Coneixement dels drets de la infància

Educar en drets és més que ensenyar els drets: una escola compromesa amb els drets de la infància els converteix en la base del seu projecte educatiu, impulsant que la comunitat educativa els visqui en el dia a dia, en fer els mateixos nens, nenes i adolescents partícips del canvi. 

© UNICEF/UN0616957/Haleem

Per dur a terme aquesta transformació educativa cal combinar aspectes d'organització, innovació i cultura escolar, involucrant-hi tota la comunitat educativa. La mateixa Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDI) estableix l'obligatorietat d'educar de manera que els nens, nenes i adolescents coneguin els seus drets i siguin capaços d'exercir-los, reclamar-los, respectar-los i defensar-los.

 

Integrar els Drets de la Infància en el Projecte Educatiu

Integrar els drets de la infància i la ciutadania global al Projecte Educatiu del Centre (PEC) suposa garantir el seu coneixement per part de la comunitat educativa, promovent en l'alumnat el reconeixement de si mateixos i dels altres com a persones amb dignitat, amb drets i responsabilitats. Per exemple, el PEC de l'IES Lucas Mallada, d'Osca, centre referent en educació en drets d'infància i ciutadania global, impulsa "l'adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i protecció dels drets de la infància".

Des de Tenerife, “la comunitat educativa de l'IES San Benito està especialment conscienciada amb el respecte dels drets del nen i la nena”, segons recull el seu Projecte Educatiu. A l'Escola General Prim, de Reus, el PEC busca "evitar qualsevol tipus de discriminació per motius de gènere, tenint sempre presents els drets de la infància". Per la seva banda, el CEIP Cervantes de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) estableix la necessitat de "promoure al nostre centre la sensibilitat i formació de tots els seus membres en favor dels drets de la infància, recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant".

 

El valor de la Programació General Anual

Els drets de la infància no només han de ser coneguts per la comunitat educativa, s'han d'interioritzar com una cosa pròpia i viure'ls en el dia a dia. Per això, resulta imprescindible commemorar els dies mundials, integrant els drets de la infància a la Programació General Anual a través de la celebració de dies clau.

Des d'Albuideite (Múrcia), el CEIP Nuestra Señora de los Remedios recull a la seva Programació General Anual (PGA) el següent: "pensem que la contribució a què es respectin els drets de l'infant és un deure de primer ordre de qualsevol institució educativa". En aquest centre es proposa "gaudir els diferents drets de l'infant mitjançant activitats dinàmiques" i, a més, donar-los "a conèixer la comunitat educativa".

A l'Escola Baldiri Reixac, de Barcelona, la seva PGA estableix una comissió mixta de convivència, gènere i drets de la infància, afegint a més la commemoració de dies mundials com el Dia Universal de la Infància (20 de novembre) o el Dia Escolar de la no-violència i la Pau (30 de gener). Precisament, per commemorar el Dia de la Pau, el CEIP Marqueses de Manzanedo estableix a la seva PGA la necessitat d'"implicar tot l'alumnat en la convivència en pau i la resolució de conflictes mitjançant el diàleg".

 

Formació en Drets d'Infància i Ciutadania Global

Per impulsar els drets de la infància i la ciutadania global al centre educatiu, cal conèixer els drets i com abordar-los des de l'àmbit educatiu. Per això, UNICEF Espanya ofereix una sèrie de cursos de formació per als docents dels centres educatius. Entre ells, un MOOC sobre educació en drets d'infància i ciutadania global ofert per l'INTEF (a Catalunya, únicament per a centres privats, la resta de centres disposen d'un curs inclòs dins el catàleg oficial de cursos reconeguts pel Departament d'Educació).

 

Diagnòstic de coneixement dels drets

Tots els Centres Referents en Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global, així com aquells col·legis interessats a ser reconeguts, tenen a la seva disposició una eina pionera per tenir una idea sobre el grau de coneixement dels drets de la infància per part del seu alumnat. Un qüestionari situacional que responen els mateixos estudiants permet saber el grau de coneixement i interiorització dels drets

A través de les diferents situacions podem abordar un ampli ventall de circumstàncies que donen resposta a diferents indicadors. D'una banda, les dimensions d'aprenentatge cognitiu, comportamental i actitudinal amb què es reconeixeran els seus coneixements, però també les pràctiques i les actituds de les nenes, nens i adolescents respecte als drets de la infància. D'altra banda, aborda el coneixement dels participants pel que fa a la tipologia de drets (provisió, protecció i participació).

 

Integrar els drets de la infància en les programacions de l'aula

Integrar els drets de la infància a les programacions d'aula és clau per aprofundir en el coneixement dels drets. D'aquesta manera, per exemple, al CEIP Portus Blendium de Suances (Cantàbria), la programació de tercer d'educació primària contempla, dins dels continguts de convivència i valors socials, “la igualtat de drets i la no discriminació, els drets de l'infant i la conservació del medi ambient”, entre d'altres continguts.

Al CEIP El Vallín, la programació didàctica de segon cicle d'educació infantil inclou "conèixer, valorar i respectar els drets de la infància".

 

L'educació en drets d'infància comença des de l'educació infantil

Para los centros de educación infantil, la educación en derechos de infancia y ciudadanía global requiere de una serie de adaptaciones específicas. Por ello, desde UNICEF impulsamos que los materiales educativos del primer ciclo de educación infantil incluyan representaciones de los derechos de la infancia para que, de manera visual, los propios niños y niñas se vayan familiarizando con sus derechos. Asimismo, es importante que el tamaño máximo de las unidades no exceda los criterios establecidos. Per als centres d'educació infantil, l'educació en drets d'infància i de ciutadania global requereix una sèrie d'adaptacions específiques. Per això, des d'UNICEF impulsem que els materials educatius del primer cicle d'educació infantil incloguin representacions dels drets de la infància perquè, de manera visual, els nens i nenes es vagin familiaritzant amb els seus drets. Així mateix, és important que la mida màxima de les unitats no excedeixi els criteris establerts.

© UNICEF/UN0498238/Cus

 

 

Coneix la darrera informació sobre educació en drets

Els drets de la infància i la ciutadania global a les facultats d'educació

Els drets de la infància i la ciutadania global a les facultats d'educació

Propuesta formativa para las titulaciones en educación

Marcos: "Ser centro referente es como sacar un 10 en matemáticas"

Marcos: "Ser centro referente es como sacar un 10 en matemáticas"

Marcos, de 8 anys: "Ser centre referent és com treure un 10 en matemàtiques, és estar en un col·legi molt especial, exp…

Protecció de la infància des de l'entorn escolar

Protecció de la infància des de l'entorn escolar

Aquest document té com a finalitat contribuir al desenvolupament de les mesures necessàries per a la incorporació als c…

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Participació infantil i adolescent a l'àmbit escolar

Una niña sonríe mientras trabaja en un aula de primaria

Els drets de la infància al currículum educatiu: coneixement dels drets

Comprender nuestros derechos, entender en qué consisten, cómo funcionan, qué límites tienen y qué responsabilidades con…

UNICEF Educación - Educación en Derechos

Diálogo: "Derechos de infancia en los centros educativos"

Drets educatius d'infància en els centres educatius: de la teoria a la pràctica

Cinc centres educatius referents en Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global han exposat la seva trajectòria en…

Momento de la sesión en el que se muestra un gráfico sobre los derechos de la infancia

Jornada "Protecció de la infància i l'adolescència davant la violència des de la perspectiva de la nova llei"

No et perdis el vídeo de la sessió que vam mantenir sobre les implicacions que tindrà la LOPIVI per als centres educati…

32 centres educatius com a referents en Educació en Drets d’Infància

32 centres educatius com a referents en Educació en Drets d’Infància

Un dels centres reconeguts és el català CEIP Escola Seat de Barcelona

CReC: Creix, responsabiliza't i crea

CReC: Creix, responsabiliza't i crea

Programa per a la promoció dels drets de la infància

Vols que el teu centre sigui una escola amb drets?

Pots iniciar el procés avui mateix. Fes-nos arribar un correu sol·licitant informació de com iniciar un projecte d'educació en drets.

Contacta