Por todos os meus compañeiros!: Guía para celebrar o día da infancia

 
Guía para desenvolver a actividade "Por todos os meus compañeiros!

 

Este 20 de novembro, o Día da Infancia, coincide coa celebración do 30 cumpreanos da Convención sobre os Dereitos do Neno. Unha oportunidade única para celebrar o día ao grande impulsando eses dereitos! Como? En cada aula hai auténticos expertos en lograr que as cousas saian ben. Só necesitan un obxectivo, un bo plan e alguén que de ás ao seu potencial. Entre todos podemos elaborar un plan que faga desta celebración algo memorable. Cambiemos as regras do xogo! Úneste?

Esta actividade ten como meta que os estudantes definan un obxectivo e desenvolvan un proxecto para logralo, reforzando as súas competencias de participación, traballo en equipo e planificación. En función da súa idade, poderán desenvolver habilidades e adquirir ferramentas e coñecementos que lles servirán para toda a vida.

 

Descarga o PDF

 

 

Conceptos clave: participación infantil, dereitos da infancia, convivencia, resolución de conflitos, desenvolvemento de competencias, autonomía persoal, responsabilidade, cidadanía, espírito crítico, democracia, innovación.

Dirixido a: docentes de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato e Formación Profesional, equipos directivos de centros educativos, técnicos municipais de infancia, familias.

Dispoñible en PDF en: GAL | CAS

Edita: UNICEF España

 

 

Coñece os nosos materiais sobre participación infantil e adolescente

Glosario sobre participación infantil e cidadanía

Glosario sobre participación infantil e cidadanía

Palabras que usamos para falar de participación, democracia e cidadanía e que nos axudan a entender mellor que é o dere…

Guía do curso 2019/20: Educa dando ás

Guía do curso 2019/20: Educa dando ás

Este caderno ofrece ideas para que a participación na aula e no centro educativo contribúa a desenvolver o máximo poten…

 

Participación infantil e adolescente

Ideas para que a participación na aula e o centro educativo contribúa a desenvolver o máximo potencial de cada estudante.

Descúbreas