UNICEF i la Fundació Probitas s'uneixen per millorar la salut a l'Amazònia peruana

UNICEF Comitè Espanyol i la Fundació Probitas s'han unit per posar en marxa un nou projecte que busca millorar la capacitat operativa i diagnòstica de dues zones de difícil accés de l'Amazònia peruana.

El projecte, de dos anys de durada, optimitzarà el control i seguiment de les malalties més prevalents, enfortint així també el servei públic de salut a la regió. A més, el projecte posa un especial èmfasi en la millora del diagnòstic i posterior tractament del VIH/sida entre la població indígena.

El projecte s'implementarà en el marc de Global Laboratory Initiative (GLI), un programa de la Fundació Probitas per reforçar laboratoris bàsics de diagnòstic clínic en les regions més desfavorides del món a través de: la rehabilitació d'espais i infraestructures bàsiques, la dotació d'equips de laboratori, la formació del personal local i l'enfortiment de la capacitat resolutiva i la gestió de laboratori.

[]

Amb aquesta finalitat, Probitas finançarà amb 250.000 euros el projecte a Santa Maria de la Nieva (província deCondorcanqui) i San Lorenzo (Datem del Marañón), fent especial èmfasi en l'enfocament cultural i en laformació d'un equip multidisciplinari per millorarl'atenció maternoinfantil i la millora deldiagnòstic i posterior tractamentdel VIH/sida entre la població indígena.

Perú ha registrat grans avenços en assumptes crítics per a la infància com la supervivència, aconseguint l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni 4 dereduir la mortalitat infantil en dos terços abans de 2015. Tot i això, a les àrees rurals del país les desigualtats sónmajors: la mortalitat infantil és gairebé el doble que a les zones urbanes, i la desnutrició crònica és tres vegades superior (cinc en el cas de la selva).

A les províncies de Condorcanqui i Datem del Marañon, on es desenvoluparà el projecte, es concentren els indicadors socials més baixos del país, amb índexs de desnutrició crònicaen infants menors de cinc anys del 42,2% i el i 25%, respectivament.