Guia del curs 2019/20: Educa donant ales

Aquest quadern ofereix idees perquè la participació a l’aula i al centre educatiu contribuïsca a desplegar el màxim potencial de cada estudiant

 

Un enfocament educatiu d’educació en drets d’infància que incorpora processos de participació autèntica contribuïx a consolidar la identitat de l’alumnat i a impulsar la confiança en si mateix i, a més, establix les bases de valors com ara responsabilitat, ciutadania global, democràcia, esperit crític i respecte pels altres.

Estes competències no poden esperar l’edat adulta per a desenvolupar-se: si no les impulsem des dels primers anys d’escola, el nostre alumnat pot perdre la finestra d’oportunitat que té en la infància i l’adolescència per a cultivar-les. Si volem construir societats lliures, democràtiques, en què el respecte a l’altre i la responsabilitat impulsen la convivència, hem d’animar els infants i adolescents a la participació facilitant-los eines i espais pròxims, incloent-hi l’escola.

 

Descarrega el PDF

 

Usa este cuadern com full de ruta!

Este quadern s'ha dissenyat perquè pugueu imprimir-lo, sencer o en part, i col·locar les fulles impreses en un lloc visible de la sala de professors. D'esta manera podrà servir com a full de ruta per a la incorporació d'activitats de participació infantil a l'activitat escolar al llarg del  urs.
Cada pàgina respon a una pregunta concreta sobre la participació infantil i els seus continguts es troben ampliats en esta web Involucra tota la comunitat escolar en l'assoliment del dret a la participació infantil!

 

 

Conceptes clau: participació infantil, drets de la infància, convivència, resolució de conflictes, desenvolupament de competències, autonomia personal, responsabilitat, ciutadania, esperit crític, democràcia, innovació.

Dirigit a: docents d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, equips directius de centres educatius, tècnics municipals d'infància, famílies.

Disponible en PDF a: VAL | CAS

Edita: UNICEF Comitè Espanyol

 

 
 

Participació infantil i adolescent

Idees perquè la participació a l'aula i el centre educatiu contribuïsca a desenvolupar el màxim potencial de cada estudiant.

Descobreix

Coneix els nostres materials sobre participació infantil i adolescent

Glossari sobre participació infantil i ciutadania

Glossari sobre participació infantil i ciutadania

Paraules que usem per a parlar de participació, democràcia i ciutadania i que ens ajuden a entendre millor què és el dr…

Per tots els meus companys!: Guia per celebrar el dia de la infància

Per tots els meus companys!: Guia per celebrar el dia de la infància

Guía para desarrollar la actividad "¡Por todos mis compañeros!