SahelNOW: dá a alarma

SahelNOW: dá a alarma

UNICEF alerta do risco de morte dun millón de nenos no Sahel nunha iniciativa internacional que puxo en marcha en internet e redes sociais.
Co lema a alarma. Un millón de nenos en risco, UNICEF puxo en marcha unha iniciativa global de sensibilización e captación de fondos na que se implicaron as súas oficinas en todo o mundo. O obxectivo da campaña é evitar unha segunda catástrofe como a vivida o pasado verán no Corno de África.
  

Anthony Lake en Chad

Esta iniciativa coincide coa visita do Director Executivo de UNICEF, Anthony Lake, do 3 ao 5 de abril a Chad, onde coñecerá, xunto a un grupo de xornalistas de medios internacionais, o traballo de UNICEF nesta emerxencia. O Sahel, no continente africano, sofre unha grave crise alimentaria e nutricional. As secas sucesivas dos anos 2005, 2010 e agora en2012, xunto a un incremento da inseguridade na rexión, están levando ás familias ao bordo do abismo. Segundo a Oficina da ONU para a Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), unhas 15 millóns de persoas están directamente afectadas pola crise. Destes, os máis vulnerables son os nenos pequenos.UNICEF tratou o ano pasado a587.000 nenos con desnutrición aguda grave, dun total estimado de 872.000 casos. En 2012 pretende superar esta cifra e tratar á maior cantidade posible, que pode oscilar entre un millón e 1,4 millóns.  

Salvar vidas con medidas sinxelas

A resposta á emerxencia en Sahel en 2012 representa unha oportunidade para loitar contra as causas estruturais da desnutrición crónica no Sahel e, ao mesmo tempo, fortalecer a capacidade de resistencia das comunidades afectadas.UNICEF coñece as medidas que se deben adoptar para contribuír a que a emerxencia no Sahel non se converta nunha traxedia:

Con só uns100 dólares (75 euros) pódese salvar a un neno da desnutrición aguda grave.

Mediante unhacombinación de alimento terapéutico, a prevención e o tratamento de enfermidades como a malaria e a diarrea, a vacinación e obras de saneamento axeitadas.  

Traballando en colaboración cos gobernos para ofrecer un tratamento baseado na comunidade, ao tempo que se apoian actividades de campo para facer un seguimento dos nenos con desnutrición aguda grave.

A axuda alimentaria tradicional por si soa non salva vidas. Outras intervencións nutricionais, como a inxestión de proteínas e suplementos de micronutrientes, son necesarias para que un neno se recupere da desnutrición aguda grave, ademais de ampliar o acceso a unha gama de servizos en saúde, auga e saneamento, educación e protección infantil .

UNICEF cifrou en 120 millóns de dólares (algo máis de 89 millóns de euros) as necesidades presupostarias para atender esta emerxencia, dos que só recibiu un 30%. Ademais, necesítase unha axuda adicional de 19 millóns de dólares (máis de 14 millóns de euros), para responder á crise actual en Malí que provocou o desprazamento de miles de persoas.