Internet aumenta o alcance dos abusos aos nenos

UNICEF lanza o informe Seguridade infantil en Internet: retos e estratexias globais que analiza os riscos e desafíos da rede para os nenos. Nel estímase que hai máis de 16.700 páxinas web que mostran imaxes de abusos a nenos, dos que o 73% son menores de dez anos.

Aínda que internet ofrece máis oportunidades para a educación e a información que en calquera outro momento da historia, a rede tamén amplía a magnitude e as ameazas potenciais que ameazan á infancia, afirma o informe elaborado polo Centro de Investigación Innocenti de UNICEF.

a importancia de entender os riscos de internet para os nenos

Seguridade infantil en Internet: retos e estratexias globais ten como obxectivo proporcionar unha mellor comprensión dos riscos aos que se enfrontan os mozos en internet, e presenta un marco para protexelos de ameazas como o ciberacoso, a exposición a imaxes de abusos, así como a outras prácticas como ogrooming, no que algunhas persoas se fan pasar por nenos para conseguir fotografías íntimas dos nenos. "O rápido crecemento do mundo dixital non creou os delitos de abuso e explotación sexual dos nenos, pero si aumentou a magnitude e o alcance dos posibles danos que poden ocasionar", afirmou o Director da Oficina de Investigación de UNICEF,Gordon Alexander. "Temos que recoñecer isto, e tomar a maior cantidade posible de medidas axeitadas, respectando os dereitos dos nenos a explorar o novo ámbito e todo o potencial que a tecnoloxía ofrece".Seguridade infantil en Internet: retos e estratexias globais fai fincapé nos enormes beneficios de internet en campos como a educación, a socialización e o entretemento, así como nos dereitos dos nenos a acceder a esas vantaxes.

Necesidade de ampliar a lexislación

A investigación, realizada en colaboración co Centro contra a explotación infantil e a protección online (CEOP) en Reino Unido, sinala catro aspectos que

Missing ficheiro.
necesitan coordinarse para crear un ámbito máis seguro para os nenos na rede:ensinar os nenos a protexerse por si mesmos, rematar coa impunidade dos que os acosan,reducir o acceso a material daniño e apoiar a recuperación das vítimas.

A primeira liña de defensa -o fortalecemento dos nenos- éfundamental para abordar oproblema, sobre todo porque os nenos son xeralmente moito máis expertos en internet que os seus pais e mestres, pero tamén teñen unha percepción diferente aos adultos sobre os riscos aos que se enfrontan.


O informe sinala que a lexislación internacional e a súa aplicación eficaz a nivel mundial é un elemento fundamental de protección pero, a nivel nacional,a aplicación das leis foi lenta en moitos países, e onde se aprobou, a miúdo carece de harmonización en asuntos como a definición de 'neno', e de 'pornografía'. De 196 países examinados, só 45 contan cunha lexislación suficiente para combater os delitos de imaxes de abuso infantil.


A eliminación da impunidade dos agresores debe ser outro foco de atención, un desafío difícil de atallar pola natureza transfronteiriza dos delitos.
A lexislación é, non obstante, só unha parte da resposta e os pais, mestres, traballadores sociais, a policía e a industria teñen un papel destacado que desempeñar para apoiar os esforzos dos nenos para protexerse a si mesmos, asegura o informe. A industria tamén ten un papel que xogar eliminando o material inadecuado dos seus servidores e proporcionando hardware e software respectuosos coa infancia que bloqueen ou filtren as imaxes que poidan resultar ofensivas.

Imaxes de abusos a nenos

Ata 2011 estimábase que había 16.700 sitios web a nivel mundial que mostraban imaxes de abusos a nenos, con millóns de imaxes deste tipo, ensinando a "decenas de miles" de nenos. Cada vez é máis baixa a idade dos nenos exhibidos, xa que o 73% das vítimas teñen menos de dez anos, e as imaxes son cada vez máis gráficas e violentas.

As cifras demostran a magnitude do desafío, pero o informe é moi claro: "non" é "posible eliminar todos os riscos que existen no ámbito on line. É un espazo demasiado grande, sen goberno, en evolución, cunha industria creativa publicitaria en crecemento como para estar sempre suxeitos ao tipo de controis que son necesarios para protexer completamente os nenos. Tampouco é desexable que se controle de xeito excesivo, xa que destruiría a esencia de internet e os seus moitos beneficios,".

Consultar o informe (en inglés)