Día contra o uso de Nenos Soldado: unha carreira pola liberdade

A primeira vez que vin esta foto non me podía imaxinar o que significaba en realidade. Cría que se trataba dunha imaxe simpática de nenos correndo e xogando nalgún lugar, probablemente do continente africano.

 

Pero, unha vez máis, a realidade superaba todo o demais. Por iso, no Día Internacional contra o uso do Nenos Soldado, gustaríame tentar contar a historia destes e tantos miles de nenos que pasaron ou están a pasar por unha das peores experiencias que un neno pode vivir: ser soldado. 
 
Ao ler con máis detalle a información que acompañaba á foto souben que, estes nenos, entre os que se atopaban 5 nenas, acababan de ser liberados polas milicias anti-Balaka, na República Centroafricana. A maioría levaban meses traballando comocombatentes, cociñeiros, espías e sufrindo todo tipo de abusos.
 

OS NenOS SOLDADO SON OBrIGADOS A COMETER ATROCIDADES INIMAxINABLES

No momento no que ofotógrafo disparou, estes nenos corrían cara aocentro de transición no que pasarían os próximos meses tratando de recuperar as súas vidas. Así que, a carreira que estaba a ver na foto non era calquera carreira, senón unha carreira pola liberdade.
 
A maioría dos nenos soldados ven obrigados a cometer atrocidades inimaxinables, polo que este tipo de lugares son clave para que poidan reinsertarse nas súas comunidades. Nos centros, os nenos recibenatención médica e os traballadores sociais acompáñanos durante todo o proceso. O obxectivo é que poidan regresar coas súas familias e continuar os seus estudos no colexio ou empezar unha formación profesional
 

NenOS SOLDADO: 49 GRUPOS ARMADOS están recrutando nenos

O recrutamento de nenos soldado é unha das máis graves violacións dosdereitos da infancia. Nacións Unidas calcula que49 grupos armados teñen nenos traballando nas súas filas. Para recrutalos, utilizan métodos forzosos,como os secuestros e, nos últimos anos, asredes sociais.
 
As escenas de violencia que ven obrigados a presenciar estes nenos son propias de películas de terror. Moitos foron testemuñas dedecapitacións, inmolaciones, execucións sumarias; outros tantos foron adoutrinados e forzados a cometerataques suicidas; as nenas foronvioladas e obrigadas a casar con combatentes moito maiores que elas.
 

NenOS SOLDADO: OS CONFLITOS ARMADOS duplicáronse EN 10 AnOS

Na útlima década, o número de conflitos armados duplicouse e, con eles, todos os horrores que o nenos soldado viven a diario. En países comoSiria, Iraq, Sudán do Sur ou República Centroafricana, entre outros, nenos de mesmo 12 anos xa están a recibir adestramento militar para participar nunhas guerras que os adultos crearon. 
 
Trátase dunha realidade á que hai poñer fin canto antes. Non podemos descansar ata que todos onenos soldado poidan emprender unha carreira parecida á da foto: a súa carreira pola liberdade.
 
Post escrito por Lara Aparicio, storyteller de UNICEF España