 
 •     Queren contribuír a mellorar a súa contorna e a construír un mundo mellor 
 •     Participar en cuestións que lles afectan permítelles coñecerse mellor e axuda a construír a súa autoestima, a súa resiliencia e a súa capacidade de autoprotección 
 •     A participación infantil efectiva supón un desafío aos sentimentos de impotencia e indefensión a miúdo asociados á infancia 
 •     A participación capacita a nenas, nenos e adolescentes para abordar os abusos e neglixencias que poidan cometerse contra os seus dereitos 
 •     A participación ofrécelles a oportunidade de desenvolver: escoita, traballo en equipo... 
 •     Os procesos de participación ofrécenlles a posibilidade de relacionarse con outros nenos o cos adultos desde unha perspectiva diferente 
 •     A participación é interesante, é emocionante, é educativa… E pode ser divertida! 
 •     Os nenos, nenas e adolecentes teñen moito que dicir! 

 

 

Participación infantil e adolescente

Ideas para que a participación na aula e o centro educativo contribúa a desenvolver o máximo potencial de cada estudante.

Descúbreas

Descobre máis sobre as posibilidades da participación na escola

Participación da infancia e a adolescencia no ámbito escolar

Clip Club TV

Exprésate sobre o COVID-19!

Que saben os nenos e nenas sobre o novo coronavirus? Como están a levar o illamento? Que ideas se lles ocorren para axu…

Por todos os meus compañeiros!: Guía para celebrar o día da infancia

Por todos os meus compañeiros!: Guía para celebrar o día da infancia

Guía para desenvolver a actividade "Por todos os meus compañeiros!

Glosario sobre participación infantil e cidadanía

Glosario sobre participación infantil e cidadanía

Palabras que usamos para falar de participación, democracia e cidadanía e que nos axudan a entender mellor que é o dere…

Guía do curso 2019/20: Educa dando ás

Guía do curso 2019/20: Educa dando ás

Este caderno ofrece ideas para que a participación na aula e no centro educativo contribúa a desenvolver o máximo poten…

Este proxecto é realmente participativo?: Claves dunha participación infantil e adolescente auténtica e efectiva

Este proxecto é realmente participativo?: Claves dunha participación auténtica

Reflexiona sobre algúns aspectos clave antes de poñer en marcha unha iniciativa de participación infantil ou adolescent…

Como plantexar unha consulta (enquisa, cuestionario, sondeo) ao alumnado

Como plantexar unha consulta ao alumnado

As consultas ao alumnado son aqueles procesos nos que se pide opinión ou ideas aos estudantes sobre aspectos da organiz…

Protexer os dereitos da infancia mentres exercen o seu dereito a participar

Protexer os dereitos da infancia mentres exercen o seu dereito a participar

Nos procesos de participación infantil, os nenos, nenas e adolescentes expóñense ao xuizo dos seus compañeiros, dos pro…

Dereito á participación: Integración curricular para cada etapa educativa

Integración curricular da participación

Coñece os nosos materiais sobre participación infantil e adolescente

Por todos os meus compañeiros!: Guía para celebrar o día da infancia

Por todos os meus compañeiros!: Guía para celebrar o día da infancia

Guía para desenvolver a actividade "Por todos os meus compañeiros!

Glosario sobre participación infantil e cidadanía

Glosario sobre participación infantil e cidadanía

Palabras que usamos para falar de participación, democracia e cidadanía e que nos axudan a entender mellor que é o dere…

Guía do curso 2019/20: Educa dando ás

Guía do curso 2019/20: Educa dando ás

Este caderno ofrece ideas para que a participación na aula e no centro educativo contribúa a desenvolver o máximo poten…