La meua escola, el meu equip!

Convivència, benestar i bon tracte

La proposta per a centres educatius d'aquest curs planteja una visió d'equip de la comunitat educativa on tots col·laboren i contribueixen al compliment dels drets de la infància, amb un enfocament específic en convivència, benestar i bon tracte.

Ilustración de un grupo de niños, niñas y adolescentes haciendo un puzle gigante

5/sep/2022

 

Els drets com a objectiu compartit

Un equip és un grup de persones que treballen juntes per assolir un propòsit o objectiu compartit. Una escola pot tenir molts objectius, però alguns dels més importants tenen a veure amb el compliment dels drets de la infància i l'adolescència. El més obvi seria el dret a l'educació, però com que els drets estan interrelacionats, aquest no seria possible si des dels centres educatius no es vetllés a més per drets com la protecció, la no discriminació, la igualtat, la salut, el joc…

Un equip al qual tots participen

Quan parlem d'escola, no ens referim només a l'edifici, al personal docent o a l'administració escolar. Perquè un centre educatiu sigui una escola, cal la participació de tota la comunitat escolar i la relació amb l'entorn, el barri o el municipi. L'escola té a més una dimensió global, en què s'obre al món i prepara ciutadans i ciutadanes amb les actituds, les competències i els coneixements necessaris per al seu desenvolupament.

Convivència i clima escolar: no discriminació

Aquesta visió d'equip és necessària per superar alguns dels reptes que se li plantegen hui dia a col·legis i instituts de tot el món. Perquè un equip puga obtenir bons resultats, les persones que el formen han de recolzar-se les unes a les altres, respectar-se, animar-se mútuament i no deixar ningú enrere. No obstant això, la discriminació que pateixen molts estudiants al seu entorn, l'assetjament escolar, els discursos d'odi i altres manifestacions de violència escolar són un indicador que aquest esperit d'equip no està present a molts centres educatius.

Bon tracte i protecció

La feina no és fàcil ni és responsabilitat única del centre. Al llarg d'aquest curs anirem plantejant qüestions i proposant idees per abordar aquesta situació des de diferents enfocaments: aprofundint en la figura dels coordinadors de protecció, proposant activitats que fomenten la col·laboració i el compromís amb valors de pau i equitat i establint un diàleg amb els centres educatius que els permeta avançar en un plantejament d'educació en drets de la infància.

 

 

Quatre dates clau

 
20 de noviembre: Día de la infancia

DIa Mundial de la Infància

La setmana del 20 de novembre és el moment de relfexionar sobre la importència que tenen els drets al nostre dia a dia i de realitzar activitats per a celebrar-ho. 

 
30 de enero: Día de la Paz y la no violencia

DIa de la paU

La sertmana del 30 de gener, Dia escolar de la no-violència i la pau, anem a explorar com poder fer del nostre centre eduatiu una Escola de Pau. De segur se semana del 30 de enero, Día escolar de la no-violencia y la paz, vamos a explorar cómo podemos hacer de nuestro centro educativo una Escuela de paz. ¡Segur que se us ocrren moltes idees!

 
22 de marzo: Día del agua

DIa de l'aigua

Us propossem que les carreres #GotasUNICEF servisquen de reflexió sobre la importància de l'aigua en el nostre dia a dia i la importància de la solidaritat i l'ús responsable d'aquest recurs.

 
22 de marzo: Día del agua

DIa del medi ambient

Al juny podem preparar una celebració de fi de curs que reflectisca la importància de la diversitat per a la vida en la Terra.

Estigues al dia de les novetats d'aquest curs

Pots rebre actualitzacions aquestes propostes seguint-nos en xarxes socials o subscrivint-te al nostre butlletí:

Twitter
Instagram
Facebook
Telegram
Correo

 

AQUEST TRIMESTRE CELEBREM...

Dia Mundial de la Infància
20 de novembre

El mural dels drets

Us proposem que creieu entre tots un mural que servisca de recordatori diari de com la vostra escola, col·legi o institut defensa els drets de la infància.
 

Participar